een-op-een counseling voor kinderen

Kort- en langerdurende begeleiding

Uitzonderlijke begaafdheid

Aan het hoogste uiteinde van het spectrum van hoogbegaafdheid is een onderscheiden deelverzameling, die minder dan een half procent van de algemene bevolking vormt, die we identificeren als uitzonderlijk begaafd.

De uitzonderlijk begaafde kinderen zijn net zo verschillend van hoogbegaafde kinderen met IQ's van 130 als de hoogbegaafden van degenen met een IQ van 100. Deze subgroep bezit verbazingwekkende cognitieve capaciteit, buitengewone gevoeligheid en intensiteit en omvat opmerkelijke en eigenzinnige individuen. Wanneer dit op de juiste manier wordt ondersteund, kunnen onbegrensde enthousiasme, hun hang naar al het leven, onverzadigbare nieuwsgierigheid, empathie en energiebronnen van ongekend potentieel zichtbaar worden. Ze zijn gedreven om te leren, om volledig in overeenstemming met een verhoogd bewustzijn te leven en om een ​​positieve invloed te hebben op, of een bijdrage te leveren aan, de bredere wereld.

Zoals met elke groep met speciale behoeften, is het van vitaal belang dat we deskundig ouderschap, onderwijs en psychologische ondersteuning bieden die echt overeenkomt met de behoeften van de uitzonderlijk begaafde: intellectuele, emotionele, sociale, morele en op het gebied van hun individuele talenten. Bij gebrek aan een geïnformeerde en aandachtige benadering van onze interventies, kunnen we onbedoeld hun opmerkelijke vermogens verspillen en de bezielende essentie in de kern van hun wezen verpletteren, die hun passie voor leren voedt en betekenis geeft aan hun bestaan.

Wie zijn uitzonderlijk begaafde kinderen?

Bijzonder kwetsbare kinderen met een ongewoon geavanceerde intellectuele ontwikkeling.

Uitzonderlijk begaafde kinderen laten een asynchrone ontwikkeling zien. Door hun grote cognitieve mogelijkheden en intensiteit, beleven en verhouden zij zich tot de wereld op eigen, unieke wijze.

Een kind met een IQ van 160+ is beduidend anders dan een kind met een IQ van 130, net zoals hij zich ook anders verhoudt tot een kind met een gemiddeld IQ. Door hun unieke karakteristieken zijn deze kinderen in het bijzonder kwetsbaar. Uitzonderlijk begaafde kinderen hebben een speciale begeleiding nodig en een niet-traditionele onderwijsaanpak.

Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn te verdelen in drie groepen: highly gifted met een score tussen de 145 en 160 IQ, exceptionally gifted met een score van 160+ en de profoundly gifted met een score van 175+.

Deze kinderen worden met serieuze problemen geconfronteerd, terwijl ze zich staande proberen te houden in de wereld, die niet voor hen is ingericht. Hun asynchrone ontwikkeling kan aanzienlijk zijn. Misschien hebben zij moeite om vrienden te vinden die hun interesse delen. Hun extreme gevoeligheid voor hun leefomgeving kan van hun kindertijd een mijnenveld aan te intense ervaringen maken.

Wanneer counseling?

  • je kind worstelt met zichzelf, sociale aanpassing op school of met leeftijdgenoten
  • je kind wil meer begrijpen over zichzelf, zijn intensiteit, gevoeligheid en/of perfectionisme
  • je kind gaat niet graag naar school
  • je kind voelt zich eenzaam en niet begrepen
  • je kind heeft existentiële vragen en weet ze geen plek te geven

Wat bereikt je kind met counseling?

Na de intake maak ik met je kind een plan met doelen. Dit verschilt per kind en is altijd maatwerk. Je kunt denken aan een of meerdere van de onderstaande punten.

  • Zelfkennis en zelfinzicht

  • Interpersoonlijke vaardigheden

  • Executieve functies

  • Hoe bereik ik wat ik wil

Het individuele advies wijst je de weg naar oplossingen voor de specifieke problemen die jouw kind belemmeren optimaal te functioneren in de voor hem zo andere wereld.

