Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek wordt afgenomen met de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V) bij kinderen van ongeveer 6 tot 17 jaar en met de WPPSI-III-NL (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) bij kinderen vanaf ongeveer 3 tot 6 jaar. Voor jonge kinderen kunnen we ook de RAKIT inzetten.

Hiermee meten we de verbale en niet-verbale capaciteiten van een kind. Het blijft een schatting, omdat intelligentie een veelomvattend en complex begrip is. Ook andere factoren hebben invloed op het resultaat, zoals fysieke gesteldheid, faalangst, gezondheid, vermoeidheid en/of emoties.

We combineren in het verslag en bij het geven van advies de observaties van de testafname met de scores (o.a. observaties naar karakteristieken van hoogbegaafdheid, faalangst, concentratie, geheugen, emoties en denkstijl). De rapportage bevat een beschrijving van het IQ-profiel van het kind en van de gedragsobservaties. De observaties zijn vaak nog belangrijker dan de scores. Dit heeft te maken met onder meer de asynchrone ontwikkeling van het kind. Daarnaast gebruiken we wetenschappelijk onderzoek (o.a. van Linda Silverman) en aangepaste normen van Pearson om te bepalen of een kind al dan niet hoogbegaafd is. Aan de hand van deze integratie van gegevens stellen we handelingsadviezen op. Zo komt er altijd een bruikbaar advies uit het onderzoek, ongeacht de scores die gemeten zijn.

Intelligentieonderzoek kan antwoord geven op vragen, zoals:

  • Waarom zie ik een verschil in functioneren thuis en op school?
  • Kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid?
  • Is mijn kind aan het onderpresteren op school?
  • Wordt mijn kind ondervraagd/overvraagd op school?
  • Wij herkennen ons niet in het voorgaande intelligentieonderzoek dat bij ons kind is verricht of missen handvatten, kunnen wij een second opinion krijgen?

Didactisch onderzoek

Het intelligentieonderzoek kan gecombineerd worden met een didactisch onderzoek. Je kind wordt dan op een andere dag getoetst.

Werkwijze

Afhankelijk van de aanmeldingsgegevens bestaat het onderzoek uit 1 à 2 dagdelen. Naast de afname van de test kunnen we (met toestemming van de ouders) de leerkracht en/of je kind vragen een of meerdere vragenlijsten in te vullen.
De WISC V is geschikt voor kinderen tussen 6 en 17 jaar. De WPPSI is geschikt voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 11 maanden.

Verslag en advies

Naast een uitgebreid verslag van het onderzoek met adviezen inzake onderwijsaanpassing op school en begeleiding thuis, volgt een uitgebreid terugkoppelingsgesprek met tips voor het gesprek op school. Het is effectief als ik met de school contact opneem en uitleg wat de uitkomsten zijn en welke onderwijsaanpassing nodig is.

Kosten

De prijs van een intelligentieonderzoek, inclusief een verslag en nabespreking met de ouders, is EUR 897,00. Dit is inclusief de bijkomende mailwisseling. Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen.

Vragen of aanmelden

Je kunt het contactformulier invullen of een e-mail sturen met je gegevens, dan nemen we contact met je op. Ook als je twijfelt en wilt overleggen, kun je ons mailen. We kunnen ook een belafspraak maken om te overleggen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren