Counseling van 145+ kinderen

VOOR EEN UNIEK INDIVIDU IN DE INCLUSIEVE WERELD.

Uitzonderlijke begaafdheid

Aan het verste uiteinde van het spectrum van hoogbegaafdheid is een onderscheiden deelverzameling, minder dan een half procent van de algemene bevolking, die we identificeren als uitzonderlijk begaafd.

Uitzonderlijk begaafde kinderen verschillen van hoogbegaafde kinderen
Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn net zo verschillend van hoogbegaafde kinderen met IQ's van 130 als hoogbegaafden van degenen met een IQ van 100. Deze subgroep bezit een verbazingwekkende cognitieve capaciteit, buitengewone gevoeligheid en intensiteit en omvat opmerkelijke en eigenzinnige individuen.

Ongekend potentieel wordt zichtbaar met de juiste ondersteuning
Wanneer dit op de juiste manier wordt ondersteund, kunnen onbegrensd enthousiasme, hang naar het leven, onverzadigbare nieuwsgierigheid, empathie en energiebronnen van ongekend potentieel zichtbaar worden. Uitzonderlijk begaafden zijn gedreven om te leren, volledig in overeenstemming met een verhoogd bewustzijn te leven en kunnen een ​​positieve invloed hebben op of een bijdrage leveren aan de bredere wereld.

Deskundigheid is van vitaal belang bij uitzonderlijk begaafde kinderen

Het is van vitaal belang dat uitzonderlijk begaafde kinderen deskundig ouderschap, onderwijs en psychologische ondersteuning krijgen in overeenstemming met hun behoeften: intellectueel, emotioneel, sociaal, moreel en op het gebied van hun individuele talenten. Zonder deskundige ondersteuning kunnen we onbedoeld hun opmerkelijke vermogens verspillen en de bezielende essentie in de kern van hun wezen, die hun passie voor leren voedt en betekenis geeft aan hun bestaan, verpletteren.

Wie zijn deze uitzonderlijk begaafde kinderen?

Bijzonder kwetsbare kinderen met een ongewoon geavanceerde intellectuele ontwikkeling.

Uitzonderlijk begaafde kinderen laten een asynchrone ontwikkeling zien. Door hun grote cognitieve mogelijkheden en intensiteit, beleven en verhouden zij zich tot de wereld op eigen, unieke wijze.

Uitzonderlijk begaafde kinderen vragen om een speciale begeleiding
Een kind met een IQ van 160+ is beduidend anders dan een kind met een IQ van 130, net zoals hij zich anders verhoudt tot een kind met een gemiddeld IQ. Door hun unieke karakteristieken zijn deze kinderen bijzonder kwetsbaar. Uitzonderlijk begaafde kinderen hebben een speciale begeleiding nodig en een niet-traditionele onderwijsaanpak.

Er zijn drie groepen uitzonderlijk begaafde kinderen

Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn te verdelen in drie groepen:

  1. highly gifted met een score tussen de 145 en 160 IQ
  2. exceptionally gifted met een IQ van 160 +
  3. profoundly gifted met een IQ van 175 tot 210

Mijnenveld aan (te) intense ervaringen

Uitzonderlijk begaafde kinderen worden met serieuze problemen geconfronteerd, terwijl ze zich staande proberen te houden in de wereld die niet voor hen is ingericht. Hun asynchrone ontwikkeling kan aanzienlijk zijn. Misschien hebben zij moeite om vrienden te vinden die hun interesse delen. Hun extreme gevoeligheid voor hun leefomgeving kan van hun kindertijd een mijnenveld aan te intense ervaringen maken.

Counseling is aan te bevelen als:

 • je kind worstelt met zichzelf, met sociale aanpassing op school of met leeftijdsgenoten
 • je kind meer wil begrijpen over zichzelf, zijn intensiteit, gevoeligheid en/of perfectionisme
 • je kind niet graag naar school gaat
 • je kind zich eenzaam en niet begrepen voelt
 • je kind existentiële vragen heeft en ze geen plek weet te geven

Counseling van jonge kinderen (tot 14 jaar) is nuttig pas nadat ouders een aantal coachingsgesprekken hebben gehad. Dit kan via coaching Meer balans in hoogbegaafd opvoeden.

Waarom is coaching van ouders belangrijk? Omdat kinderen het gedrag en ideeën van hun ouders overnemen. Vaak is het zo dat je kind vastloopt doordat je zelf niet weet hoe verder of doordat je te lang doorgaat omdat de omgeving je in een bepaalde richting stuurt (misdiagnoses, verkeerde hulpverleners, denken in een verkeerde richting, meningen van anderen, etc.). Doordat jij eerst goed zicht hebt op wat de oorzaken van de problemen zijn, kun je beter je kind ondersteunen.

Wat bereikt je kind met counseling?

Na de intake maken we een plan met doelen. Dit verschilt per kind en is altijd maatwerk. Je kunt denken aan een of meerdere van de onderstaande punten.

 • Zelfkennis en zelfinzicht

 • Interpersoonlijke vaardigheden

 • Executieve functies

 • Hoe bereik ik wat ik wil

Het individuele advies wijst je de weg naar oplossingen voor de specifieke problemen die jouw kind belemmeren optimaal te functioneren in de voor hem zo andere wereld.

Ik zat in groep 8 en had last van angsten. Ik verveelde me op school, zat eigenlijk alleen nog maar te googelen, en had gedoe met mijn vriendinnen. De ene keer waren ze aardig en de andere keer voelde ik me buitengesloten.Thuis was ik vaak boos of verdrietig en ik was bang in het donker. Ik sliep nog best vaak bij mijn ouders omdat ik zo bang was.

