ik ben gewoon normaal podcast

ook te beluisteren op je favoriete platform

Dit is mijn podcast

Ik richt mij tot uitzonderlijk begaafde en hoogbegaafde mensen en praat over wat ervoor nodig is om jezelf te durven zijn in de wereld die wil dat je je aanpast. Ik beantwoord graag je vragen, stuur ze op via renata@ieku.nl

Tot snel! Renata Hamsikova

Episode 60

Over zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging en zelfverwaarlozing komt regelmatig voor bij uitzonderlijk begaafde tieners. Daarbij hoort ook niet willen eten, niet goed voor je lichaam zorgen, jezelf wegcijferen en denken dat wat jij vindt niet belangrijk is.

De ouders moeten zich er bewust van worden hoe dit ontstaat, zodat ze hun kind kunnen helpen. Alle ouders kunnen hiermee te maken krijgen, dus ook als je nog jonge kinderen hebt, is het essentieel dat je het principe van het verlies van het Zelf, dat ik in dit podcast bespreek, goed beseft en stappen onderneemt om het te voorkomen!

Episode 59

Aanpassen is geen optie!

Aanpassen aan het gemiddelde is geen optie als je hoogbegaafd bent. Wat de meeste mensen niet beseffen is dat aanpassing aan iemand wie je niet bent tot het verlies van het Zelf leidt, dus tot een depressie, een trauma, een vecht-vlucht-bevries staat van zijn, in het stelselmatig overbelasten van het zenuwstelsel en in de staking van de ontwikkeling van het kind.

Als alle energie aan gedwongen aanpassen gaat, heb je geen energie meer over om je te ontwikkelen.

Luister naar deze podcast en neem een besluit!

Episode 58

De allerbelangrijkste taak voor ouders van hoogbegaafde kinderen

Ongeacht wat ze op school tegen je kind zeggen, ongeacht wat je tot nu toe gehoord hebt en als waarheid hebt aangenomen, moet je als ouder van een hoogbegaafd kind de scherpte van je geest gebruiken om te doorzien wie je niet bent, zodat je vanuit jouw authenticiteit je kind opvoedt. Je kind heeft er recht op te zijn wie hij/zij wil zijn. Dat is zijn geboorterecht. Kom daarom in je kracht en vecht voor je kind! In deze podcast vertel ik meer...

Episode 57

Meer Misvattingen over hoogbegaafde kinderen

In de eerste podcast over misvattingen had ik het over een aantal hardnekkige overtuigingen die hoogbegaafde kinderen in een keurslijf en mindset van het gemiddelde houden. Uit angst om niet op te vallen en anders te zijn, uit angst voor uitsluiting, passen hoogbegaafde kinderen zich zo extreem aan de verwachtingen van leerkrachten aan dat ze zichzelf verliezen.

Dit is een belangrijke podcast voornamelijk voor ouders, want die hebben de macht en kracht om hun kind te leiden naar wie hij is en niet wat een leerkracht wil dat hij is.


 

Episode 56

Misvattingen over hoogbegaafde kinderen

Er zijn talloze misvattingen over hoogbegaafdheid in de omloop, meestal gebaseerd op een vereenvoudigde begrip van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen zijn voor gemiddeld begaafde mensen (leerkrachten) niet te begrijpen en dus denkt men deze kinderen te moeten reduceren in behapbare, begrijpbare concepten, die administratief te verwerken zijn en die beheersbaar zijn in een klas (met nog 30 andere leerlingen). Hiermee wordt een hoogbegaafd kind gereduceerd tot een term als versnellen, verrijken, executieve functies, sociaal niet vaardig en nog veel meer misvattingen.

In deze podcast ga ik dieper in op deze misvattingen en zal ze weerleggen vanuit de perspectief van een arend. Verder geef ik aan welke consequenties het voor het kind heeft als niet het kind maar de leerkracht (met nog andere 30 kinderen in de klas) voorop staat.

