Kun jij jezelf zijn? Totaal, helemaal, in je natuurlijke spontaniteit, wars van conditionering en opgelegde dikke lagen van angst? Kun jij jezelf zijn zonder overlevingsstrategieën, omdat je beseft dat puurheid de enige mogelijke manier van ZIJN is?

Als je in deze puurheid van zijn een ander tegenkomt die ook zo puur en werkelijk is, kun je eerst je voelen niet geloven. Het gevoel is zo intens en zo herkenbaar, op dat moment herken je jezelf in de ander. Dan is je leven voorgoed veranderd. De deurbel is gegaan, je kunt het niet meer ongedaan maken. Het gevoel dat je een ander authentiek mens ontmoet, is overweldigend. Hoeveel mensen lukt het om vanuit hun puurheid te leven en zich tot anderen te verhouden?

Wat is ervoor nodig om authentiek te zijn?

Mensen worden authentiek en puur geboren. Een baby is bij de geboorte perfect en helemaal goed. Het kindje moet vaardigheden leren om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Met helemaal goed zijn zoals je bent, bedoel ik niet dat je niets hoeft te verbeteren of niets hoeft te leren. Natuurlijk wel, want je leert, je groeit, je ervaart.

MAAR JE BENT WIE JE BENT EN DAT IS GOED. Dat is de boodschap die kinderen niet alleen moeten horen, want horen is niet genoeg. Je moet het als volwassene leven, je moet je authenticiteit omarmen, anders voelt je gevoelige, empathische kind dat het nep is, dat je het niet echt meent en zal daarom niet authentiek en werkelijk zichzelf durven zijn.

Het verschil zou moeten zijn: groeien en leren is niet opgelegd, het is een bewuste keuze. Die twee woorden: BEWUST en KEUZE zijn belangrijk om je autonomie te bewaren en om de autonomie van kinderen niet te vernietigen.

Dus natuurlijk ben je oké zoals je bent en je hebt 60 of 80 of 10 of 20 jaar om beter te worden. Je kunt veel beter worden, onvergelijkbaar beter dan je nu bent, over meerdere dimensies en terwijl je dat BETER zoekt, vind je zingeving in je leven.

Om in je authenticiteit en spontaniteit te leven, heb je lef en vaardigheden nodig.

Het zijn vaardigheden die je in staat stellen een onafhankelijke denker te zijn – zelfredzaam en zelfsturend – die zijn hoogbegaafdheid erkent als kracht, die openminded en flexibel is, nederig, en zijn intelligentie niet alleen inzet voor zichzelf maar ook om anderen te helpen.

Je zelfbeeld

Als je jezelf mag zijn, zal je nooit een laag zelfbeeld hebben, zal je je nooit onwaardig voelen, omdat je niet afhankelijk bent van de mening van anderen. Het gevoel van onwaardigheid is het gevolg van het opleggen van onnatuurlijke eisen die iedereen om je heen stelt. Niemand vindt je leuk zoals je bent, iedereen wil dat je dit bent of dat. Natuurlijk wil je aan die eisen voldoen, maar je zult dan jezelf moeten verliezen. Je wordt een huichelaar en wat levert het op? Krijg je respect of eer of een beloning? Als je doet wat er van je verwacht wordt, is het verlies groot, want je hebt je ziel verloren, je bent dan je belangrijkste wezen en bewustzijn kwijtgeraakt.

Leer je kind niet om anderen gelukkig te maken, leer hem zichzelf gelukkig te maken. Mensen kunnen maar op één manier gelukkig zijn – als ze authentiek zijn. Dan zijn ze blij en springlevend. Dan zijn ze niet meer dood, ze hebben hun masker afgezet en zijn helemaal zichzelf. Ze willen niet aan iemands verwachtingen voldoen en ze wachten niet op goedkeuring. Ze zijn authentiek, ze zijn een rebel.

Zoek andere rebels

Er is niets opwindender, wilder en vrijer dan een ziel te vinden die vrijheid met je deelt…

Rebellen kunnen medereizigers zijn. Ze vinden het misschien leuk om samen te zijn, samen te dansen, samen te zingen, samen te huilen, samen te voelen. Ze kunnen opgaan in een gemeenschap zonder enige overgave van hun individualiteit. Integendeel, de gemeenschap van rebellen verfrist ieders individualiteit, voedt ieders individualiteit, geeft waardigheid en respect aan ieders individualiteit.

