Maatwerkadvies – Je kind in zijn kracht

Als je merkt dat het niet zo goed gaat met je kind en dat het niet (meer) naar school wil of dat zijn ontwikkeling stagneert, is het belangrijk te kijken waarom dat zo is en in kaart brengen welke behoeftes je kind heeft om tot ontwikkeling te komen. Dat doe ik door middel van een didactisch onderzoek, maar niet alleen dat. Ik praat met de ouders en het kind en schrijf dan een advies dat betrekking heeft op onderwijsaanpassing op school én met de ouders bespreek ik tijdens de terugkoppeling wat zij kunnen doen omdat je niet van school afhankelijk kunt zijn wat opvoeding en onderwijs betreft. Wat ik hiermee bedoel? Uitzonderlijk begaafde kinderen willen heel breed, in context, in hun eigen tijd, vanuit hun interesses leren. De diepgang die vaak nodig is en de creativiteit in input kan meestal niet door leerkrachten geboden worden (ook niet op scholen voor hoogbegaafde leerlingen). Daarin ligt jouw taak en daarover wil ik met je meedenken.

Didactisch onderzoek uitzonderlijk begaafde kinderen

Laat je kind op school niet laat zien wat het kan? Is je kind thuis anders dan op school? Kan je kind al lezen maar past het zich op school aan en laat het weinig tot niets zien? Het bepalen van de ontwikkelingsvoorsprong of didactisch niveau is het startpunt dat nodig is om verder te komen op school. Een gesprek over onderwijsaanpassing is alleen zinnig als je weet hoe groot de cognitieve voorsprong (of achterstand) van je kind is en waarom. Een ontwikkelingsvoorsprong kan al vastgesteld worden vanaf ongeveer 2 jaar, ook al is het pas echt belangrijk als je kind in een klasje komt. Daarnaast, doortoetsen alleen is niet de oplossing. Er spelen meer factoren en je kind is complexer dan standaardtoetsen over standaard leerstof.

Uitzonderlijk begaafde kinderen kunnen vaak ook voor hun ouders verborgen houden wat ze werkelijk kunnen. Ik toets regelmatig kinderen die zelfs hun ouders verbazen!

Bepalen didactisch niveau

Het bepalen van het didactisch niveau is een instrument om verder te komen tijdens gesprekken met de school. Als een kind zich op school extreem aanpast (de mate van aanpassing is op school niet zichtbaar!) en niet laat zien wat het kan, raakt het gefrustreerd en kan dat uiten in gedrag thuis of op school. Als het kind niet op het eigen niveau onderwijs krijgt, kan het niet laten zien waar hij toe in staat is met als resultaat geen voldoening. Door bepaalde verwachtingen vanuit het gemiddelde passen uitzonderlijk begaafde kinderen zich zo goed aan dat op school hun werkelijke denkniveau niet te achterhalen is. En ik heb het nog niet over hun voelniveau, hoe intens ze zijn, empathisch, hoe diep en complex ze kunnen denken en voelen.

Wil je veer meer weten over van uitzonderlijk begaafde kinderen nodig hebben? Volg dan een van de master classes.

Thuis ander gedrag dan op school

Thuis is je kind anders dan op school, wat logisch is, want op school is de druk van aanpassing en erbij te willen horen. Thuis is je kind misschien bezig met letters, rekenen, documentaires kijken, puzzels of bouwwerken, wiskunde, inzichten, creatieve verhalen. Of het bedenkt mooie ontwerpen, liedjes, maakt prachtige tekeningen, is vrij en open en ontwikkelt zoals het nodig heeft. Het is nieuwsgierig en leergierig. Op school laat het echter niet zien wat de leerkracht verwacht. Hij of zij past zich al vanaf de kleuterklas aan en het lijkt zelfs alsof hij achteruit gaat in zijn ontwikkeling. Je bespreekt dit met de leerkracht maar die ziet niets bijzonders. Een gewoon kind dat speelt en niet laat zien dat hij zou willen lezen of rekenen.

