Privacyverklaring

IEKU Advies respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.ieku.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving )

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Diensten aan te kunnen bieden, verwerken we persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je een account aanmaakt op onze Website (als je reageert op een blogpost), wanneer je gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. We mogen jouw gegevens verwerken, omdat wij je toestemming vraag via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en IEKU uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen we onze diensten helaas niet aan je leveren.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Diensten hebben we de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website bezoekt, zoals:

 • De regio waar je woont
 • Links die je aanklikt en pagina’s die je op mijn website leest, deze twee via Google Analytics
 • Je e-mailadres als je op een blogartikel reageert

 

Nieuwsbrief

IEKU Advies biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van activiteiten, events, publicaties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken we voor nieuwsbrieven het dubbele opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. We vragen je om deze verificatie via een e-mail die naar je via het opgegeven adres verstuurd wordt. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het afwikkelen van je betaling wordt gebruik gemaakt van een derde partij. Bij de afwikkeling van je bestelling zelf schakelen wij geen dienstverleners in. We zullen jouw gegevens gebruiken alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden je gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

 • Wij doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding  door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Maken van backups en encryptie van wachtwoorden
 • Bescherming van onze computer met Firewalls
 • Opslag van gegevens op een beveiligde omgeving van KPN (Cloud)
 • E-mail communicatie via Zivver, met een inlogcode

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die eerder zijn omschreven. Wij zullen jouw gegevens nooit langer dan 7 jaar bewaren.

Met wie delen we jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Denk aan betalingen die je via onze website doet bij de aankoop van Diensten. Deze partijen moeten ook aan privacywetgeving voldoen. Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Er zijn sommige onveilige landen voor internetcommunicatie. Je zult merken dat je je dan niet kunt aanmelden voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld. In dat geval moet je aan ons via e-mail toestemming vragen om jouw e-mail adres als veilig te erkennen.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee mijn site het apparaat later weer herkent.

Wij kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, dan je onze Website veilig kunt bezoeken en we fouten op 0nze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
 • je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • je veilig winkelt bij IEKU Advies
 • de website snel is
 • Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: https://www.ieku.nl/wp-content/uploads/2018/05/Cookieverklaring.pdf.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacybeleid aanpassen. Als de privacy policy in belangrijke mate verandert, zullen we een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. We zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker is het goed de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamel zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
Je mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen we enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. We kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
Je mag je toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van jou verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over deze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

IEKU Advies

De Factorij 1B, 1689 AK Zwaag

KvK-nummer: 37149580

Functionaris voor gegevensbescherming

Renata Hamsikova

renata@ieku.nl