Voor hoogbegaafde rebels (in wording), volwassenen, jongeren en kinderen:

Op deze pagina wil ik je kennis laten maken met mijn visie om onze samenleving en de wereld vooruit te helpen. Ik richt mij op een groep mensen – de uitzonderlijk begaafden – die door hun ideeën, betrokkenheid, spiritualiteit, intellect, intensiteit, creativiteit, doorzettingsvermogen, durf en discipline een grote impact kunnen hebben op de vooruitgang van velen. Ze moeten zich echter niet in een hokje laten stoppen!

Mijn belangrijkste missie is bewustwording creëren dat ieder hoogbegaafd kind (en volwassene) het recht heeft om te zijn wie het is, een individu dat de inclusieve wereld zelfredzaam en zelfsturend aankan, dat zichzelf in alle aspecten durft te zijn en zich durft te laten zien.

Hoogbegaafde kinderen zijn intelligent en autonoom, ze proberen een eigen weg te vinden buiten de vastgestelde kaders, normen en verwachtingen. Ze willen hun passie ontdekken en volgen en de meningen van anderen volledig negeren. Ik denk dat dat de enige manier is om vrij te zijn. Ik wil je inspireren en helpen om te ontdekken wie je werkelijk bent, zodat jij jouw kind kan helpen een eigen weg te kiezen en een hoogbegaafde rebel te zijn. Alleen vrije mensen kunnen namelijk een samenleving creëren waarin geluk en vrijheid gedefinieerd worden in termen van echte vrijheid: om te kunnen zijn wie je bent, zonder dat je je laat vertellen wie je moet zijn.

Echte vrijheid voor het individu, dat tegelijkertijd verantwoordelijk is voor het welbevinden van het geheel. Hoogbegaafde mensen kunnen daarin veel betekenen, maar dan moet eerst bewustwording ontstaan, te beginnen bij de ouders en begeleiders van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen.

Bijdragen aan onze planeet

Als de meest intelligente kinderen ruimte krijgen om te kunnen zijn wie ze zijn en zich tot autonome volwassenen ontwikkelen, kunnen ze een exceptionele bijdrage leveren aan de hele samenleving. En daarmee bedoel ik niet alleen Nobelprijs-waardige doorbraken. Daarmee bedoel ik alle inzet die ertoe leidt om het welbevinden van velen te vergroten. Of het nu is door het runnen van een kinderboerderij of een restaurant, het schrijven van een boek, een integere accountant of politicus te zijn of een leerkracht, een wetenschapper of een empathische bakker… het maakt niets uit. Het is je energie en passie die de continenten kan doen schuiven.

Ik ben ervan overtuigd dat, juist door het feit dat je weet wie je bent en je leven vanuit je authenticiteit leeft, je mensen kunt inspireren zichzelf te durven zijn. Jouw energie en charisma zijn aanstekelijk. Op die manier zullen steeds minder mensen een masker dragen, de hele maatschappij meer authentiek worden en leven er niet zovelen in angst.

Hoe wil ik dit bereiken?

Door je een kompas en een kaart te leren gebruiken. Uitzonderlijk begaafde kinderen (en volwassenen) verdwalen in de wereld van het gemiddelde. Op scholen geven ze op een bepaalde manier les, in groepen gaat men op een bepaalde manier met elkaar om. Het is vaak zwart-wit, goed of fout, in of uit, meedoen of erbuiten vallen, vrienden zijn of niet, blij of boos. Er ontbreekt een nuance die uitzonderlijk begaafde mensen van nature nodig hebben en altijd intuïtief inzetten. Doordat kinderen van kleins af aan getraind zijn te passen in de wereld van het gemiddelde, raken ze zichzelf kwijt.

Je hebt een kompas en een kaart nodig. Als je een kaart hebt, als je weet wie je bent, kun je navigeren door de wereld, door het systeem dat ingericht is door gemiddeld begaafde mensen. Zoals het schoolsysteem – ouders proberen vaak het systeem aan het kind aan te passen, maar dan leert het kind niet vanuit zijn kern en zijn kracht te leven. Het kind leert dat aanpassing de norm is en wordt daar afhankelijk van. Het is juist belangrijk een hoogbegaafd kind zelfinzicht te leren toepassen, zelfsturende vaardigheden aan te leren, zodat het – ongeacht wat anderen doen of vinden – weerbaar en onafhankelijk blijft. Het kind kan dan uiteindelijk op zijn eigen kompas leren te vertrouwen.