Ik vraag je om niet te vechten tegen je conditionering. Ik vraag je het te begrijpen. Dan kun je er je voordeel mee doen. Onderzoek hoe jouw conditionering jou domineert, welke invloed het heeft op je dagelijkse leven en op het leven van je kinderen, die deze conditionering misschien weer doorgeven aan hun kinderen. Als je een balans probeert te vinden tussen het bewust behouden van sommige conditioneringen en het doorbreken van een ander deel daarvan, dan ben je vrij. Dan denk je bewust na zonder klakkeloos meningen van anderen over te nemen. Dit is een heel belangrijke vaardigheid voor hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde mensen. Ik durf te beweren dat deze vaardigheid zelfs levens kan redden. Of levens kan behoeden voor depressies.

Begrijpen betekent vrijheid. En vrijheid betekent rebels zijn. Een rebel is een persoon van begrip, een diep begrip van zijn existentie. Daarvandaan kun je je weerbaar en sterk maken, vanuit je kern je tot de wereld relateren. Deze krachtige ervaring wens je toch ook voor je kind!?

Authentiek

Bij de opvoeding van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen is het bijzonder belangrijk dat je zelf authentiek en puur bent. Anders gaat het niet werken, anders blijft het kind tegen een masker praten en daar ziet het al genoeg van in de maatschappij. Hoogbegaafde kinderen hebben hulp nodig met hoe ze met deze maskers omgaan en hun authentieke ik kunnen vinden. Daar kun je nu misschien iets aan doen. Je kind zit thuis en leert weinig nieuws. Richt je nu op belangrijke levenslessen en praat met je kind over zichzelf zijn. Hoe doe je dat, jezelf zijn?

Hoogbegaafde mensen moeten weerbaarder zijn dan gemiddeld begaafde mensen. Hun intelligentie, hooggevoeligheid en intensiteit stellen hen in staat de pracht van de existentie te zien zoals het werkelijk is. Het pure wonder te zien dat ons omringt en ons pad elke dag kruist. Hoogbegaafde kinderen kunnen al heel jong diep geraakt zijn door die pracht van de wereld om hen heen: een dauwdruppel, de wolken, een mooi muziekstuk, een gedicht, de aanwezigheid van een ander gevoelig mens, een aanraking, een schilderij… Als niet-hoogbegaafde zal je nooit in staat zijn hetzelfde te zien. Om het te kunnen zien en voelen, heb je een enorme capaciteit nodig. Een capaciteit om te begrijpen, te voelen, te zijn.

Ben je jouw prestaties?

Als een kind telkens ergens naar moet streven (betere cijfers, een betere werkhouding, zichtbare motivatie, socialiseren met klasgenoten) hoe kan het zich dan ontspannen? Ze moeten een ideaal nastreven. Het is keihard werken om aan al die verwachtingen van anderen te voldoen. Het kind richt zich dan op de toekomst: een volgend rapport, een volgend proefwerk, een volgende meetbare prestatie. Het is op die manier onmogelijk om vol in het nu te leven, omdat ze in gedachten steeds met de toekomst bezig zijn. Een intens en sensitief kind kan niet echt van de dag genieten, omdat het angstig bezig is met de toekomstige verwachtingen van zijn prestaties.

Ouders merken het vaak tijdens langere schoolvakanties, hun kind ontspant en is weer zichzelf. Als er niets is om te verbeteren en na te streven, kun je gewoon jezelf zijn. Meer is er niet nodig. Jezelf durven zijn is het moeilijkste wat er is, omdat je tegen de conditionering ingaat. Een ouder zou het hoogbegaafde kind moeten helpen zichzelf te zijn in plaats van zich aan te passen aan het systeem.

Hoe ben je weer jezelf?

Als je als kind alles accepteert en aanneemt wat je hoort en wat je leert, ben je niet vrij. Je hebt niet geleerd in vrijheid te leven. Daar is het nu misschien de tijd voor, begin vragen te stellen, te twijfelen. En leer dit vooral ook aan je kind.

Blijf authentiek en trouw aan jezelf. Daar is moed voor nodig, omdat het je in onzekerheid kan brengen waar je graag veiliger wilt zijn. Daarom heb je tot nu toe geluisterd naar anderen en hun wensen en daarom kun je het gevoel hebben dat je klemzit. Of hebben ze je al vermoord? Weet je nog wie je bent en hoe je tot je kern kunt komen?

Waarom luister je naar anderen? Omdat je denkt dat ze meer weten. Maar het is niet de kwantiteit van ervaring die iemand wijs maakt, het is de kwaliteit. Een enkele ervaring kan meer wijsheid geven ? als je er de kwaliteit van bewustzijn aan toevoegt ? dan je in veel levens kunt opdoen. Daarom hebben hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde tieners regelmatig ruzie met volwassenen. Omdat zij door de kwaliteit van hun ervaring iets hebben geleerd wat de volwassene nog niet inziet.

