Hoogbegaafd of niet? Deze vraag houdt veel ouders bezig. Hieronder tref je een opsomming van een aantal signalen van hoogbegaafdheid. In diverse literatuur en op internet vind je nog meer signalen.

 • heeft vaak weinig slaap nodig
 • observeert veel
 • extreem nieuwsgierig
 • intense interesses
 • heel goed geheugen
 • kan zich lang concentreren
 • kan heel goed redeneren
 • heeft goed ontwikkelde abstractie, conceptualisatie en synthese
 • ziet snel en gemakkelijk relaties tussen ideeën, voorwerpen of feiten
 • denkt vloeiend en flexibel
 • denkt gedetailleerd en origineel
 • heeft goede probleemoplossende vaardigheden
 • leert snel en met weinig oefening en herhaling
 • heeft ongewone en/of levendige fantasie
 • is overgevoelig (lees verder over overgevoeligheden)
 • is geïnteresseerd in filosofische en sociale onderwerpen
 • is vaak heel sensitief: emotioneel en zelfs fysiek
 • is bezorgd over rechtvaardigheid en onrecht
 • is vaak perfectionistisch
 • is energiek
 • blijft argumenteren
 • kan niet goed tegen autoritair gedrag
 • is intens in alles
 • heeft goed ontwikkelde gevoel voor humor
 • is meestal intrinsiek gemotiveerd
 • asynchrone ontwikkeling
 • heeft vaak een goede relatie met ouders, leerkrachten en andere volwassenen
 • heeft bijzonder goed woordenschat
 • leest soms vóór de vijfde jaar
 • leest snel en op toon
 • wil weten hoe alles werkt
 • stelt “wat als” vragen
 • vindt het leren van nieuwe dingen leuk
 • vindt intellectuele activiteiten leuk
 • geeft voorkeur aan boeken en tijdschriften voor oudere kinderen