Merk je dat je kind op school niet laat zien wat het kan? Is je kind thuis anders dan op school? Weet je zeker dat je kind al kan lezen maar past het zich op school behoorlijk aan en laat het weinig tot niets zien? Dan is het bepalen van zijn of haar ontwikkelingsvoorsprong het startpunt, die je nodig hebt om verder te komen op school. Een gesprek over onderwijsaanpassing is alleen zinnig als je weet hoe groot de cognitieve voorsprong van je kind is en waar eventuele hiaten zitten.

Vergis je niet: hoogbegaafde kinderen kunnen vaak ook voor hun ouders verborgen houden wat ze werkelijk kunnen. Ik toets regelmatig kinderen die zelfs hun ouders verbazen!

Voor het bepalen van een didactisch niveau / ontwikkelingsvoorsprong gebruik ik het didactisch onderzoek en dynamisch onderzoek (zie uitleg verderop). Een ontwikkelingsvoorsprong kan al vastgesteld worden vanaf 2 jaar.

En dan?

Nadat ik jou en je kind gesproken heb en het didactische niveau of de ontwikkelingsvoorsprong heb bepaald moet er meer gebeuren. Na het onderzoek neem ik contact op met de school en bespreek ik de uitkomsten en de mogelijkheden die de school heeft. Daarna kun je desgewenst nog een schoolabonnement nemen om er zeker van te zijn dat je kind het hele schooljaar goed begeleid wordt. Je staat er dus niet alleen voor, jij en de school kunnen gebruik maken van mijn expertise.

Waarom eerst het didactische niveau bepalen?

Het bepalen van het didactisch niveau is een belangrijk instrument als je verder wilt komen tijdens gesprekken met de school. Als je kind zich op school verveelt en niet laat zien wat het kan raakt het gefrustreerd en dat kan zich gaan uiten in zijn gedrag thuis of op school. Als niet het onderwijs op niveau aangeboden wordt kan het kind niet laten zien waar hij toe in staat is. Daar heeft het geen voldoening van. Het zelfvertrouwen van het kind daalt en het ontwikkelt zich al op zeer jonge leeftijd tot een onderpresteerder.

Je weet dat je kind veel kan. Thuis is het altijd bezig met letters, rekenen, documentaires op Discovery Channel kijken, puzzels of bouwwerken. Het is nieuwsgierig en leergierig. Op school laat je kind echter niet zien wat je zou verwachten. Hij of zij past zich aan al vanaf de kleuterklas en het lijkt soms alsof hij zelfs achteruit gaat in zijn ontwikkeling. Je bespreekt je zorgen met de leerkracht maar die ziet niets bijzonders. Een gewoon kind dat speelt en niet laat zien dat hij zou willen lezen of rekenen. Hoe kom je er nu bij?

Op welke manier zou je aan de leerkracht kunnen laten zien dat je kind wel degelijk meer kan dan dat hij in de klas laat zien? Want erover praten helpt niet. De leerkracht wil het zien. Logisch natuurlijk, want als je kind niet laat merken dat hij toe is aan meer, gelooft de leerkracht het ook niet.

Daarom is het belangrijk om te bepalen van het didactisch niveau van je kind is. Het doortoetsen, zoals het ook genoemd wordt, laat zien hoe hoog je kind scoort op de toetsen en hoever zijn kennis reikt. Aan de hand van zo’n toets kan vastgesteld worden hoeveel maanden een kind voorloopt op zijn klasgenoten. En daarna kan weer met de school gesproken worden over onderwijs op eigen niveau.

Omdat scholen vaak de tijd niet hebben om kinderen goed door te toetsen (tot ze D-scores halen) bied ik de mogelijkheid om dit te doen. Je ontvangt ook een schriftelijke onderwijsadvies op maat, waar de school mee verder kan werken.

Dynamisch onderzoek

Voor het bepalen van de cognitieve voorsprong bij zeer jonge kinderen gebruik ik onder meer het materiaal voor Dynamic Assesment ontwikkeld door prof. Tzuriel. Op deze manier kunnen jonge kinderen getest worden en het leerpotentieel kan zo worden vastgesteld. Gemeten wordt hoe kinderen informatie verwerken, welke cognitieve functies efficiënt gebruikt worden en hoe modificeerbaar kinderen hierin zijn. Deze benadering verschilt van het klassieke intelligentie-onderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leerproces) onderwerp is van onderzoek. Ik ben geïnteresseerd in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren en de wijze waarop hierin verandering aangebracht kan worden (indien nodig).