Ik heb een paar keer met Renata gesproken en zij heeft mij geholpen om weer goed te slapen. Ik ben niet meer zo bang als eerst. Renata snapte waar ik het over had en wat ik moeilijk vond. Ze gaf me herkenbare voorbeelden en goede tips. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en ik begrijp meer over mijn hoogbegaafdheid. Maar ook weet ik nu beter hoe ik denk en hoe ik met andere mensen om kan gaan. Mijn angsten zijn zo goed als verdwenen. Renata hielp me vooral op sociaal gebied: bijvoorbeeld, hoe ik me moest gedragen tegen over mijn vriendinnen. En ze heeft er ook voor gezorgd dat ik nu het onderwijs krijg dat ik nodig heb. Ik krijg thuis les van mijn opa die meester was en ga twee keer per week naar de plusklas. Deze laatste weken ga ik gewoon naar school om te oefenen voor de musical. Ik heb veel zin in de middelbare school!, en hoop op een nieuwe, frisse start!

Meisje, 11 jaar

Renata heeft ons als ouders doen inzien dat de angsten die onze dochter (11) had, zijn ontstaan doordat zij op school niet de uitdaging kreeg die ze nodig had. Door langdurige verveling richtte zij haar aandacht op andere zaken, waardoor angsten ontstonden en gedoe met haar vriendinnen. Onze dochter sprak meestal een op een met Renata. Aan het einde kreeg ik altijd een kort resumé van Renata, wat ik erg prettig vond. Daarnaast hebben wij Renata een keer zelf gesproken. Dit gesprek was zeer verhelderend. Renata legde ons veel uit over de manier waarop onze hoogbegaafde en hooggevoelige dochter dacht en in het leven stond. Ook maakte zij ons bewust dat er snel iets moest gebeuren, omdat onze dochter depressieve klachten vertoonde. Wij zijn heel blij dat op haar aanraden onze dochter tijdelijk alternatief les heeft gekregen: thuis van opa, die leraar was, en een extra dag op een plusklas. Dat gaf de uitdaging die zij nodig had om het schooljaar goed af te ronden. Renata heeft ons ook in dit proces geadviseerd. Binnen een paar maanden waren de angsten verminderd en werd ze weer haar vrolijke en energieke zelf. Op naar de middelbare school! En zodra we vastlopen, weten we nu Renata te vinden.

Marieke, moeder van uitzonderlijk begaafde dochter

Renata heeft onze dochter de afgelopen jaren begeleid in haar zoektocht om beter om te kunnen gaan met haar intelligentie (145+) en alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ze voelde zich vaak onbegrepen, wat zich vertaalde in enerzijds boosheid en opstandigheid. Anderzijds had ze met periodes last van depressiviteit. De sessies met Renata hebben haar geholpen om steviger in de schoenen te staan. Ze heeft geleerd hoe ze beter op haar omgeving kan reageren en trots kan zijn op wie ze is. Op school had ze last van faalangst met slechte resultaten tot gevolg. De blackouts en concentratieproblemen die ze had zijn mede door de hulp van Renata verdwenen. Omdat Renata de kinderen begrijpt en dezelfde taal spreekt was het voor onze dochter een veilige omgeving om te leren en open te staan voor advies. Met andere (niet hoogbegaafde) hulpverleners die ze in het verleden heeft bezocht was geen klik, met sociaal wenselijk gedrag en weinig resultaat tot gevolg.

Karen, moeder van een 11 jarige, uitzonderlijk begaafde dochter

Renata's experience and advice on how to support our exceptionally gifted child, both at home as in school, has been invaluable to us. We have been working closely together for several years now, starting from the first signs of special needs of our child in the KDV and continuing trusting Renata today as our advisor to the primary school. Renata's depth of experience is unique in The Netherlands in what concerns the exceptionally gifted child's education and development needs.

Nelson Silva, Nokia

Jouw investering

De counseling heeft zin als ik minimaal zes afspraken met het kind heb. Er zijn per jaar twee startmogelijkheden. Dit omdat ik de klant zo goed mogelijke zorg wil bieden en er tijd voor nemen. De counseling start met de inspiratiedag Hoogbegaafde rebel in wording. Deze dag vindt twee keer per jaar plaats.

De counseling duurt ongeveer 3 maanden en kan eventueel eenmaal verlengd worden. Het is mijn doel je kind binnen 5 gesprekken verder te helpen, maar sommige dingen hebben meer tijd nodig, vandaar dat een verlenging mogelijk is.

De counseling is een samenwerking tussen jou als ouder, je kind en mij. Alleen dan kunnen we een echte verandering in gedrag en mindset bereiken.

 

Counseling Een Goed Begin
1595euro
 • intake via mail of telefoon
 • 1 startgesprek met de ouders
 • 5 counselingessies met je kind
 • terugkoppeling naar de ouders via mail
 • tips voortvloeiende uit de sessies
 • 1 afsluitende gesprek met de ouders

Een verlenging kost 1450 euro voor 5 gesprekken met je kind, 1 gesprek met de ouders en tips via mail.

Een los adviesgesprek (zonder het kind) kost 320,00 euro voor 90 minuten (excl. BTW).

Meld je kind aan

Wil je eerst een vraag stellen of wil je je kind aanmelden voor counseling? Stuur ons een e-mail met in het onderwerp het woord "counseling", dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op om een belafspraak te maken.

Deze counseling is bedoeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 6 tot 16 jaar en het is vaak nodig dat ouders eerst een aantal coachigsgesprekken krijgen.