Episode 39

Het onzichtbare is het belangrijkste

Dit is de eerste opname van een serie waarin ik mijn gedachten met je deel.

Het is in het onderwijssysteem, in de gezondheidszorg, op werkplekken ongelooflijk belangrijk dat er gemeten wordt. Van scores op de toetsen, meetbare gezondheidsklachten tot werkprestaties. Er moet een getal of een meetbare beoordeling geproduceerd worden.
En toch is het onzichtbare belangrijker. Zeker als het om uitzonderlijk begaafde mensen gaat. Je kunt intelligentie niet meten, dus wat je met een IQ test meet is heel beperkt. Je kunt de werkelijke kennis, creativiteit, empathie, intuïtie niet meten. Er zijn talloze dingen te bedenken die niet meetbaar zijn. Datgene wat meetbaar is, is uitermate beperkt. Toch worden er zwaarwegende beslissingen op gebaseerd en conclusies getrokken. Toch worden kinderen op grond van deze beperkte middelen wel of niet toegelaten tot een plusklas, vervolgonderwijs of een voorziening.
Omdat de meeste mensen de wereld van het onzichtbare niet kunnen voelen en begrijpen, betekent het nog niet dat het er niet is.

Als ouder van een uitzonderlijk begaafd kind is het je plicht en je taak om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van je kind te bewerkstelligen. Daarvoor heb je juist het onzichtbare nodig!

Meer weten? Kijk naar de onderstaande links en ontdek het.

Luister naar deze aflevering op:

Meer over opvoeding

5 essentiële stappen van hoogbegaafd opvoeden

Een online cursus (met optie voor twee videocalls met Renata) om ouders van uitzonderlijk begaafde kinderen een basis te bieden voor het opvoeden en begeleiden van hun kind.

Kom in je kracht

Tijdens de inspiratiedag Hoogbegaafde rebel in wording krijg je handvatten en inzichten die je verder helpen in je eigen persoonlijke groei als volwassene. Deze dag gaat niet over opvoeden, maar over jezelf vinden en jezelf zijn. En als je ook een ouder bent, is dat essentieel voor de opvoeding. Omdat je een weerbaar, zelfsturend kind wilt grootbrengen...

Voor hoogbegaafde vrouwen

Je kunt deelnemen aan een groepscoaching voor hoogbegaafde vrouwen, waar ik vrouwen help vanuit hun authenticiteit te gaan leven en hun eigen passie te volgen, zich afdoend van overtuigingen van anderen, die ze vaak levenslang meedragen. Transformeren naar jeZELF, daarmee wil ik je helpen.

Abonneer je op je favoriete platform:

Ik ben gewoon normaal
Ik ben gewoon normaal
Renata Hamsikova

Inzichten voor een hoogbegaafde rebel in wordingPodcast van Renata Hamsikova over uitzonderlijk begaafde en hoogbegaafde kinderen, hoe zij onafhankelijke, authentieke en vrije mensen kunnen worden, die zichzelf durven te zijn en hun potentieel leren gebruiken om te doen wat ze willen.

meer afleveringen...

Ga naar de bovenkant
Page Created with OptimizePress