Werkwijze

Vooraf aan het didactisch onderzoek vindt een telefonische intake plaats, waarbij de ouders hun vraag duidelijk kunnen maken.

Wij maken vervolgens een afspraak. Je kind gaat in eigen tempo aan het werk en kan natuurlijk als nodig een pauze nemen. Het afnemen van alle toetsen neemt ongeveer 2 tot 4 uur in beslag, inclusief pauzes. Het aantal uren hangt af van de leeftijd van het kind – jongere kinderen maken minder opdrachten en zijn sneller klaar. Uit ervaring kan ik zeggen dat de kinderen tijdens het onderzoek door willen werken en dat ze de tijd als plezierig ervaren.  Het is voor hen geen belasting, omdat ze opdrachten mogen doen die ze leuk vinden.

Je ontvangt een uitgebreid verslag van het onderzoek met adviezen inzake onderwijsaanpassing op school en begeleiding thuis. Daarnaast volgt een uitgebreide terugkoppelingsgesprek naar jou, waarbij je tips krijgt voor het gesprek op school. Het is veel effectiever als ik ook met de school contact kan opnemen en aan hen uitleggen wat de uitkomsten zijn en welke onderwijsaanpassing nodig is.

Je kunt zelf kiezen of je een verdere begeleiding van mij nodig vindt.

Een onderzoek op zich is niet genoeg, je hebt nog geen resultaat bereikt. Als je werkelijk wilt dat het onderzoek zinnig is, moet er aansluitend aanpassing komen thuis en op school. Thuis is het dan aanpassing van de benadering en opvoeding van je kind, van gebruikte speelgoed, boeken, films, uitstapjes en dergelijke. Op school heeft de aanpassing betrekking op materialen, werken in groepjes, benadering van het kind en de verwachtingen van de leerkracht.

Kortom: bij het traject van didactisch onderzoek én advies aan ouders en/of school heeft je kind de meeste baat bij. Je doel is tenslotte dat je kind zich herkend voelt, dat het lekker in zijn vel zit en dat zijn zelfbeeld positief ontwikkelt.

Zeer jonge kinderen

Voor jonge kinderen (vanaf ongeveer 3 jaar) zijn de standaard tests niet geschikt. Daarom gebruik ik materiaal voor peuters en kleuters, zoals blokken met letters en cijfers, spellen waarbij ruimtelijk inzicht nodig is, materialen voor het ordenen en sorteren, plaatjes voor associaties en dergelijke. Het bepalen van het didactisch niveau van zeer jonge kinderen neemt 1-2 uur in beslag.

I know Renata from a personal perspective and worked with her once. She was capable to make a quick connection with a young child (just 3 years old), knew how to keep his attention, did a good survey, made a good report. She also knows how to interact with parents.

Ik ben blij dat ik Renata heb gevonden. Ze geeft zoveel tips en informatie die niet in boeken staan, precies wat wij nodig hebben. Je hebt als ouders van een hoogbegaafd kind eigenlijk steeds vragen en twijfels: doe ik het wel goed? Daarbij helpt Renata ons heel goed en geeft aan welk gedrag bij hoogbegaafdheid hoort en dus niet gestraft moet worden. Dit gedrag moeten we dan begeleiden zodat het niet vervelend wordt voor ons kind, maar ook voor zijn omgeving. Wij zijn aardig op weg geholpen, hadden nooit verwacht dat onze zoon zo’n grote ontwikkelingsvoorsprong had! Nu kunnen we hem speelgoed en materialen op zijn niveau aanbieden – veel minder frustraties thuis. Bedankt, Renata!

 

Alle voordelen van een didactisch onderzoek met mijn begeleiding nogmaals op een rij

 • ik heb contact met de school om het verslag te bespreken en te kijken wat de school kan bieden
 • ik maak een vervolg (bel)afspraak met de school, waarbij we bespreken hoe de onderwijsaanpassing lukt
 • je weet hoe groot de cognitieve voorsprong van je kind is ten opzichte van klasgenoten
 • je weet waar de hiaten zijn en welke aandachtsgebieden je kind heeft op het gebied van leren
 • je ontvangt een verslag met resultaten, aanbevelingen voor onderwijsaanpassing en actiepunten voor school
 • je kunt de school aantonen dat onderwijsaanpassing echt nodig is voor je kind
 • je krijgt van mij bovendien begeleiding voor de voorbereiding voor het gesprek op school met tips en adviezen
 • je kunt mij na het onderzoek bellen of mailen als je vragen hebt over het onderwijs of de opvoeding van jouw kind