Episode 55

Als trauma je achtervolgt

In deze podcast ben ik in gesprek met Linda Sanders die te gast is bij de masterclass Ongemerkt onverwerkt. Een jarenlange aanpassing en aan de verwachtingen van anderen denken te moeten voldoen zijn ouders van hoogbegaafde kinderen vaak getraumatiseerd of op zijn minst zo aangepast dat ze niet vanuit hun kern leven en opvoeden maar vanuit hun aangepaste zelf.

Voor opvoeding van kinderen (zeker van intense, intelligente, hoogsensitieve kinderen) is het van levensbelang dat de ouder zo authentiek mogelijk is. Dat betekent dat er voor de ouder werk aan de winkel is, werk aan zichzelf om precies te zijn. Er moeten lagen afgepeld worden zodat de authentieke mens tevoorschijn komt. Meer in deze podcast en nog meer tijdens de masterclass (maart 2024).

Episode 54

Raap jezelf bij elkaar Renata Hamsikova

Raap jezelf bij elkaar!

In deze podcast spreek ik de ouders aan en ik heb een aantal vragen voor de leerkrachten en de medewerkers van de samenwerkingsverbanden, die vaak alleen vanuit hun kennis en ervaring over een kind beslissen. Dat is niet goed, dat is zelfs fout. Het is niet professioneel om jouw ervaringen en je leven te projecteren op een kind. De ouders moeten daarom zichzelf bij elkaar rapen: als je een ouder bent, ben JIJ verantwoordelijk voor het welbevinden van je kind, niemand anders.

Episode 53

Slachtoffer of schepper?

Hoogbegaafd zijn is niet zwaar of problematisch. Je wordt een probleemgeval als je aan de verwachtingen van gemiddeld begaafden niet voldoet en als je niet schikt bij hun manier van doen en denken. Vergeet niet, dat het onderwijs (en de maatschappij in het algemeen) ingericht is voor en door de middenmoot. Een konijn heeft totaal geen idee wat een arend nodig heeft, maar dringt wel zijn opvattingen aan de arend op. Aan de andere kant: arend laat het konijn in zijn waarde (zijn sociale vaardigheid) en probeert met het konijn mee te doen. Waarom? Omdat hij ertoe in staat is.

Episode 52

Gedrild tot zinloze perfectie

Naar aanleiding van een aantal gesprekken afgelopen week heb ik ter ondersteuning van ouders deze opname gemaakt. Het komt namelijk nogal vaak voor dat een uitzonderlijk begaafd kind dat door het gebrek aan passende begeleiding en door onbegrip thuis komt te zitten, onder druk wordt gezet om binnen een bepaalde tijd op school te komen. Mensen die weinig tot niets weten van uitzonderlijke begaafdheid maar helaas ervan uitgaan dat ze het weten, kunnen het leven van de ouders en van het kind erg onaangenaam maken. Mooi hieraan is: dat hoef jij als ouder niet te tolereren.

Episode 51

Leven vanuit angst of liefde?

In mijn nieuwste boek The Light In You is het belangrijkste thema vrij zijn en leven vanuit liefde.

Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf voelen is niet alleen prachtig, het is ook nodig. Alleen dan kun je namelijk onvoorwaardelijk van een ander houden. En in die onvoorwaardelijkheid zit je autonomie en authenticiteit. Twee waarden die hoogbegaafde mensen nodig hebben.

Episode 50

Door jezelf ontdek je wat is

Het is de belangrijkste taak die je ooit zult hebben: jezelf terugvinden, leven als jezelf en als je kinderen hebt, dit ook je kind door te geven.

Door jezelf te worden ontdek je wat is en ontdek je de oneindige mogelijkheden die je hebt. En dan zal angst of diepe onzekerheid nooit de baas over je zijn.  Je voelt je dan een onderdeel van je natuurlijke leefomgeving, zoals het hoort.

Episode 49

Laat hoogbegaafde hokjes los

Dit interview gaat over het durven zijn wie je bedoeld bent te zijn. Hoogbegaafde mensen passen zich zoveel aan, maar dat is helemaal niet de bedoeling!

Mijn nieuwste boek is ontstaan door het oneindige, onvoorwaardelijke gevoel van vrijheid. Laat je inspireren...

Episode 48

Hoogbegaafde eigenwaarde

Je verliest je eigenwaarde als je anderen laat bepalen wie je bent en wat je waard bent... Hoogbegaafde kinderen wordt vanaf kleins af aan verteld wie ze moeten zijn en hoe ze zich handig moeten aanpassen. Er zijn zelfs sociale vaardigheden trainingen, waarin kinderen geleerd wordt hoe ze zich moeten aanpassen...

Met alle gevolgen van dien.

Episode 47

Hoogbegaafde vrouwen

Hoogbegaafde vrouwen die niet geloven dat ze hoogbegaafd zijn. Moeder van hoogbegaafde kinderen die zich klein houden en zeggen dat hun kind de hoogbegaafdheid van de vader heeft... Vrouwen die extreem intelligent zijn, gevoelig, intens en empathisch maar zich volledig wegstoppen, klein houden en hun eigen licht niet zien. Hun levenslicht gaat uit... Maar het kan en het MOET anders.

Episode 46

Hoogbegaafde ridder

Ieder van ons heeft zoveel kracht in zich, zoveel macht! Vertel jezelf nooit dat je hulpeloos bent. Als je hoogbegaafd bent en/of als je kind hoogbegaafd is, kun je je soms hulpeloos voelen, maar dat komt alleen voort uit de grote mate van aanpassing die je denkt te moeten leveren. Niets is minder waar!

Episode 45

Ik volg mijn weg

Wat kunnen ouders zelf doen om hun hoogbegaafde kind goed te begeleiden? Is er een bepaalde mindset die je kunt aannemen? Welke vaardigheden heb je nodig en hoe pak je het aan als je te maken hebt met scholen en andere instanties. Daarover hebben we het in deze aflevering.

Episode 44

Ik leer anders

Als kleuters naar school mogen, verheugen ze zich er vaak op en kunnen niet afwachten, omdat ze denken dat ze eindelijk iets gaan leren. De teleurstelling kan dan groot zijn als je kind ontdekt dat het wel meevalt met dat leren en dat de dagen zich min of meer voortslepen zonder veel spannends...

Episode 43

Ik ben anders

Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn anders, leren anders, denken anders, redeneren anders... Geestelijk en lichamelijk welzijn van deze kinderen is net zo belangrijk als van alle andere kinderen. Het betekent dus dat hun persoonlijke voorkeuren en behoeftes leidend moeten zijn bij de opvoeding en bij het onderwijs.

Episode 42

Ouder als advocaat

Volgens het Burgerlijk Wetboek, artikel 247, boek 1 betekent het ouderlijk gezag  de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en
op te voeden. Dat betekent dat je voor het algehele welbevinden van je kind zorgt. En als je merkt dat je kind lijdt, dat zijn mensenrechten geschonden worden of dat het gediscrimineerd wordt, grijp je in.

Ook als je kind ziek wordt van school doordat het zich te veel moet aanpassen.

Episode 41

LeerRecht

Er wordt vaak zoveel overlegd en gepraat en er moet zoveel bewezen worden dat er eigenlijk geen ruimte is voor het werkelijk onderwijzen van het kind. Het kind moet bewijzen wie het is. Maar dat is vaak onmogelijk. De kippen kunnen zien dat een arend kan vliegen, maar hebben eerst een zwart op wit bewijs nodig om het te geloven.. En dan wat? Dan weten ze evengoed niet wat ze ermee aan moeten...

Episode 40

Je hart en je recht

Veel hoogbegaafde en zeker uitzonderlijk begaafde kinderen kunnen niet vijf dagen per week op school doorbrengen. Dat kan te maken hebben met de drukke klassen, met onderwijs dat niet op hen is afgestemd, met te veel social talk en de grootte van de aanpassing die ze telkens weer moeten opbrengen. Dat geldt ook voor de middelbare school. Zolang het kind niet autonoom kan leven, zal het beperkingen ervaren en zal het zich daar tegen verzetten of in stilte lijden.