Gewoon regels volgen, dat kan geen kwaad… Er is zoveel geïnvesteerd om die regels te bedenken, als je ze volgt, ben je goed bezig. Maar wat doet het met je authenticiteit? Sta je achter die regels? Heb je erover nagedacht? Wil je die regels opvolgen? Als je denkt dat door het niet volgen van regels – door je niet te conformeren – je er niet meer toe doet, heb je het fout. Als je je daarover zorgen maakt, word je neurotisch. Je enige doel is namelijk voldoen aan andermans regels en verwachtingen. Dan ben je niet trouw aan jezelf en dat maakt je ziek. Zoveel mensen en zoveel verwachtingen en je probeert aan al die verwachtingen te voldoen! Dat maakt hoogbegaafde kinderen ziek. Ze moeten leren dat ze niemand tevreden kunnen stellen. De enige die ze tevreden kunnen stellen, zijn zijzelf doordat ze authentiek en trouw aan zichzelf blijven, doordat ze bij hun kern blijven. Als jij tevreden bent, zullen een paar mensen samen met jou tevreden zijn. Dat zijn voor jou belangrijke mensen, die je nemen zoals je bent. En als mensen dat niet zijn, is dat niet jouw probleem. Dat is niet belangrijk, want jij blijft trouw aan jezelf. Het is niet jouw taak om aan hun verwachtingen te voldoen en te pleasen, het is jouw taak om te zijn wie je bent.

Desintegratie ontstaat onder andere doordat je aan je laat trekken, doordat je te veel laat binnenkomen. Dat is begrijpelijk, want door je intensiteit, hooggevoeligheid en empathie komt er ook veel binnen. Als je leert je af te schermen – voor zelfbescherming – heb je er veel minder last van. Je wilt aan de verwachtingen van velen voldoen, aan die van je ouders, van je leerkrachten, van je docenten, van je vrienden, van je collega’s, van de buren… En die verwachtingen zijn inconsistent. Door de intensiteit en hooggevoeligheid raakt deze inconsistentie je diep, veel dieper dan je misschien beseft, en omdat je het ‘goed’ wilt doen, raak je verscheurd, gedesintegreerd.

Blijf heel en blijf bij jezelf. Vraag je af: wat wil ik?

Ook al maak je fouten, ook al neem je een verkeerde beslissing, blijf bij jezelf. Volg je innerlijke stem. Leer ernaar te luisteren en het wordt steeds sterker en sterker. Op een gegeven moment heb je anderen niet meer nodig, dan kun je zelfstandig functioneren en ben je niet afhankelijk van verwachtingen of meningen.

Heb je erover nagedacht dat als je jezelf bent, zelfredzaam, onafhankelijk, een rebel… dat je dan vrij bent? Alleen mensen die zich overmatig zorgen maken en niet zelfredzaam zijn, kunnen uitgebuit worden door het systeem. Een vrij mens kan dat niet, die kan nooit een slaaf worden en is gevaarlijk voor de maatschappij. Hij is een rebel en heeft de maatschappij niet nodig voor een bevestiging, hij is oké met wie hij is. Afhankelijkheid geeft je misschien zekerheid, maar het doodt je vanbinnen. Kijk naar sommige mensen met geld, huizen, prestige – je kunt zien dat ze dood zijn, er zit geen leven in. Ze zijn niet zichzelf, ze streven iets na wat ze denken dat goed is, waar ze aanzien door krijgen. Betekenis komt van het onbekende, van het onvoorspelbare: een bloem die ineens bloeit, een vriend die je onverwachts op straat tegenkomt, liefde die ineens tot bloei komt. Dan heeft het leven zin.

Geef je kind vrijheid om te zijn wie het is

Het is een kunst om een ouder te zijn. Als ouder moet je in staat zijn om je kind los te laten, vrijheid te geven zonder inbreuk te maken op zijn leefruimte. Vanaf de geboorte zou je doel moeten zijn je kind te helpen zichzelf te zijn en vrij te zijn. Je verzorgt, zorgt, voedt, leert, speelt, helpt en al die dingen, maar je legt niet je ideeën op en je laat je kind zich zo authentiek mogelijk ontwikkelen. Het is misschien angstaanjagend, het idee dat je je kind alleen moet leren zichzelf te zijn en niet meer. Maar is dat niet meer dan genoeg? Hoeveel mensen zijn werkelijk zichzelf? Leer je kind hoe het vrij kan zijn, hoe het kan liefhebben, hoe het authentiek kan zijn. Leer je kind zelfstandig te denken en geen ideologieën over te nemen, zelfs niet zijn eigen ideologie. Dan leer je je kind om een rebel te zijn.

authentiek en vrij