Als je vanuit je persoonlijke vrijheid wilt leven, is een van de belangrijkste dingen om te beseffen dat die persoonlijke vrijheid gebaseerd is op jouw persoonlijke macht en op jouw macht-keuzes. Macht is je valuta: blijf je trouw aan jezelf en besef je de waarde van je persoonlijke macht, je vrijheid en je balans of is je macht onderhandelbaar en is het een ruilhandel? Elke beslissing, elke gedachte gaat over macht. Het houdt je in je macht, sterk en onverstoorbaar, verantwoordelijk voor je leven of je geeft je macht weg met als gevolg disbalans, afhankelijkheid en zelfs ziekte. Ik heb het hier niet over macht in de zin van overheersing, ik heb het over innerlijke kracht, je persoonlijke capaciteit tot autonoom en onafhankelijk jezelf leiden.

Ook als je denkt in termen van lichamelijke gezondheid, wat te eten, hoeveel te bewegen, dat alles moet je meten in termen van macht. Waarom? Het leven draait om macht en de les die voor je ligt, is dat jij de agent van de schepping bent. Het is geen tovenarij, het gaat om natuurwetten. In de jaren zestig beseften mensen ineens dat ze een persoonlijke macht hebben, dat ze zelfstandig en onafhankelijk kunnen zijn, dat ze hun eigen realiteit kunnen creëren. Het probleem was dat mensen het op het meest primaire niveau (de eerste laag van Maslow, de eerste chakra) interpreteerden en dachten dat ze konden doen wat ze wilden. Dat doen mensen nog steeds, ze interpreteren de vrijheid of het rebel zijn als kinderen: ik kan doen wat ik wil. Maar dat is geen persoonlijke macht, dat is afhankelijk zijn van je impulsen.

Een hoogbegaafde rebel leeft niet vanuit basisimpulsen, hij gebruikt juist zijn intellect om keuzes te maken in zijn voordeel, op een lijn met wie hij is. Hij gaat niet tegen zijn natuur in en maakt geen keuzes, gebaseerd op angst, manipulatie, een gevoel van uitsluiting of de boot missen of wat dan ook. Alle keuzes van een rebel zijn gebaseerd op de eigen natuur en in overeenstemming met zijn natuur. Dat is geen egoïsme, dat is een noodzaak om stabiel en zelfsturend te blijven. Van daaruit kies je in welke mate je er voor anderen bent. Je kunt je helemaal geven, omdat je genoeg hebt. Je deelt jezelf of je geeft vanuit overvloed, niet vanuit angst.

Volwassen intelligentie betekent niet dat je doet wat bij je opkomt of dat je geen rekening houdt met anderen, je afspraken negeert, de afspraken met jezelf negeert, niet trouw bent aan jezelf, relaties aangaat en afbreekt, gebaseerd op je primaire behoeftes, koopt wat je wilt, omdat je het ‘verdient’. Op die manier verlies je juist je macht.

Volwassen intelligentie betekent dat het mede-creëren van de werkelijkheid een diep vertrouwen is, je weet dat je ziel zo krachtig is dat elke keuze die je maakt een diepgaand gevolg heeft.

Er is geen enkele gedachte, geen enkele handeling, die geen invloed heeft op het geheel, dus ook op je eigen werkelijkheid. Als je dat doorhebt, dan begrijp je dat absoluut alles, elk idee, het potentieel heeft om je leven of de wereld te veranderen. Je stopt met meten van dingen aan de grootte van je bankrekening of aan de hand van of mensen je opmerken en je een compliment geven. Je ontwikkelt de schaal van co-creatie in plaats van de schaal van wat levert mij dit op of een schaal van faalangst. Je kijkt door de ogen van je kracht, als een adelaar. Ik spoor je aan om vanaf nu te denken vanuit de onzichtbare wereld. Je bent een wezen van energie, niet van materie. Tegen de tijd dat je problemen zich in de fysieke wereld hebben gemanifesteerd, is het al te laat om iets bij te stellen. Vaak ontvangen mensen zoveel signalen op alle niveaus en ze doen er niets aan. Ze wuiven ze weg en gaan door met wat ze denken dat hoort of moet. Tegen de tijd dat iets het fysieke niveau bereikt, is het af. Je handelt op energie. Je moet op het punt komen in je volwassenheid, in je moed en in je gevoel van eigenwaarde, waar je energie leest en krijgt. Daarvoor heb je jouw hoogsensitiviteit, intelligentie en intensiteit!

Dit is een heel belangrijk punt om te beseffen en te voelen, omdat veel hoogbegaafde kinderen en volwassenen hierdoor vastlopen, terwijl ze het weten, maar negeren, en vaker nog terwijl ze het niet meer weten en niet meer voelen. Ik spreek regelmatig volwassenen die zich inmiddels zo hebben aangepast dat ze het idee hebben dat er niets aan de hand is. Hun tweede, aangepaste identiteit is hun tweede natuur geworden.

Voel en manage je energie nog voordat het zich manifesteert in het fysieke. Het is zoals het veranderen van een recept. Tegen de tijd dat het recept klaar is, kun je er niets meer aan doen. Verander het, terwijl je nog iets met de ingrediënten kunt doen. Ik kan je het beste helpen met counseling nog voordat je ziek bent, voordat je een burn-out krijgt, want dan kun je er vrij snel iets aan doen. Later kun je er ook iets aan doen, maar dan kost het veel en veel meer tijd en moeite om het te doen, om weer tot jezelf te komen. Je wilt dingen vóór zijn, of het nu om jou gaat of om je kind. Je wilt ziektes vóór zijn, want dan kan alleen de dokter je helpen, hopelijk, niet altijd, maar voordat de ziekte er is, kun je jezelf helpen. Het maakt niet uit of het om een lichamelijke of geestelijke ziekte gaat. Als je je persoonlijke macht verliest, als je die weggeeft of laat wegdruppelen, is zich iets onzichtbaars aan het vormen. Symptomen kunnen van alles zijn: buikpijn, hoofdpijn, lusteloosheid, vermoeidheid, verzwakt immuunsysteem, pijntjes, irritaties, etc. In het begin lijken alle symptomen op elkaar. Je weet nog niet wat er speelt, totdat je te veel van je macht weggeeft, totdat je niet meer trouw aan jezelf bent, dan wordt een ziekte, een depressie of een burn-out van het lichaam zichtbaar.

Zet je intelligentie in

Gebruik je intelligentie voor jezelf, neem rust en ervaar stilte, zodat je jezelf kunt voelen en kunt nagaan of je nog steeds op een lijn met jezelf bent. Dan kun je op tijd bijstellen, dan kun je keuzes maken en ziektes voorkomen. Je wilt niet weten hoeveel hoogbegaafde kinderen er zijn die precies hierom op heel jonge leeftijd depressief thuis zitten. Ze hebben hun intuïtieve systeem overruled, omdat het moest van de volwassenen (op school en thuis). Ze voelden zich verplicht te doen wat van hen verwacht werd en ze hebben de signalen van hun lichaam genegeerd. Wat nog erger is, de ouders hebben die ook genegeerd. Totdat het lichaam en de geest zeggen: genoeg is genoeg.

Je lichaam, geest en intuïtie geven je haarfijn aan waar je jouw macht verliest. Als je extreem intelligent bent, is niet alleen je brein intelligent, maar je waarneming, je intuïtie, je voelen, je zintuigen (niet alleen de vijf algemeen bekende), je creativiteit, je autonomie, alles is intelligent. Als je de signalen van je superintelligente systeem negeert, creëer je jouw nieuwe realiteit en die manifesteert zich in de vorm van een ziekte.

Je hebt de wet van balans in je (een van de universele wetten). Je weet wanneer je keuzes maakt die je uit balans brengen! Je intelligente systeem geeft het aan, je voelt dat je niet integer naar jezelf bent en toch zet je door! Waarom? Waarom negeer je de alarmbellen en waarschuwingssignalen?

Een depressie is het begin van je nieuwe weg. Je hebt te veel van je persoonlijke macht weggegeven, je hebt de signalen van je intelligente, hoogsensitieve systeem genegeerd en nu heb je de kans om niet alleen voor altijd te herstellen, maar vooral om ervan te leren! Jezelf beloven dat je nooit, nooit, nooit meer jezelf negeert en je begint met onmiddellijke ingang keuzes te maken die je in je macht laten.