Episode 39

Het onzichtbare is het belangrijkste

Het is in het onderwijssysteem, in de gezondheidszorg, op werkplekken ongelooflijk belangrijk dat er gemeten wordt. Van scores op de toetsen, meetbare gezondheidsklachten tot werkprestaties. Er moet een getal of een meetbare beoordeling geproduceerd worden.
En toch is het onzichtbare belangrijker.

Episode 38

Voelen en leven zonder angst

Elk niveau van het leven, en daarmee bedoel ik mensen, dieren en planten, heeft bewustzijn en deelt bewustzijn met elkaar en elk niveau is met elkaar verbonden. Intelligente, hooggevoelige, intense kinderen voelen dat vanaf hun geboorte, ze weten het vanaf hun geboorte en het is volledig vanzelfsprekend en gewoon dat het zo is. Dieren, mensen en planten…

Episode 37

Uitzonderlijk onderwijs

Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn normale kinderen. Ze komen niet zo vaak voor, maar zijn volkomen normaal en gebruikelijk, alleen anders dan gemiddeld. Ze hebben andere behoeftes dan gemiddeld begaafde kinderen, omdat ze anders ZIJN, anders leren, anders creëren en zich anders tot de wereld verhouden.


Episode 36

Waarom intern belangrijker is dan extern

Kinderen wordt vanaf kleins af aan geleerd dat samen spelen en samenwerken heel belangrijk is. Als je hoogbegaafd bent betekent vaak samenspelen jezelf moeten aanpassen. Die aanpassing kan zo ver gaan, dat het kind niet meer weet wie het is. En de omgeving blijft ondanks alles hameren om socialiseren, samen doen en samen zijn, anderen helpen en er voor anderen zijn. Maar: waar ben jij? En waar zijn jouw behoeftes? Door het verlies van eigenbelang ontstaan de meeste problemen.

Episode 35

Hoe om te gaan met anderen

Als ouder van hoogbegaafde of uitzonderlijk begaafde kinderen heb je regelmatig te maken met ongevraagde adviezen van anderen. Ze weten niets van je situatie, ze weten niets van je kind en toch voelen ze de behoefte om zich te bemoeien met je opvoeding en je reacties of het gebrek daaraan juist. Dat kan je als ouder onzeker maken en je kunt je diep onbegrepen voelen.

Besef wel dat het gevoel dat opmerkingen van anderen bij jou veroorzaken niets met die raadgever te maken heeft.

Episode 34

Laat je kind zien hoe vrijheid voelt

Uitzonderlijk begaafde kinderen worstelen regelmatig met hun identiteit. Ze willen erbij horen, ze willen niet anders zijn, ze willen inpassen. Dat is op zich mooi, mits dat erbij horen gebeurt TERWIJL ze zichzelf niet kwijt raken. Maar: deze kinderen zien vaak van hun ouders, voornamelijk van hun moeders, dat aanpassen de norm is.

Hoogbegaafde vrouwen hebben een overlevingsstrategie: aanpassen aan het gemiddelde, doen wat van je verwacht wordt.

Episode 33

Dwangmatig door angst

Veel uitzonderlijk begaafde kinderen, tieners en jonge volwassenen ervaren angst. Het is natuurlijk niet de angst voor gevaar of levensbedreigende situaties, maar je lichaam reageert daar wel zo op. Dat is omdat je brein geen onderscheid kan maken tussen echt levensgevaar en het levensgevaar gecreëerd door je denken. Uitzonderlijk begaafde kinderen voelen zich ontheemd en dat gevoel is echt.

Episode 32

Opvoeden vanuit je hart

Als je een ouder wordt, begin je aan een onzekere maar prachtige reis van ontdekken van jezelf. Want door je kind ga je jezelf zien. Je gaat nadenken over wat je belangrijk vindt, wat je wilt meegeven, waar je je kind juist voor wilt beschermen... En - je neemt ook overtuigen mee die je ongemerkt voor eigen hebt aangenomen en geïntegreerd.