Wat zullen wij vandaag doen? Ik wil naar Renata. Kort en bondig het antwoord van onze 4-jarige zoon. Sinds de test door Renata is onze zoon heel erg vrolijk. Hij was op school vaak niet zo blij, het was zo saai, etc. Doch na het bezoek aan Renata lijkt het alsof er een verstikkende deken van hem is afgehaald. Hij is vrij en blij. En de school heeft op advies van Renata de aanpak gewijzigd en dat doet hem zeer goed. Ook wij weten nu, mede dankzij Renata, dat er geen grenzen zijn in het aanbieden van kennis, museumbezoek, etc. – ouders van een jongen van 5

Toetsen om didactisch niveau te bepalen

Om de leerkracht te laten zien dat je kind meer kan dan zichtbaar is in de klas is het belangrijk om het didactisch niveau van je kind te bepalen. Het laat zien hoe hoog je kind scoort op de toetsen en hoever zijn kennis reikt. Aan de hand van zo’n toets wordt vastgesteld hoeveel maanden een kind voorloopt op zijn klasgenoten. Daarna kan weer met de school gesproken worden over onderwijs op het eigen niveau. Overigens is het niet zo dat deze standaard toetsen het werkelijke potentieel van je kind laten zien. Dat is helemaal niet zo maar tijdens het gesprek met je kind en aan de hand van jouw input kan ik daarvan een schatting maken.

Je ontvangt een schriftelijke onderwijsadvies op maat, waar de school mee verder kan werken en op grond waarvan jij als ouder beslissingen kunt nemen die de ontwikkeling van je kind ondersteunen en niet remmen.

Dynamisch onderzoek

Voor het bepalen van leerbaarheid, met andere woorden hoeveel herhaling een kind nodig heeft, gebruik ik bij jonge kinderen onder meer het materiaal voor Dynamic Assesment, ontwikkeld door prof. Tzuriel.  Ook meet ik hoe kinderen informatie verwerken, welke cognitieve functies ze efficiënt gebruiken en hoe modificeerbaar het leerproces is. Deze benadering verschilt van het klassieke intelligentie-onderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leerproces) onderwerp is van onderzoek. Ik ben geïnteresseerd in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren en de wijze waarop hierin verandering aangebracht kan worden (indien nodig).

Ontwikkeling van je kind

Mijn maatwerkadvies bestaat niet alleen uit een didactisch onderzoek, dat is te mager omdat uitzonderlijk begaafde kinderen zelden op school hun werkelijke potentieel laten zien. Aan de hand van gesprek(ken) met de ouders en een vragenformulier plus een gesprek met het kind tijdens het onderzoek zal ik een beeld krijgen wie je kind is en wat het nodig heeft. Mijn jarenlange ervaring en kennis neem ik hierin mee.

Werkwijze

Vooraf aan het didactisch onderzoek is er een kort telefonisch contact of mailwisseling, waarin ouders hun vraag duidelijk kunnen maken. Hierna volgt een afspraak. Je kind werkt in zijn eigen tempo en kan een pauze nemen. De duur van het afnemen van de toetsen hangt af van de leeftijd van het kind – jongere kinderen maken minder opdrachten en zijn sneller klaar en sommige kinderen werken sneller dan andere. Meestal duurt het onderzoek 1,5 tot 2,5 uur, inclusief pauzes. De kinderen willen tijdens het onderzoek meestal doorwerken en ze ervaren het over het algemeen als plezierig. Het is voor hen geen belasting, omdat ze opdrachten doen die ze leuk vinden. De tijd wordt niet alleen met opdrachten gevuld, ik praat met je kind ook, het kan een tekening maken of vertellen over alles en nog wat.

Verslag en advies
Je ontvangt een  verslag van het onderzoek met adviezen inzake onderwijsaanpassing op school, opvoeding en begeleiding thuis. Adviezen over begeleiding thuis schrijf ik meestal niet in het verslag van het maatwerkadvies, maar deel dit met de ouders als ze daar behoefte aan hebben.

Een aantal weken later volgt een terugkoppelingsgesprek met de ouders. Ik ben een groot voorstander van zelfredzaamheid en zelfsturing, omdat dat de natuurlijke waarden van uitzonderlijk begaafde mensen zoals autonomie, authenticiteit en trouw aan jezelf zijn versterkt. Daarom bespreek ik het verslag en de adviezen en mogelijkheden eerst uitgebreid met de ouders. De ouders kunnen dan zelf met de leerkrachten praten en als het niet anders kan en echt zinnig is, kunnen we een videocall plannen, waarbij we de ouders, de leerkrachten en ik aan deelnemen.

 

I know Renata from a personal perspective and worked with her once. She was capable to make a quick connection with a young child (just 3 years old), knew how to keep his attention, did a good survey, made a good report. She also knows how to interact with parents.