(Er zijn ook soorten depressies die met chemische stofwisseling te maken hebben, zoals PMDD, en niet met keuzes, daar heb ik het in dit verband niet over, die soorten depressies moet je anders behandelen.)

Als je niet doorkrijgt of wederom negeert dat je hoogsensitief bent, waarbij elke keuze die je maakt belangrijk is, zal je geen aandacht hebben voor welke keuze dan ook. Ga nu na welke keuzes die je in de afgelopen twee weken hebt gemaakt je uit je balans hebben gebracht, je jouw macht hebben gekost, waarmee je jouw energie hebt weggegeven? En bij welke keuzes bleef je trouw aan jezelf en voelde jij je helemaal goed? Heb je door welke energiekapers je in je omgeving hebt en kun je je ervoor afsluiten? Bezit je de vaardigheden om jezelf te beschermen?

Je komt misschien vermoeid thuis van een feestje, van je werk of van een afspraak, je kind komt moe thuis van school, dat merk je allemaal op, maar je legt niet het verband met je macht weggeven, met je energiesysteem te hebben laten gebruiken, je grens niet te hebben aangegeven. Er gaan dagelijks mensen over jouw persoonlijke grenzen heen, je vertelt je kind dat mensen over zijn persoonlijke grenzen moeten gaan en gedraagt je daarbij alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het gaat niet alleen om mensen in je omgeving, het gaat ook om het voedsel dat je eet, televisieprogramma’s die je kijkt, de leefomgeving die je voor jezelf hebt gecreëerd, de persoonlijke behoeftes die door je hooggevoeligheid zijn ontstaan en die je negeert (zoals minder licht of minder geluid) en dat jij je op alle mogelijke gebieden aanpast aan het gemiddelde, aan iets wat niet van jou is en wat niet bij jou past.

Kinderen geven het aan, maar ze worden niet geloofd. Een bepaald soort mensen, een bepaalde soort muziek, eten, geluiden, licht, wat dan ook, die niet op één lijn zijn met hun behoeftes, willen ze niet. Ze voelen dat deze zaken vibrationeel (energetisch) niet bij hen passen. Toch zijn ze gedwongen om het te accepteren!

Dat moet stoppen, anders ontstaan depressies en trauma’s en de ouders zijn verantwoordelijk om het te doorzien en de behoeftes van hun kind serieus te nemen.

Een keuze is je belangrijkste recht, dat nog voor liefde gaat, want liefde moet je eerst kiezen.

Eigenliefde, liefde voor het leven kies je. Krijg de kracht van een keuze door. Let op welke keuzes je maakt en leer keuzes te maken die in overeenstemming zijn met wie je bent.

Op welk gebied maak je keuzes die je welbevinden saboteren? Schrijf je antwoord op.

Een heel belangrijke toevoeging voor jou is de volgende. Tijdens masterclasses en trainingen zie ik vaak mensen die komen luisteren. Ze lezen alles wat ik schrijf en toch verandert er weinig in hun leven. Ze zitten gevangen in angst. Ze denken dat een consequentie van onvoorwaardelijk van jezelf houden en jezelf zijn betekent dat ze eenzaam zullen zijn. Ik vraag je dit: leef je dit leven als iemand anders, als een masker, om te kunnen socializen met andere maskers of leef je dit leven om de beste versie van jezelf te zijn en anderen te ontmoeten die het ook zijn? Een ding is zeker, als je met een masker rondloopt, kijken die mensen, die geen master dragen, die vanuit hun authenticiteit leven, niet naar je om! Want de energie matcht niet. Als je vanuit je authenticiteit leeft, raak je niet bevriend met maskers, laat staan dat je een relatie aangaat met een masker, want dan geef je je macht weg. Het samenzijn kost je te veel energie.

Gelijkgestemden kies je niet, die voel je vanuit de keuze authentiek te leven. Wil je werkelijk gelijkgestemden ontmoeten, zet dan je masker af. Door je bewustzijn zullen anderen zich tot je aangetrokken voelen. Soort zoekt soort en dat klopt echt.

Keuze:

  1. Volwassen worden en je intelligentie gebruiken in jouw voordeel, voor je groei.
  2. Een groot kind blijven, verstoppertje spelen en geen verantwoordelijkheid voor je leven durven nemen.

Wat kies jij?