Episode 31

Iedere ouder voedt anders op

Ieder kind heeft twee ouders. Dat zijn twee individuen die zelfstandig leven, leren, nadenken en onafhankelijk zijn. Als je je kind ook onafhankelijk en zelfstandig wilt laten worden, heeft je kind daarvoor vaardigheden nodig en die wil je overbrengen en doorgeven. Met twee ouders betekent het twee werelden bij elkaar brengen.


Episode 30

Over maatwerk voor hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde mensen zijn extreem sociaal en empathisch. Ze hebben regelmatig het gevoel dat ze niet in hun omgeving passen en doen hun uiterste best om zich aan te passen. Ze verliezen daarbij vaak zichzelf en hun eigen behoeftes uit het oog.

Episode 29

Over de noodzaak om hoogbegaafdheid te bewijzen 

Dit is een opname van een tafelgesprek dat je ook op mijn YouTube kanaal kunt kijken. Ik beantwoord ingezonden vragen, vandaag over het moeten bewijzen van hoogbegaafdheid voor o.a. toelating in een plusklas.

Episode 28

Over hoe je als hoogbegaafde van je schuldgevoel afkomt

Je schuldig voelen over gemaakte fouten, dat ervaren veel hoogbegaafde kinderen. Ze zijn vaak faalangstig en perfectionistisch en worden op school (of thuis) regelmatig gecorrigeerd. Deze correcties worden als een zware kritiek ervaren, omdat het lijkt dat er geen ruimte is om fouten te maken.

Episode 27

Over hoe je als hoogbegaafde jezelf blijft 

Hoogbegaafde mensen zijn extreem sociaal en empathisch. Ze hebben regelmatig het gevoel dat ze niet in hun omgeving passen en doen hun uiterste best om zich aan te passen. Ze verliezen daarbij vaak zichzelf en hun eigen behoeftes uit het oog.

Episode 26

Waarom worden ouders niet serieus genomen? 

Ouders van hoogbegaafde kinderen weten vaak (intuïtief) wat hun kind nodig heeft of juist niet nodig heeft. Ze weten het omdat ze hun kind kennen en dagelijks zien. Een verandering in gedrag kan wijzen op aanpassing, op boosheid, op zich niet begrepen voelen.

Episode 25

Over het aanleren van vaardigheden

Hoogbegaafde kinderen en hun ouders krijgen regelmatig van de leerkracht te horen dan hun vaardigheden nog niet optimaal zijn, dat ze nog moeten werken aan de executieve functies of dat het hen ontbreekt aan vaardigheden.

Episode 24

Over intensiteit en hooggevoeligheid

Intensiteit is de belangrijkste kenmerk van hoogbegaafde mensen. Het beïnvloedt hun denken, handelen en emoties. Daarnaast zijn er vijf hooggevoeligheden als kenmerk van hoogbegaafdheid, waarbij je er niet alle vijf hoeft te hebben.

Episode 23

Over hoogbegaafde vrouwen (waar zijn de hoogbegaafde meisjes gebleven?)

Het valt mij op dat vrouwen die ik spreek nooit over zichzelf zouden zeggen dat ze hoogbegaafd zijn. Ze kunnen een aantal gezinsleden opnoemen die het wel zijn en de link via hen naar hun kind leggen, maar zoeken het niet bij zichzelf.

Episode 22

Over uitstelgedrag en hoogbegaafdheid

In deze aflevering ga ik dieper in op uitstelgedrag waar hoogbegaafde kinderen vaak op afgerekend worden. Slimme mensen stellen uit. Er wordt veel gepraat en geschreven over onderpresteren van hoogbegaafde kinderen. Wat wordt bedoeld met onderpresteren? En waarom stellen ze uit?

Episode 21

Over IQ testen bij hoogbegaafde kinderen

In deze podcast ga ik in op het nut van testen bij hoogbegaafde kinderen. Is het belangrijk te weten hoe hoog je IQ is of is het belangrijker te weten wie je bent? Veel ouders worstelen met die vraag omdat school vaak een IQ getal eist voor toelating plusklas bijvoorbeeld.

