Drie deelnemers van dezelfde schoolorganisatie krijgen voor dezelfde training korting: elke derde deelnemer met 50% korting!

Op die manier heeft je school direct meer draagvlak en kun je het geleerde nog beter in de praktijk brengen, kun je samen overleggen en elkaar feedback geven.

Hoe werkt het?

Als derde deelnemer van je school voor dezelfde training kiest, betaal je die derde deelnemer door op de knop “50% korting” te klikken. Een factuur wordt dan aangemaakt.

Voorwaarden:

  • De korting geldt voor elke derde deelnemer van dezelfde school die aan dezelfde training deelneemt.
  • Deze actie is geldig voor trainingen waarbij het aangegeven staat.
  • Als een van de drie inschrijvingen wordt geannuleerd dan vervalt het ticketvoordeel.

 

Voor aanvang van de training wordt gecontroleerd of je volgens de bovenstaande voorwaarden recht hebt op de korting. Als blijkt dat het niet zo is, zal de prijs alsnog gecorrigeerd worden naar de volle prijs.

Heb je nog vragen? Mail dan naar renata@ieku.nl.

Geen lerarenbeurs. Wel compensatie!

Sinds 2012 komt (kortlopende) nascholing niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Toch zijn er mogelijkheden voor compensatie, als je werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt. Uitgaven zoals inschrijfgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 500 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000 betaal je netto € 1.370 (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie bijlage van de belastingdienst.