Ik zat in groep 8 en had last van angsten. Ik verveelde me op school, zat eigenlijk alleen nog maar te googelen, en had gedoe met mijn vriendinnen. De ene keer waren ze aardig en de andere keer voelde ik me buitengesloten.Thuis was ik vaak boos of verdrietig en ik was bang in het donker. Ik sliep nog best vaak bij mijn ouders omdat ik zo bang was.

Ik heb een paar keer met Renata gesproken en zij heeft mij geholpen om weer goed te slapen. Ik ben niet meer zo bang als eerst. Renata snapte waar ik het over had en wat ik moeilijk vond. Ze gaf me herkenbare voorbeelden en goede tips. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en ik begrijp meer over mijn hoogbegaafdheid. Maar ook weet ik nu beter hoe ik denk en hoe ik met andere mensen om kan gaan. Mijn angsten zijn zo goed als verdwenen. Renata hielp me vooral op sociaal gebied: bijvoorbeeld, hoe ik me moest gedragen tegen over mijn vriendinnen. En ze heeft er ook voor gezorgd dat ik nu het onderwijs krijg dat ik nodig heb. Ik krijg thuis les van mijn opa die meester was en ga twee keer per week naar de plusklas. Deze laatste weken ga ik gewoon naar school om te oefenen voor de musical. Ik heb veel zin in de middelbare school!, en hoop op een nieuwe, frisse start!

Meisje, 11 jaar

Renata heeft ons als ouders doen inzien dat de angsten die onze dochter (11) had, zijn ontstaan doordat zij op school niet de uitdaging kreeg die ze nodig had. Door langdurige verveling richtte zij haar aandacht op andere zaken, waardoor angsten ontstonden en gedoe met haar vriendinnen. Onze dochter sprak meestal een op een met Renata. Aan het einde kreeg ik altijd een kort resumé van Renata, wat ik erg prettig vond. Daarnaast hebben wij Renata een keer zelf gesproken. Dit gesprek was zeer verhelderend. Renata legde ons veel uit over de manier waarop onze hoogbegaafde en hooggevoelige dochter dacht en in het leven stond. Ook maakte zij ons bewust dat er snel iets moest gebeuren, omdat onze dochter depressieve klachten vertoonde. Wij zijn heel blij dat op haar aanraden onze dochter tijdelijk alternatief les heeft gekregen: thuis van opa, die leraar was, en een extra dag op een plusklas. Dat gaf de uitdaging die zij nodig had om het schooljaar goed af te ronden. Renata heeft ons ook in dit proces geadviseerd. Binnen een paar maanden waren de angsten verminderd en werd ze weer haar vrolijke en energieke zelf. Op naar de middelbare school! En zodra we vastlopen, weten we nu Renata te vinden.

Marieke, moeder van uitzonderlijk begaafde dochter

Renata heeft onze dochter de afgelopen jaren begeleid in haar zoektocht om beter om te kunnen gaan met haar intelligentie (145+) en alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ze voelde zich vaak onbegrepen, wat zich vertaalde in enerzijds boosheid en opstandigheid. Anderzijds had ze met periodes last van depressiviteit. De sessies met Renata hebben haar geholpen om steviger in de schoenen te staan. Ze heeft geleerd hoe ze beter op haar omgeving kan reageren en trots kan zijn op wie ze is. Op school had ze last van faalangst met slechte resultaten tot gevolg. De blackouts en concentratieproblemen die ze had zijn mede door de hulp van Renata verdwenen. Omdat Renata de kinderen begrijpt en dezelfde taal spreekt was het voor onze dochter een veilige omgeving om te leren en open te staan voor advies. Met andere (niet hoogbegaafde) hulpverleners die ze in het verleden heeft bezocht was geen klik, met sociaal wenselijk gedrag en weinig resultaat tot gevolg.

Karen, moeder van een 11 jarige, uitzonderlijk begaafde dochter

Jouw investering

De couselingsessies kosten EUR 85,00 per uur (BTW vrij). Je kunt ook kijken of ze via de Jeugdzorg vergoed kunnen worden (PGB).

Meld je kind aan

Wil je eerst in contact met mij komen of wil je je kind aanmelden voor counseling? Stuur mij een e-mail met in het onderwerp het woord "counseling", dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op om een belafspraak te maken.