Didactisch onderzoek hoogbegaafde kinderen

Laat je kind op school niet laat zien wat het kan? Is je kind thuis anders dan op school? Kan je kind al lezen maar past het zich op school aan en laat het weinig tot niets zien? Het bepalen van de ontwikkelingsvoorsprong is het startpunt dat nodig is om verder te komen op school. Een gesprek over onderwijsaanpassing is alleen zinnig als je weet hoe groot de cognitieve voorsprong van je kind is en waar eventuele hiaten zitten. Een ontwikkelingsvoorsprong kan al vastgesteld worden vanaf 2 jaar.

Hoogbegaafde kinderen kunnen vaak ook voor hun ouders verborgen houden wat ze werkelijk kunnen. Ik toets regelmatig kinderen die zelfs hun ouders verbazen!

Uitkomsten en mogelijkheden

Na een gesprek met de ouder/verzorger en het kind en het bepalen van het didactische niveau of de ontwikkelingsvoorsprong neem ik contact op met de school en bespreek de uitkomsten en mogelijkheden. Daarna is het mogelijk een schoolabonnement af te sluiten om er zeker te zijn dat het hele schooljaar goede begeleiding is. Je staat er dus niet alleen voor, jij en de school kunnen gebruik maken van mijn expertise.

Bepalen didactisch niveau

Het bepalen van het didactisch niveau is een belangrijk instrument om verder te komen tijdens gesprekken met de school. Als een kind zich op school verveelt en niet laat zien wat het kan, raakt het gefrustreerd en kan dat uiten in gedrag thuis of op school. Als het kind niet op het eigen niveau onderwijs krijgt, kan het niet laten zien waar hij toe in staat is met als resultaat geen voldoening. Het zelfvertrouwen daalt en het kind ontwikkelt zich op jonge leeftijd tot een onderpresteerder.

Thuis ander gedrag dan op school

Thuis is je kind altijd bezig met letters, rekenen, documentaires op Discovery Channel kijken, puzzels of bouwwerken. Het is nieuwsgierig en leergierig. Op school laat het echter niet zien wat jij verwacht. Hij of zij past zich al vanaf de kleuterklas aan en het lijkt zelfs alsof hij achteruit gaat in zijn ontwikkeling. Je bespreekt dit met de leerkracht maar die ziet niets bijzonders. Een gewoon kind dat speelt en niet laat zien dat hij zou willen lezen of rekenen.

Toetsen om didactisch niveau te bepalen

Om de leerkracht te laten zien dat je kind meer kan dan zichtbaar is in de klas is het belangrijk om het didactisch niveau van je kind te bepalen. Het laat zien hoe hoog je kind scoort op de toetsen en hoever zijn kennis reikt. Aan de hand van zo’n toets wordt vastgesteld hoeveel maanden een kind voorloopt op zijn klasgenoten. Daarna kan weer met de school gesproken worden over onderwijs op het eigen niveau.

Onderwijsadvies op maat

Omdat scholen vaak de tijd niet hebben om kinderen goed door te toetsen (tot ze D-scores halen) bied ik hiervoor de mogelijkheid. Je ontvangt een schriftelijke onderwijsadvies op maat, waar de school mee verder kan werken.

Dynamisch onderzoek

Voor het bepalen van leerbaarheid, met andere woorden hoeveel herhaling een kind nodig heeft, gebruik ik bij jonge kinderen onder meer het materiaal voor Dynamic Assesment, ontwikkeld door prof. Tzuriel.  Ook meet ik hoe kinderen informatie verwerken, welke cognitieve functies ze efficiënt gebruiken en hoe modificeerbaar het leerproces is.

Deze benadering verschilt van het klassieke intelligentie-onderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leerproces) onderwerp is van onderzoek. Ik ben geïnteresseerd in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren en de wijze waarop hierin verandering aangebracht kan worden (indien nodig).