Ik ben blij dat ik Renata heb gevonden. Ze geeft zoveel tips en informatie die niet in boeken staan, precies wat wij nodig hebben. Je hebt als ouders van een hoogbegaafd kind eigenlijk steeds vragen en twijfels: doe ik het wel goed? Daarbij helpt Renata ons heel goed en geeft aan welk gedrag bij hoogbegaafdheid hoort en dus niet gestraft moet worden. Dit gedrag moeten we dan begeleiden zodat het niet vervelend wordt voor ons kind, maar ook voor zijn omgeving. Wij zijn aardig op weg geholpen, hadden nooit verwacht dat onze zoon zo’n grote ontwikkelingsvoorsprong had! Nu kunnen we hem speelgoed en materialen op zijn niveau aanbieden – veel minder frustraties thuis. Bedankt, Renata!

Alle voordelen op een rij

  • videocall met de ouders om het verslag en adviezen en verdere stappen te bespreken
  • schema’s in PDF indien van toepassing
  • je weet hoe groot de voorsprong van je kind is ten opzichte van klasgenoten
  • je weet waar de hiaten zijn en welke aandachtsgebieden je kind heeft op het gebied van leren
  • je ontvangt een verslag met resultaten, aanbevelingen voor onderwijsaanpassing en actiepunten
  • je kunt de school aantonen dat onderwijsaanpassing echt nodig is
  • ik beschrijf uitgebreid wat je kind werkelijk nodig heeft en laat mij daarbij niet storen door wat wel of niet haalbaar is op school
  • en vooral: ik help je in je kracht te komen te staan en er niet vanuit angst maar vanuit je hart voor je kind het best mogelijk haalbare te bereiken

 

BELANGRIJK: de ontwikkeling van het autonome ZELF van je kind staat aan de basis van alles. Een onderzoek en onderwijsaanpassing is zinloos als je kind geen balans ervaart en als het vanuit een aanpassing leeft. Ik adviseer je daarom sterk om eerst diverse online modules te volgen en/of deelnemen aan live inspiratiedagen. Zie hiervoor het menu boven op deze website.

 

Eerst durfde ik niet eens te bellen, maar Renata heeft mij telefonisch al gerust gesteld. Ik vond het ontzettend eng namelijk om Renata te spreken, bang dat ze misschien ook niet zou geloven dat Paul thuis echt leest enz. Na het telefoontje heb ik doorgezet! En ik twijfelde inderdaad of het doortoetsen iets zou opleveren. We hebben sinds de aanpassing van de leerstof op school – naar aanleiding van het toetsverslag van Renata – geen agressief kind meer (hoewel hij af en toe ‘spatjes’ heeft, niet te vergelijken met de agressieve periode). Die verandering was binnen enkele dagen. We zijn met de didactische toets al een flink eind gekomen.Thuis leest Paul nu ook uit boekjes rond M3. Hij leest zowel hoofd- als kleine letters en past intonatie toe bij vraagtekens (vindt hij grappig om te doen) en maakt regelmatig een gedeelte van de  opdrachtjes uit de Vos en Haas tijdschriften (bedankt voor de tip). Ik ben er zo blij mee dat we toch hebben doorgezet en bij Renata zijn geweest. Met het verslag hoefde ik me niet meer zo te verdedigen op school, toen hebben ze pas de grote stap gezet naar o.a. rekenen en lezen. We halen nu een blij kind van school en ook thuis gaat het vele malen ontspannender aan toe. Bijna net zo als toen hij 2 jaar was, ookal is het er nog niet helemaal. Ook op de naschoolse opvang gaat het weer GOED! Paul vroeg zelf al een keer om naar school te gaan, iets wat hij nooit eerder gevraagd heeft.” moeder van Paul

Thank you for the time working with Mark last week. He really enjoyed it! And we are so pleased to see that something has really changed for him since meeting with you, that he has more motivation to move further in his reading and math, he has a fresh new confidence in his capabilities and has begun to recognize his need to be intellectually stimulated. He also seems less afraid to fail. We feel more confident in what he is capable of as well.

Kosten

De prijs van het onderzoek inclusief een uur coaching van ouders (en mailwisseling), inclusief eventuele schema’s voor de leerkracht en adviezen over maatwerk is 1325 Euro. Dit is ook inclusief een schriftelijk verslag en maatwerkadvies. Voor heel jonge kinderen is de prijs lager, dat hangt van de leeftijd van het kind af.

Aanmelden

Je kunt mij een e-mail sturen en een gratis kennismakingsgesprek aanvragen, zodat we samen kijken hoe ik jou en je kind kan helpen.

Tot snel! Renata Hamsikova

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wil je intussen verder komen? Lees dan mijn boek Intens, authentiek en vrij !

intens authentiek en vrij