Privacyverklaring

Ieku Advies respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms heb ik persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens ik gebruik en hoe ik deze gegevens opsla, bescherm en verwerk. Deze privacy policy is van toepassing op mijn website www.ieku.nl (de “Website”) en de diensten die ik aanbied (de “Diensten”). Ik behandel jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving )

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig om mijn Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om mijn Diensten aan te kunnen bieden, verwerk ik persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

Ik kan jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je een account aanmaakt op mijn Website (als je reageert op een blogpost), wanneer je gebruik maakt van mijn Diensten of als je contact met mij opneemt. Ik mag jouw gegevens verwerken, omdat ik je toestemming vraag via deze privacy policy. Bovendien heb ik jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en mij uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan ik mijn diensten helaas niet aan je leveren.

Verder zal ik jouw gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben.

Welke gegevens verzamel ik en wat doe ik ermee?

Om gebruik te maken van mijn Diensten heb ik de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres

Ik verzamel ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je mijn Website bezoekt, zoals:

 • De regio waar je woont
 • Links die je aanklikt en pagina’s die je op mijn website leest, deze twee via Google Analytics
 • Je e-mailadres als je op een blogartikel reageert

Nieuwsbrief

IeKu Advies biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van activiteiten, events, publicaties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruik ik voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Ik vraag je om deze verificatie via een e-mail die ik naar het opgegeven adres verstuur. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen

Voor je bestelling heb ik je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Ik zal jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het afwikkelen van je betaling wordt gebruik gemaakt van een derde partij. Bij de afwikkeling van je bestelling zelf schakel ik geen dienstverleners in.
Ik zal jouw gegevens gebruiken alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden je gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door mij gebruikt.

Beveiliging

 • Ik doe er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding  door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Ik doe dit door middel van de volgende maatregelen:
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Maken van backups en encryptie van wachtwoorden
 • Bescherming van mijn computer met Firewalls

Bewaartermijn

Ik zal jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan ik ze nodig heb voor de doelen die ik eerder heb omschreven. Ik zal jouw gegevens nooit langer dan 7 jaar bewaren.

Met wie deel ik jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van mij krijgen. Denk aan betalingen die je via mijn website doet bij de aankoop van Diensten. Deze partijen moeten ook aan privacywetgeving voldoen. Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Ik zal jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerk ik alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Er zijn sommige onveilige landen voor internetcommunicatie. Je zult merken dat je je dan niet kunt aanmelden voor mijn nieuwsbrief bijvoorbeeld. In dat geval moet je aan mij via e-mail toestemming vragen om jouw e-mail adres als veilig te erkennen.

Zonder jouw toestemming zal ik jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee mijn site het apparaat later weer herkent.

Ik kan cookies gebruiken om je ervaring op mijn Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, dan je mijn Website veilig kunt bezoeken en ik fouten op mijn Website kan opsporen.

Door de opslag van cookies zorg ik bovendien dat:

 • jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
 • je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • je veilig winkelt bij IeKu Advies
 • de website snel is
 • Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je mijn Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt mijn Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je mijn cookiestatement nalezen: https://www.ieku.nl/wp-content/uploads/2018/05/Cookieverklaring.pdf.

Wijziging van de privacyverklaring

Ik kan deze privacybeleid aanpassen. Als de privacy policy in belangrijke mate verandert, zal ik een notificatie op mijn Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Ik zal gebruikers die met hun e-mailadres bij mij geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raad ik je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die ik van jou verzamel zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
Je mag mij vragen om inzage in jouw gegevens;
Je mag mij vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan ik enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
Je mag mij vragen om een kopie van jouw gegevens. Ik kan deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat ik jouw gegevens onrechtmatig verwerk;
Je mag je toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mag ik geen gegevens meer van jou verwerken.
Bij andere vragen of opmerkringen over deze privacy policy kun je contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

IeKu Advies
De Factorij 1B, 1689 AK Zwaag

KvK-nummer: 37149580
renata@www.ieku.nl

Functionaris voor gegevensbescherming

Renata Hamsikova

renata@ieku.nl