Eerst durfde ik niet eens te bellen, maar Renata heeft mij telefonisch al gerust gesteld. Ik vond het ontzettend eng namelijk om Renata te spreken, bang dat ze misschien ook niet zou geloven dat Paul thuis echt leest enz. Na het telefoontje heb ik doorgezet! En ik twijfelde inderdaad of het doortoetsen iets zou opleveren. We hebben sinds de aanpassing van de leerstof op school – naar aanleiding van het toetsverslag van Renata – geen agressief kind meer (hoewel hij af en toe ‘spatjes’ heeft, niet te vergelijken met de agressieve periode). Die verandering was binnen enkele dagen. We zijn met de didactische toets al een flink eind gekomen.Thuis leest Paul nu ook uit boekjes rond M3. Hij leest zowel hoofd- als kleine letters en past intonatie toe bij vraagtekens (vindt hij grappig om te doen) en maakt regelmatig een gedeelte van de  opdrachtjes uit de Vos en Haas tijdschriften (bedankt voor de tip). Ik ben er zo blij mee dat we toch hebben doorgezet en bij Renata zijn geweest. Met het verslag hoefde ik me niet meer zo te verdedigen op school, toen hebben ze pas de grote stap gezet naar o.a. rekenen en lezen. We halen nu een blij kind van school en ook thuis gaat het vele malen ontspannender aan toe. Bijna net zo als toen hij 2 jaar was, ookal is het er nog niet helemaal. Ook op de naschoolse opvang gaat het weer GOED! Paul vroeg zelf al een keer om naar school te gaan, iets wat hij nooit eerder gevraagd heeft.” moeder van Paul

Waarom is mijn contact met de school belangrijk?

In aansluiting op een (thuis)observatie en/of een didactisch onderzoek volgt meestal een gesprek op school. Scholen hebben vaak geen idee hoe ze een kind met een ontwikkelingsvoorsprong moeten begeleiden. Er worden telkens dezelfde fouten gemaakt, bijvoorbeeld:

 • het kind moet eerst laten zien dat het de leerstof van de desbetreffende groep beheerst en dan pas mag het aan verrijking werken;
 • de school vraagt zich af waarom het kind niet gemotiveerd is de aangeboden werk af te maken
 • de school vindt dat het kind genoeg uitgedaagd wordt
 • het kind scoort slecht op de schoolse toetsen en de school denkt dat het geen ontwikkelingsvoorsprong heeft

Het didactisch onderzoek is inclusief een uur coaching (plus de bijbehorende mailwisseling en een terugkoppeling naar ouders). Deze tijd wordt door de meeste ouders besteed aan de begeleiding van de leerkracht. De tijd is nodig omdat ik altijd eerst een persoonlijke (of telefonische) afspraak maak om het onderzoek door te nemen, te horen hoe je kind het op school doet en welke onderwijsaanpassing haalbaar is.

Tijdens het gesprek (meestal telefonisch of via Skype) maak ik voor de leerkracht inzichtelijk hoe een weekplanning er uit kan zien, welke materialen gebruikt kunnen worden, hoe de leerling (weer) gemotiveerd aan het werk kan, hoe een hoogbegaafde leerling het beste benaderd kan worden. Om het hele schooljaar verzekerd te zijn van goede begeleiding van je kind kun je een schoolabonnement nemen.

Kosten

De prijs van het onderzoek inclusief een uur coaching van ouders of de leerkrachten (en bijbehorende mailwisseling)  is EUR 747,00. Dit is ook inclusief schriftelijk verslag en advies en bijkomende mailwisseling. Je kunt ook in twee termijnen betalen. Eventuele reiskosten à EUR  0,89 per kilometer plus EUR 45,00 per gereden uur breng ik apart in rekening. Het is meestal niet nodig dat ik persoonlijk op school kom. Ik heb veelal telefonisch of via Skype goed contact met scholen.

Aanmelden

Je kunt met mij een telefonische kennismakingsafspraak inplannen zodat we kunnen overleggen of een didactisch onderzoek nodig is. Je kunt mij ook een e-mail sturen met je gegevens, dan neem ik contact met je op.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren