Hoogbegaafde kinderen moeten presteren en bewijzen dat ze hoogbegaafd zijn. Dat betekent dat ze van kleins af aan hun bestaan verbinden met prestatie. Hun brein wordt bedraad op grond van schaarste en moeten bewijzen. Het vergt een enorme bewustwording van het kind en de ouders om die verkeerde bedrading ongedaan te maken, hoe? Door uit te zoeken wie je werkelijk bent en andere gedachten en emoties te kiezen.

Maak bewuste, eigen keuzes

Ouders willen alles stroomlijnen voor het kind dat ontwricht wordt door het onderwijssysteem. Ze weten wat ze willen voorkomen, omdat ze vaak gelijksoortige situaties hebben meegemaakt, en daar doen ze hun uiterst best voor. Ze gebruiken hun analytisch denken om te bepalen hoe het zou moeten zijn, zodat zij (ouders) tevreden zijn met hun opvoeding c.q. sturing. Ze willen dat alles gaat zoals het zou moeten gaan. Deze ouders beseffen niet dat hun uitgangspunten niet aansluiten bij wie het kind is. Ze redden misschien hun kind van het maken van fouten die zij vroeger hebben gemaakt, maar ze ontnemen het kind en zichzelf echte transformatieve levenslessen. Ze hebben hun kind behoed voor een persoonlijke vernedering, voor minderwaardigheid voelen, maar ze hebben het leren en ontwikkelen en de vreugde afgenomen. Ze hebben het kind geen vreugde toegestaan! Het is zelfs nog complexer, omdat ouders het kind niet kunnen behoeden voor het gevoel van minderwaardigheid. Dat is iets wat van binnenuit moet plaatsvinden op grond van autonomie en keuzes van het kind. Deze ouders kunnen beter hun kind vaardigheden leren hoe het trouw aan zichzelf blijft en alleen keuzes maakt die gebaseerd zijn op intuïtie.

Als je het leven wilt controleren en ook het leven van je kind om te voorkomen dat er bepaalde dingen gebeuren, blijf je ongelukkig, het leven blijft een strijd. Je blijft bovendien ontwricht, omdat de gerichtheid extern is en niet intern. Als je je afhankelijk maakt van anderen, zoals van school of vrienden en hun kijk naar het leven, blijf je je afsnijden van je levensenergie en blijf je ongelukkig en dat geef je door aan je kind. Allerlei voorkeuren, gebaseerd op controleerbaarheid en beheersbaarheid, nastreven, maakt je inflexibel. Je komt vroeg of laat klem te zitten tussen je verwachting en de mate van meewerken van anderen aan die verwachting. Als anderen niet aan jouw verwachting en beheersing meewerken, zit je klem en ben je ongelukkig.

Als anderen niet meewerken aan de beheersbaarheid van je leven, zoals jij het verwacht, zal je je meer en meer afzetten tegen alles wat is, omdat je merkt dat het onbeheersbaar is. Je zult meer en meer middelen en mensen moeten inzetten om de schijn van beheersbaarheid op te houden. Ik merk het aan ouders die tot in den treure jammeren, drammen, procederen om voor elkaar te krijgen wat ze zich hebben voorgesteld dat hun kind nodig heeft. Hun kind is doodongelukkig, omdat het de ouders ziet lijden. Niet door het onderwijssysteem, maar door het gebrek aan vaardigheden bij de ouders om met het systeem om te gaan! Het kind leert van de ouders dat de enige manier van leven maakbaarheid van de omgeving en van anderen is en dat het moet strijden om die maakbaarheid voor elkaar te krijgen. Als het niet lukt, als anderen niet meewerken aan jouw idee van ideale wereld, sturen de ouders mails rond, ze klagen, bombarderen facebookgroepen met hun verhaal en ze blijven in hun zelfopgelegde drama leven en zwijmelen. Ze worden een professioneel slachtoffer. Ze worden een slachtoffer-influencer, want ze beïnvloeden met hun levenshouding anderen die ook niet bewust leven en die bevattelijk zijn voor slachtofferverhalen. Zo houdt het ellendige verhaal van hun zelfopgelegde leven stand.

Het beste is om alle verwachtingen te laten vallen. Je kunt het weer niet beïnvloeden, je kunt het leven ook niet beïnvloeden. Je kunt wel beïnvloeden hoe je van binnenuit met alles omgaat, hoe fluïde je bent en hoe je op de golven van het leven kunt manoeuvreren. Voor deze manieren heb je vaardigheden nodig. Als je in jezelf gelooft, kun je geloofwaardig en betrouwbaar zijn voor anderen, omdat je er alleen dan zeker van kunt zijn dat je consistent in jezelf blijft geloven, dezelfde blijft als je nu bent en daardoor voelt en handelt zoals nu, vanuit je essentie. De consistentie in je handelen zorgt voor vertrouwen in jezelf en voor de ander ben je betrouwbaar. Je bent integer, dat is een van de belangrijkste kwaliteiten van de ziel.