Episode 20

Over hoe je een hoogbegaafde rebel wordt

Het grootste probleem voor hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen is niet het gebrek aan onderwijsaanpassing, dat komt pas op de tweede plaats. Maar op de eerste plaats staat met hoofdletters: ze denken dat ze zich moeten aanpassen aan het gemiddelde.

Episode 19

Uitzonderlijk begaafd podcast

Uitzonderlijk begaafde kinderen - vraag en antwoord

Deze podcast bevat antwoorden op vragen van de deelnemers van een college en gaat over uitzonderlijke begaafdheid, sluit aan op de vorige podcast over meisjes. Vragen werkden gesteld door studenten van PXL Hasselt.

Episode 18

Hoogbegaafde meisjes podcast

Hoogbegaafde meisjes - vraag en antwoord

Naar aanleiding van een online college zijn er nog veel vragen binnengekomen. Hiervan heb ik een podcast gemaakt. De  tweede deel van de vragen worden in de volgende podcast beantwoord.

Episode 17

Onderwijsrecht en hoogbegaafdheid

Het is soms nogal ingewikkeld voor ouders van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen om passend onderwijs voor hun kind te regelen. Je hebt te maken met je rol als ouder en je moet ook nog eens zakelijk doen en weerstand en argumenten van kunnen hanteren. Een hele klus...

Episode 16

Hoogbegaafd opvoeden, dan kun je

Hoogbegaafd opvoeden - dat kun je!

Ouders van hoogbegaafde kinderen zijn vaak onzeker. Ze twijfelen aan de hoogbegaafdheid van hun kind, omdat anderen zeggen dat het niet zo is. Ze twijfelen aan de opvoeding omdat anderen het anders doen. Ze twijfelen aan de capaciteiten van hun kind omdat deze niet zichtbaar zijn.

Episode 15

Wees je perfecte zelf

Wees je (perfecte) zelf en help daardoor anderen

Hoogbegaafde mensen passen zich te veel aan. Zoveel, dat ze zichzelf verliezen. Terwijl als je jezelf wordt en blijft is het niet alleen beter voor jezelf, want dan leef je je leven vanuit je authenticiteit, maar je kunt nog eens anderen inspireren om ook zichzelf te worden

Episode 14

eigen weg volgen

Hoe word je je authentieke zelf?

Hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde mensen zitten vaak in een keurslijf, van kleins af aan gemodelleerd naar de maatstaven van de middenmoot. Als je dit beseft, kun je je daaraan onttrekken, dan kun je je eigen weg kiezen en vrij worden.

Episode 13

Leven zonder conditionering

Leven zonder conditionering

Hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde mensen zijn al snel ergens té, omdat het samenhangt met hun natuur: intensiteit, hooggevoeligheid, autonomie, empathie, oplossingsgericht denken.

Episode 12

positief hoogbegaafd podcast

Positief hoogbegaafd

Hoogbegaafd zijn komt vaak in de media als iets wat helemaal niet leuk is. Maar dat is helemaal niet zo. Als je de labels weglaat en er anders naar kijkt, kun je ook anders naar jezelf kijken. Het is leuk om jezelf te zijn!

Episode 11

Misdiagnose bij hoogbegaafde kinderen

In tegenstelling tot wat vaak geloofd wordt hebben hoogbegaafde kinderen veel problemen. Deze problemen hebben niet te maken met het hoogbegaafd zijn op zich, maar met opvattingen van de omgeving over hoogbegaafdheid.

Episode 10

vraag aan Renata Hamsikova

Vragen en antwoorden over hoogbegaafde kinderen

In deze podcast beantwoord ik een aantal vragen van ouders. Het zijn vragen over onderwijsaanpassing, versnelling en het gedrag.

Als je zelf met vragen zit, schroom niet te mailen, ik kan ze in een van de volgende podcast beantwoorden.

Episode 09

Onderpresteren is te keren 2

Tijdens deze tweede deel over onderpresteren, vertel ik meer over diagnostiek en begeleiding van onderpresteren. Aan het einde van de podcast noem ik de Possible-me-tree werkvorm.

