Dyslexie onderzoek

Iemand met dyslexie heeft hardnekkige problemen bij de automatisering van lezen en/of met de spelling. Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties vaak achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden.

Hoogbegaafde kinderen kunnen dyslectisch zijn, dat wordt nog te weinig gesignaleerd. Hun intelligentie heeft een nadeel: vaak kunnen zij zo goed compenseren dat hun dyslectisch zijn niet opvalt.

In de brugklas kan dyslexie uiteindelijk tot taal- en spellingsproblemen leiden die niet meer te compenseren zijn. Dan zou er alsnog een dyslexieonderzoek moeten plaatsvinden.

Dyslexie staat los van intelligentie. De lees- en spellingsproblemen als gevolg van dyslexie zijn in de praktijk goed behandelbaar. Het is daarbij van groot belang het zo vroeg mogelijk te onderzoeken en behandelen. Alleen dan is het mogelijk voor dyslectici om op een aanvaardbaar niveau van lezen en spellen te komen.

Diagnostisch onderzoek

Voordat je een besluit neemt over het laten uitvoeren van een diagnostisch onderzoek naar lees- en/of spellingproblemen kun je informatie opvragen via het contactformulier. Als blijkt dat een onderzoek nodig is, kunnen we een afspraak plannen.

Werkwijze

Tijdens het onderzoek schatten we de ernst van de lees- en spellingsproblemen in én analyseren we de onderliggende problematiek. De bevindingen en adviezen leggen we vast in een uitgebreid onderzoeksverslag.
Afhankelijk van de vraagstelling en de beschikbare informatie zal een onderzoek van een of twee dagdelen nodig zijn. We sluiten het onderzoek af met een eindgesprek waarin we de diagnose/bevindingen en adviezen bespreken.

Wanneer er sprake is van dyslexie, schrijven we een dyslexieverklaring uit zodat je kind gebruik kan maken van diverse hulpmiddelen en voorzieningen in het onderwijs. De verklaring wordt echter in veel gevallen alleen afgegeven wanneer er minimaal 20 weken extra begeleiding op school is geweest en na een gedegen dyslexieonderzoek.

Kosten

De kosten voor een uitgebreid dyslexieonderzoek bedragen 897 euro. Dit is inclusief het analyseren van de resultaten, een uitgebreid schriftelijk verslag met een advies en de bespreking van het onderzoek met de ouders. Een dyslexieverklaring kost 75 euro.

Aanmelden

Meld je kind aan, stel vragen via het contactformulier of stuur een e-mail met je gegevens, dan nemen we contact met je op.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren