Episode 40

je hart en je recht

Veel hoogbegaafde en zeker uitzonderlijk begaafde kinderen kunnen niet vijf dagen per week op school doorbrengen. Dat kan te maken hebben met de drukke klassen, met onderwijs dat niet op hen is afgestemd, met te veel social talk en de grootte van de aanpassing die ze telkens weer moeten opbrengen. Dat geldt ook voor de middelbare school. Zolang het kind niet autonoom kan leven, zal het beperkingen ervaren en zal het zich daar tegen verzetten of in stilte lijden.

Het is voor ouders belangrijk te weten welke rechten hun kind heeft en welke rechten zij als opvoeder hebben. Er is veel meer mogelijk dat scholen doen vermoeden. Leerkrachten en medewerkers van schoolbegeleidingsdiensten, maar ook leerplichtambtenaren weten vaak niet welke wetgeving er is. Hierdoor is er een heel nauw en verkeerd beeld van de rechten van het kind om zich in een doorgaande lijn te mogen ontwikkelen.

Een van de belangrijke punten om te weten is dat een school het IQ testen niet mag verplichten! Dus ook niet voor het toekennen van budgetten. Ze moeten kijken naar de behoeftes van het kind en het kind hoeft niet te bewijzen wie het is, vaak ook nog eens met een vertekend testbeeld (omdat intelligentie niet te testen is met een standaard test).

Het is je taak als ouder om je er in te verdiepen en voor je kind constructief opkomen. Om je hierbij te helpen heb ik een serie van drie podcasts met Fleur Terpstra, onderwijsjuriste, met veel ervaring als het om passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen gaat.

De serie heet Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf, vernoemd naar het boek van Fleur dat in 2023 verschijnt.

In de podcast praten we over een master class, het gaat om de master class Passend Onderwijs die Fleur op 7 februari 2023 geeft. Meer info en inschrijven kan via deze LINK.

Op de website Terpstra Legal vind je informatie over het werk van Fleur en haar blog over passend onderwijs.


Wil je meer leren over hoogbegaafdheid? Kijk naar de mogelijkheden hieronder.


Luister naar deze aflevering op:

Meer over maatwerk

Master Class

Een master class over maatwerk voor uitzonderlijk begaafde kinderen, gebaseerd op mijn fluïde model van uitzonderlijke begaafdheid. Verrijken, verdiepen, compacten is niet genoeg. Het moet anders en het kind is daarbij leidend.

Didactisch onderzoek

Vaak laat een uitzonderlijk begaafd of hoogbegaafd kind op school niet zien wat het werkelijk kan en is ook niet duidelijk wat het nodig heeft en wat de leerkracht kan inzetten. Dan kan een didactisch onderzoek meer inzicht in bieden.

Online modules

Ik heb verschillende online modules en cursussen voor je gemaakt waarbij verschillende onderwerpen, waaronder hooggevoeligheid en intensiteit aan bod komen.

Abonneer je op je favoriete platform:

Ik ben gewoon normaal
Ik ben gewoon normaal
Renata Hamsikova

Inzichten voor een hoogbegaafde rebel in wordingPodcast van Renata Hamsikova over uitzonderlijk begaafde en hoogbegaafde kinderen, hoe zij onafhankelijke, authentieke en vrije mensen kunnen worden, die zichzelf durven te zijn en hun potentieel leren gebruiken om te doen wat ze willen.

meer afleveringen...

Ga naar de bovenkant
Page Created with OptimizePress