Verbinding

Uitzonderlijk begaafde mensen zijn een statistisch zeldzaam percentage van de menselijke bevolking (een half procent). We zijn moeilijk te vinden, maar als we actief verbergen wie we zijn, als we ons niet in staat of onwaardig voelen om authentieke expressie te uiten of, erger nog, niet eens in staat zijn onszelf authentiek te kennen in de eerste plaats, verminderen onze kansen om ons met elkaar te verbinden. We hebben uitzonderlijk begaafde mensen nodig die hun authentieke zelf laten zien en herkenbaar zijn. We hebben hun modellen, inspiratie, creaties en pathos nodig voor de huidige en toekomstige generaties. We kunnen dat zelf ook zijn voor andere uitzonderlijk begaafde mensen in de wereld door de moed en eerlijkheid te hebben om te accepteren en lief te hebben, te ervaren en uit te drukken, te zijn, te doen en te delen wie en wat we zijn.

Je ware gezicht

Als je jezelf mag zijn, zal je nooit een laag zelfbeeld hebben en je nooit onwaardig voelen, omdat je niet afhankelijk bent van de mening van anderen. Het gevoel van onwaardigheid is het gevolg van het opleggen van de onnatuurlijke eisen die iedereen om je heen stelt. Niemand vindt je leuk zoals je bent, iedereen wil dat je dit bent of dat bent. Natuurlijk wil je aan die eisen voldoen, maar je zult dan jezelf moeten verliezen. Je wordt een huichelaar en wat levert het op? Krijg je respect of eer of een beloning? Als je doet wat van je verwacht wordt, is het verlies groot, want je verliest je ziel, je bent dan je belangrijkste wezen en bewustzijn kwijtgeraakt.

Je moet kinderen niet leren om anderen gelukkig te maken, ze moeten juist leren zichzelf gelukkig te maken.

Mensen kunnen maar op één manier gelukkig zijn – als ze authentiek zijn.

Dan zijn ze blij en springlevend. Dan zijn ze niet meer dood, ze hebben hun masker afgezet en zijn helemaal zichzelf. Ze willen niet aan iemands verwachtingen voldoen en ze wachten niet op goedkeuring. Ze zijn authentiek; ze zijn een rebel.

Andere rebellen

Er is niets opwindender, wilder en vrijer dan een ziel te vinden die vrijheid met je deelt…

Rebellen kunnen medereizigers zijn. Ze vinden het misschien leuk om samen te zijn, samen te dansen, te zingen, te huilen, samen te voelen. Ze kunnen opgaan in een gemeenschap zonder enige overgave van hun individualiteit. Integendeel, de gemeenschap van rebellen verfrist ieders individualiteit, voedt ieders individualiteit, geeft waardigheid en respect voor ieders individualiteit.

De kernwaarden van een hoogbegaafde rebel: autonomie, authenticiteit en vrijheid.

Logo

De logo van het movement Hoogbegaafde rebel in wording is gebaseerd op de gulden snede – de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding, waarbij het grootste van de twee delen zich tot het kleinste verhoudt, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot de grootste.

Dit zie ik ook als een analogie van uitzonderlijk begaafde mensen (kleinste stuk) in verhouding tot de wereld (grootste stuk) en het geeft goed weer waar de groep voor bedoeld is: namelijk hoe dieper men gaat hoe complexer het wordt, maar ook mooier en eerlijker, losstaand van invloed van buitenaf.

Wil je ook bijdragen?

Verbind je met andere hoogbegaafde rebellen en ontvang informatie over onder meer nieuwe activiteiten.  Samen kunnen we brainstormen, leren, creëren, bijdragen. Ik wil graag het voortouw nemen door te faciliteren en te verbinden. Mensen verbinden om samen te ontwikkelen, te groeien en verder te komen.

Hoogbegaafde rebel in wording Movement

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Heb je eerst vragen? Mail dan naar hbrebel@ieku.nl.