Maak een lijst van jouw vaardigheden

Maak een eigen opsomming van vaardigheden die je ongemerkt hebt (zoals lopen of praten), van vaardigheden die je hebt moeten oefenen en van vaardigheden die je nog wilt leren. Dit is moeilijker dan het lijkt, omdat de meeste mensen er niet bij stilstaan en onbewust door hun dagen denderen. Vaak is het zo dat als je ineens door iemand ontdekt dat je ergens niet goed in bent, je je bijna schaamt of schuldig voelt. Dit komt doordat er op het leren in het algemeen en zeker op het aanleren van vaardigheden een enorme druk ligt. Vanaf kleins af aan wordt op kinderen geprojecteerd wat ze moeten kunnen en dat wordt ook nog eens gemeten. Er is geen gevoel van vrijheid en openheid als het om ontwikkeling gaat. Aanleren van vaardigheden en durven uiten wat je kunt (ook al is het aan jezelf!) is belast met groepsdruk en prestatiecultuur. Prestatie van vooraf door de groep bepaalde vaardigheden en hoe snel en wanneer je ze zou moeten beheersen. Maar denk even na: wie is ‘de groep’? Wie zit er achter de groepsdruk? Heb je daar een antwoord op? Met andere woorden, wie is werkelijk de autoriteit onder wiens toeziend oog jij bezwijkt? Wie bepaalt en meet welke vaardigheden je leert en of de snelheid waarmee het gaat juist is? Aan wie heb jij je overgeleverd? Discipline gaat hand in hand met doorzettingsvermogen. Hoe gedisciplineerd ben je om te bepalen wat goed voor je is en wat je nodig hebt?

Aanleren van vaardigheden en zogenaamde executieve functies legt een bijzonder grote druk op kinderen en zeker op hoogbegaafde kinderen die altijd met het gemiddelde vergeleken worden en wiens asynchrone ontwikkeling zelden in de gedachtegang een rol speelt. Beperkende opvattingen van mensen die zelf geen goed beeld hebben van waar het werkelijk om gaat, vormen het zelfbeeld en de eigenwaarde van de meest intelligente geesten.

DAAROM GEEF IK NU DE MACHT TERUG AAN JOU: BEPAAL WELKE VAARDIGHEDEN JE NODIG HEBT EN ALS JE KINDEREN HEBT, MAAK PER KIND EEN LIJST MET VAARDIGHEDEN DIE JIJ NUTTIG ACHT EN HOE JE VAN PLAN BENT DEZE AAN JE KIND TE LEREN.

Bewuste keuze

De allerbelangrijkste vaardigheid is bewust kiezen. Bewuste keuzes maken, is de basis voor het leven. Het komt nog voor de liefde, omdat je liefde moet kiezen. Alles begint met een bewuste keuze en als je niet kiest of anderen voor je laat kiezen, gaat alles door zonder dat je sturing geeft. Kinderen ervaren vaak de wanhoop van geen keuze mogen hebben. Ze voelen heel diep wat ze willen, ze voelen hun richting en de richting van onze planeet zelfs, maar worden beperkt en het basisrecht tot kiezen wordt hen ontnomen. Hierdoor kunnen ze niet kiezen voor eigenliefde, niet voor leren en ook niet voor zingeving. Om capabel te zijn het leven te leven zoals jij heb je liefde, vaardigheden en zingeving nodig. De energie van liefde is bijzonder sterk en universeel. Het is echte intelligentie en komt in alle biologische vormen voor. Liefde is de energie van creatie. De belangrijkste vaardigheid om de energie van liefde in te zetten voor groei is een bewuste keuze.
Als jouw zingeving vanuit de energie van liefde ontstaat, kun je bepalen welke vaardigheden je nodig hebt om die energie te behouden en om invulling te blijven geven aan je zingeving.

Het is belangrijk om niet alleen doelen te kiezen die zeer bevorderlijk zijn voor groei, maar ook voor de juiste redenen, zodat ze op een heel diep niveau resoneren. Het is namelijk mogelijk om een groeidoel te stellen, maar nog steeds niet het gevoel te hebben dat jij het echt bent. Dat gebeurt vaak met kinderen die extern doelen opgelegd krijgen van ouders en leerkrachten. Die doelen zijn zo van de kern en behoeftes van het kind verwijderd dat ze niet aansluiten bij de zone van de naaste (niet meetbare) ontwikkeling en de intrinsieke motivatie, ze schieten dus hun doel volledig voorbij. Doelen die hun doel voorbijschieten, zijn heel moeilijk haalbaar. Ze worden alleen onder interne of externe dwang gehaald, omdat het kind aan de verwachtingen van iemand anders denkt te moeten voldoen. Je ziet het vaak bij tieners die een studierichting kiezen gebaseerd op (onuitgesproken) wensen en verwachtingen van hun ouders. Daar is geen sprake van een bewuste keuze.