Episode 08

Onderpresteren is te keren 1

Onderpresteren ontstaat meestal door de grote mate aan aanpassing en door het gebrek aan maatwerk. Daarnaast speelt laag zelfbeeld ontstaan juist door te veel aanpassing een grote rol.

Episode 07

Hoogbegaafd en verveeld

Hoe reageer jij als je kind klaagt “het is saai, ik verveel me”of “het was saai op school vandaag”. Wanneer worden gevoelens van verveling ondraagbaar? Hoe ga je om met gedragsproblemen die te maken hebben met verveling?

Episode 06

Hoe vaak kun je versnellen?

Er bestaan heel veel misverstanden over versnellen van hoogbegaafde kinderen. Sommige mensen denken zelfs dat het slecht zou zijn. Sommige professionals adviseren zelfs geen versnelling omdat het slecht zou zijn voor emotionele en sociale ontwikkeling.

Episode 05

Is je kind hoogbegaafd?

Je bent hoogbegaafd vanaf je geboorte. In Nederland wordt nogal voorzichtig het woord hoogbegaafd gebruikt, mensen hebben het vaak liever over een ontwikkelingsvoorsprong. Ze willen het woord hoogbegaafd niet noemen als het kind nog niet getest is.

Episode 04

Hoogbegaafde peuters

Vanaf het moment dat ik over hoogbegaafde baby’s schreef op mijn site krijg ik regelmatig vragen over peuters en kleuters. Ouders willen weten hoe ze kunnen herkennen of hun kind hoogbegaafd is en wat ze kunnen doen om hem of haar bezig te houden.

Episode 03

145plus kinderen op school

Er moet een breed besef komen binnen het onderwijs dat er uitzonderlijk begaafde kinderen bestaan. Statistisch gezien gaat het om 0,05% van de mensen. Te weinig om aandacht aan te besteden, zou je denken. Maar de consequenties zijn enorm.

Episode 02

Uitzonderlijk begaafd is anders dan hoogbegaafd

Een van de meest frustrerende dingen die ik heb geleerd is dat ondanks het feit dat duizenden van zulke kinderen bestaan, iedere ouder weer geconfronteerd wordt met het probleem van opnieuw het wiel uitvinden. Niet alleen thuis maar ook op school.

Episode 01

Machtsstrijd met je kind

Hoogbegaafde kinderen kunnen bijzonder goed argumenteren en weten wat ze willen. Ze kunnen het hun ouders behoorlijk moeilijk maken. Als je niet oplet, raak je verwikkeld in een machtsstrijd met je kind waar je niet zonder ruzie uitkomt.


renata hamsikova

je Podcast Host

Door ervaringen in mijn leven en ervaringen met mijn kinderen weet ik al te goed hoe het is om anders te zijn. Ik weet hoe het is om vanuit je authenticiteit en je hart te leven. De vaardigheden en inzichten die ervoor nodig zijn wil ik met je delen. Daarnaast weet ik vanuit mijn ervaring met het onderwijssysteem hoe moeilijk het soms is om een passende oplossing te vinden. Maar: je bent niet afhankelijk van anderen. Nooit. Hoe het anders kan, hoe je als uitzonderlijk begaafde zich niet hoeft te conformeren aan het gemiddelde, dat wil ik mensen leren. Mijn drijfveer is om mensen te inspireren en handvatten aan te reiken om authentiek en helemaal zichzelf te durven zijn, om zelfredzaam, zelfsturend en vrij te leven, met respect voor het geheel. Om een hoogbegaafde rebel te zijn. Alleen dan kunnen we bijdragen aan een globale verandering.

Abonneer je op je favoriete platform:

Ik ben gewoon normaal
Ik ben gewoon normaal
Renata Hamsikova

Inzichten voor een hoogbegaafde rebel in wordingPodcast van Renata Hamsikova over uitzonderlijk begaafde en hoogbegaafde kinderen, hoe zij onafhankelijke, authentieke en vrije mensen kunnen worden, die zichzelf durven te zijn en hun potentieel leren gebruiken om te doen wat ze willen.

Gratis downloads

Begin vandaag nog met verandering!

Vul je naam en e-mail adres in en download de gratis brochures en e-boeken...