Werkwijze

Vooraf aan het didactisch onderzoek is er een telefonische intake, waarin ouders hun vraag duidelijk kunnen maken. Hierna volgt een afspraak. Je kind werkt in zijn eigen tempo en kan een pauze nemen. De duur van het afnemen van de toetsen hangt af van de leeftijd van het kind – jongere kinderen maken minder opdrachten en zijn sneller klaar en sommige kinderen werken sneller dan andere. Meestal duurt het onderzoek 1,5 tot 2,5 uur, inclusief pauzes. De kinderen willen tijdens het onderzoek meestal doorwerken en ze ervaren het over het algemeen als plezierig. Het is voor hen geen belasting, omdat ze opdrachten doen die ze leuk vinden.

Verslag en advies
Je ontvangt een  verslag van het onderzoek met adviezen inzake onderwijsaanpassing op school en eventueel ook begeleiding thuis. Adviezen over begeleiding thuis schrijf ik niet in het verslag van het didactisch onderzoek, maar deel dit met de ouders als ze daar behoefte aan hebben. Daarnaast volgt een terugkoppelingsgesprek of tijdens een gesprek met de leerkracht of eerst telefonisch met de ouders.

Aanpassingen thuis en op school
Een onderzoek is niet genoeg, je hebt nog geen resultaat bereikt. Het onderzoek is pas zinnig als er aanpassingen komen thuis en/of op school. Thuis is het de aanpassing van de benadering en opvoeding van je kind, van speelgoed, boeken, films, uitstapjes en dergelijke. Op school heeft de aanpassing betrekking op materialen, werken in groepjes, benadering van het kind en verwachtingen van de leerkracht.

Kortom: bij het traject van didactisch onderzoek én advies aan ouders en/of school heeft je kind de meeste baat. Je doel is dat je kind zich(h)erkend voelt, dat het lekker in zijn vel zit en dat zijn zelfbeeld positief ontwikkelt.

I know Renata from a personal perspective and worked with her once. She was capable to make a quick connection with a young child (just 3 years old), knew how to keep his attention, did a good survey, made a good report. She also knows how to interact with parents.

Ik ben blij dat ik Renata heb gevonden. Ze geeft zoveel tips en informatie die niet in boeken staan, precies wat wij nodig hebben. Je hebt als ouders van een hoogbegaafd kind eigenlijk steeds vragen en twijfels: doe ik het wel goed? Daarbij helpt Renata ons heel goed en geeft aan welk gedrag bij hoogbegaafdheid hoort en dus niet gestraft moet worden. Dit gedrag moeten we dan begeleiden zodat het niet vervelend wordt voor ons kind, maar ook voor zijn omgeving. Wij zijn aardig op weg geholpen, hadden nooit verwacht dat onze zoon zo’n grote ontwikkelingsvoorsprong had! Nu kunnen we hem speelgoed en materialen op zijn niveau aanbieden – veel minder frustraties thuis. Bedankt, Renata!

Alle voordelen op een rij

  • videocall met de school om het verslag te bespreken en te kijken wat de school kan bieden
  • schema om leerkracht te helpen de asynchrone ontwikkeling van je kind bij te houden
  • je weet hoe groot de cognitieve voorsprong van je kind is ten opzichte van klasgenoten
  • je weet waar de hiaten zijn en welke aandachtsgebieden je kind heeft op het gebied van leren
  • je ontvangt een verslag met resultaten, aanbevelingen voor onderwijsaanpassing en actiepunten voor school
  • je kunt de school aantonen dat onderwijsaanpassing echt nodig is

BELANGRIJK: de ontwikkeling van de autonome ZELF van je kind staat aan de basis van alles. Een onderzoek en onderwijsaanpassing is zinloos als je kind geen balans ervaart en als het vanuit een aanpassing leeft. Ik adviseer je daarom sterk om eerst diverse online modules te volgen en/of deelnemen aan live inspiratiedagen. Zie hiervoor het menu boven.

Eerst durfde ik niet eens te bellen, maar Renata heeft mij telefonisch al gerust gesteld. Ik vond het ontzettend eng namelijk om Renata te spreken, bang dat ze misschien ook niet zou geloven dat Paul thuis echt leest enz. Na het telefoontje heb ik doorgezet! En ik twijfelde inderdaad of het doortoetsen iets zou opleveren. We hebben sinds de aanpassing van de leerstof op school – naar aanleiding van het toetsverslag van Renata – geen agressief kind meer (hoewel hij af en toe ‘spatjes’ heeft, niet te vergelijken met de agressieve periode). Die verandering was binnen enkele dagen. We zijn met de didactische toets al een flink eind gekomen.Thuis leest Paul nu ook uit boekjes rond M3. Hij leest zowel hoofd- als kleine letters en past intonatie toe bij vraagtekens (vindt hij grappig om te doen) en maakt regelmatig een gedeelte van de  opdrachtjes uit de Vos en Haas tijdschriften (bedankt voor de tip). Ik ben er zo blij mee dat we toch hebben doorgezet en bij Renata zijn geweest. Met het verslag hoefde ik me niet meer zo te verdedigen op school, toen hebben ze pas de grote stap gezet naar o.a. rekenen en lezen. We halen nu een blij kind van school en ook thuis gaat het vele malen ontspannender aan toe. Bijna net zo als toen hij 2 jaar was, ookal is het er nog niet helemaal. Ook op de naschoolse opvang gaat het weer GOED! Paul vroeg zelf al een keer om naar school te gaan, iets wat hij nooit eerder gevraagd heeft.” moeder van Paul

Waarom is mijn contact met de school belangrijk?

In aansluiting op een didactisch onderzoek volgt meestal een gesprek met de school. Scholen hebben vaak geen idee hoe ze een uitzonderlijk begaafd kind  moeten begeleiden. Er worden telkens dezelfde fouten gemaakt, bijvoorbeeld:

  • het kind moet eerst laten zien dat het de leerstof van de desbetreffende groep beheerst en dan pas mag het aan verrijking werken;
  • de school vraagt zich af waarom het kind niet gemotiveerd is de aangeboden werk af te maken
  • de school vindt dat het kind genoeg uitgedaagd wordt
  • het kind scoort slecht op de schoolse toetsen en de school denkt dat het geen ontwikkelingsvoorsprong heeft

Het didactisch onderzoek is inclusief een uur coaching (plus de bijbehorende mailwisseling en een terugkoppeling naar ouders). Deze tijd wordt door de meeste ouders besteed aan de begeleiding van de leerkracht. De tijd is nodig omdat we altijd eerst een persoonlijke (of telefonische) afspraak maken om het onderzoek door te nemen, te horen hoe je kind het op school doet en welke onderwijsaanpassing haalbaar is.

Tijdens het video gesprek maak ik voor de leerkracht inzichtelijk hoe een weekplanning er uit kan zien, welke materialen gebruikt kunnen worden, hoe de leerling (weer) gemotiveerd aan het werk kan, hoe een hoogbegaafde leerling het beste benaderd kan worden. Om het hele schooljaar verzekerd te zijn van goede begeleiding van je kind kun je een schoolabonnement nemen.

Thank you for the time working with Mark last week. He really enjoyed it! And we are so pleased to see that something has really changed for him since meeting with you, that he has more motivation to move further in his reading and math, he has a fresh new confidence in his capabilities and has begun to recognize his need to be intellectually stimulated. He also seems less afraid to fail. We feel more confident in what he is capable of as well.

Kosten

De prijs van het onderzoek inclusief een uur coaching van ouders of de leerkrachten (en bijbehorende mailwisseling), inclusief schema’s voor de leerkracht en adviezen over maatwerk is EUR 1124,00. Dit is ook inclusief schriftelijk verslag en advies. Voor heel jonge kinderen is de prijs lager, dat hangt van de leeftijd van het kind af.

Aanmelden

Je kunt mij een e-mail sturen en een gratis kennismakingsgesprek aanvragen bij mijn assistente Jessica, zodat we samen kijken hoe ik jou en je kind kan helpen.

Tot snel! Renata

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wil je intussen verder komen? Lees dan mijn boek Intens, authentiek en vrij !

intens authentiek en vrij