Volgens de zelfdeterminatietheorie verschillen mensen in de mate waarin zij eigenaarschap voelen over hun leven. Degenen die gemotiveerd zijn, zijn degenen die veel waarde hechten aan wat ze doen en daar inherente voldoening uithalen. Autonomie is een van de belangrijkste voorwaarden, evenals openheid voor ervaring en bewust zijn van de innerlijke ervaringen (zelfsturing). Kiezen van op zichzelf aansluitende doelen (maken van bewuste keuzes) heeft belangrijke implicaties. Niet alleen voor het op gang brengen van een opwaartse spiraal van groei, vervulling en welzijn, maar ook voor de hoeveelheid moeite die iemand bereid is te steken in het streven ernaar en de waarschijnlijkheid dat hij uiteindelijk het doel zal bereiken (Sheldon, 2014).
Nadenken over je leven en bewuste keuzes maken, geeft een levensrichting. Vaardigheden en kennis die je dan leert, zijn daarop gebaseerd. Bij bewuste keuze hoort ook bewust kiezen van gedachten en woorden. Welke woorden haal je uit je woordenschat die je niet helpen? Is je woordenschat beperkt en vergiftigd?

Ik raad je aan een nieuwe woordenschat samen te stellen, waarbij je de woorden, die je in een keurslijf houden, afschaft en nooit meer gebruikt. Je hebt niet door hoe ongelooflijk belangrijk dit is, omdat woorden energiedragers zijn van jouw intentie achter die woorden! Op die manier bepaal je jouw werkelijkheid. In verschillende masterclasses, die ik regelmatig organiseer, leer ik mensen hoe energie werkt en hoe wij onze werkelijkheid ontwerpen en kunnen beïnvloeden. Wij – het menselijke ras – zijn onvoorstelbaar machtig. Besef dat bij je woordkeuze.

WELKE WOORDEN TE SCHRAPPEN? WOORDEN ALS SCHULD, JALOEZIE, SCHAAMTE, SLECHT, ONGEHOORZAAM, ONDEUGDELIJK, HOERIG, ZWAK, PREUTS EN VEEL MEER. WOORDEN WAARMEE JE ANDEREN OF JEZELF OMSCHRIJFT EN DIE ANDEREN OF JOU KLEIN HOUDEN. OP DEZE MANIER BEVRIJD JE JEZELF VAN DENKPATRONEN.

Een praktisch voorbeeld:
School kan vervelend zijn. Het is een feit of het voelt als een feit. Het is voor jou net zo’n feit als ‘spruitjes zijn vies’. Wat is er leuk aan school? Noem een paar dingen. Je kunt niet veranderen dat de school soms vervelend voor je is, wat je wel kunt veranderen, zijn jouw gedachten daarover. Realistisch zijn is anders dan jezelf voor de gek houden. Je maakt het niet mooier dan het is, je observeert alleen. Je zegt ‘school is vervelend’. Verder heb je er geen oordeel over, dus die zin krijgt geen waarde en er komt op die manier geen gevoel bij. Het blijft een neutrale observatie: school is vervelend. Als je er van alles bij denkt en er een gevoel van bijvoorbeeld onbehagen bij krijgt, krijgt die zin een andere lading, omdat er gevoel bij komt. De zin is niet meer neutraal, maar bevat een oordeel of een gevoel of een stemming. Dit nestelt zich in je zenuwstelsel.
Nog een voorbeeld: ‘Juf is aan het zeuren’. Je zegt het zonder oordeel, het is puur een observatie, geen waarde.
Je kunt je gedachten kiezen zoals je je kleding ‘s ochtends kiest. Je kunt kiezen hoe je met woorden of gedachten omgaat, hoe je erin staat. Het feit dat de juf zeurt, is niet vervelend, maar hoe je erover denkt, maakt het vervelend.

Hoogbegaafde kinderen worden ontwricht omdat het hen ontbreekt aan vaardigheden om heel te blijven. Ze moeten dit van hun eigen ouders leren. Niemand anders kan beter voorleven dan de ouder. Kom in je kracht, haal je persoonlijke macht terug en leer je kind hoe het trouw aan zichzelf blijft.

Als je hiervoor inspiratie nodig hebt, heb ik voor je de online modules beschikbaar. Blijf je ontwikkelen!