Episode 42

Ouder als advocaat

Het belangrijkste artikel voor ouders is Artikel 247 boek 1 BW, dat zegt:
"Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe."

Als je merkt dat het niet goed gaat met je kind, moet je ingrijpen, ongeacht of iemand anders roept dat het niet mag. Het moet! Laat je niet in de war brengen en volg je intuïtie.

In deze podcast praat ik samen met Fleur Terpstra, onderwijsjurist, over de ouder als advocaat. Hoogbegaafde kinderen worden regelmatig niet gelijk behandeld = ze krijgen niet wat ze nodig hebben. Als ouder van een hoogbegaafd of uitzonderlijk begaafd kind moet je heel alert zijn om de rechten van je kind in de gaten te kunnen houden. Daarom deze serie over onderwijsrecht en leerrecht. Wij willen je handvatten geven en achtergrondinformatie, zodat je helder hebt wat de rechten van je kind zijn wat de plichten van school zijn en hoe jij kunt ingrijpen.

In deze aflevering:
- mag je je kind van school halen als het niet gaat en je kind ziek wordt van school?
- er is een doorgaande alertheid nodig om in de gaten te hebben of de rechten van je kind geschonden worden
- je hebt je weg laten gummen en nu beslissen anderen over je kind, hoe krijg je de leiding terug
- wat doe je met een MDO (overleg) met 15 onbekenden die je kind amper kennen?
- we bespreken een casus waarbij een jongen gedragsproblemen kreeg door niet passende benadering van school

In de podcast praten we over een master class, het gaat om de master class Passend Onderwijs die Fleur op 7 februari 2023 geeft. Meer info en inschrijven kan via deze LINK.

Op de website Terpstra Legal vind je informatie over het werk van Fleur en haar blog over passend onderwijs.


Wil je meer leren over hoogbegaafdheid? Kijk naar de mogelijkheden hieronder.


Luister naar deze aflevering op:

Meer over maatwerk

Master Class

Een master class over maatwerk voor uitzonderlijk begaafde kinderen, gebaseerd op mijn fluïde model van uitzonderlijke begaafdheid. Verrijken, verdiepen, compacten is niet genoeg. Het moet anders en het kind is daarbij leidend.

Didactisch onderzoek

Vaak laat een uitzonderlijk begaafd of hoogbegaafd kind op school niet zien wat het werkelijk kan en is ook niet duidelijk wat het nodig heeft en wat de leerkracht kan inzetten. Dan kan een didactisch onderzoek meer inzicht in bieden.

Online modules

Ik heb verschillende online modules en cursussen voor je gemaakt waarbij verschillende onderwerpen, waaronder hooggevoeligheid en intensiteit aan bod komen.

Abonneer je op je favoriete platform:

Ik ben gewoon normaal
Ik ben gewoon normaal
Renata Hamsikova

Inzichten voor een hoogbegaafde rebel in wordingPodcast van Renata Hamsikova over uitzonderlijk begaafde en hoogbegaafde kinderen, hoe zij onafhankelijke, authentieke en vrije mensen kunnen worden, die zichzelf durven te zijn en hun potentieel leren gebruiken om te doen wat ze willen.

meer afleveringen...

Ga naar de bovenkant
Page Created with OptimizePress