Download hier het gratis e-boek

Onderpresteren is een veel voorkomend fenomeen bij hoogbegaafde kinderen. Het keren daarvan is heel tijdrovend. In dit eboek kun je lezen over de oorzaken en een mogelijke aanpak om het onderpresteren te keren. Het is altijd belangrijk om de situatie van het kind mee te nemen in de aanpak. Vraag je ook af hoe erg is het als je kind/leerling onderpresteert. Is het echt onderpresteren of vind jij dat het kind niet "goed genoeg" is? Probeer eerst je verwachtingen helder te hebben: waarom heb je deze verwachtingen? Ga je uit van de behoeftes van je kind of leerling of ben je standaard verwachtingen aan het projecteren?

Hopelijk kan dit eboek je meer inzicht geven. Besef dat de aanpak niet voor alle hoogbegaafde kinderen dezelfde is. Vraag om maatwerkadvies.

Download hier het e-boek
  • Wil je meer leren?

    Onder het kopje Producten kun je publicaties of zelfstudietrainingen kopen. Klik hier om te kijken wat er te koop is!

  • Blijf je met vragen zitten?

    Misschien heb je al een aantal cursussen doorlopen en toch blijf je met vragen zitten. In dat geval kun je een gratis kennismakingsgesprek met mij inplannen.

  • Agenda

    Onder het kopje Agenda kun je zien wanneer je mij live kunt ontmoeten. Trainingen en cursussen worden altijd als zeer positief ervaren door mijn klanten. Naast het leren van mij ontmoeten ze andere ouders die vaak hetzelfde meemaken. Die herkenning is erg waardevol.