Uitzonderlijk begaafd in Nederland

In vervolg op het symposium Highly Gifted - Welcome to My World! organiseren wij nu een event volledig toegespitst op de Nederlandse onderwijssituatie.

 • Zaterdag 24 november om 10.00 uur in Katwoude (bij Purmerend, NH)

   

Uitzonderlijk begaafde kinderen laten een asynchrone ontwikkeling zien. Door hun grote cognitieve mogelijkheden en intensiteit, beleven en verhouden zij zich tot de wereld op eigen, unieke wijze.

Een kind met een IQ van 160+ is beduidend anders dan een kind met een IQ van 130, net zoals hij zich ook anders verhoudt tot een kind met een gemiddeld IQ. Door hun unieke karakteristieken zijn deze kinderen in het bijzonder kwetsbaar. Uitzonderlijk begaafde kinderen hebben een speciale begeleiding nodig en een niet-traditionele onderwijsaanpak.

Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn te verdelen in drie groepen: highly gifted met een score tussen de 145 en 160 IQ, exceptionally gifted met een score van 160+ en de profoundly gifted met een score van 175+.

Deze kinderen worden met serieuze problemen geconfronteerd, terwijl ze zich staande proberen te houden in de wereld, die niet voor hen is ingericht. Hun asynchrone ontwikkeling kan aanzienlijk zijn. Misschien hebben zij moeite om vrienden te vinden die hun interesse delen. Hun extreme gevoeligheid voor hun leefomgeving kan van hun kindertijd een mijnenveld aan te intense ervaringen maken.

Hoe meer we begrijpen wat uitzonderlijke begaafde kinderen maakt wie ze zijn, des te beter kunnen we hen begeleiden om vol zelfvertrouwen hun weg te vinden in deze wereld.

De sprekers

De drie sprekers en organisatoren van dit even zijn experts op het gebied van uitzonderlijke begaafdheid en maatwerk.

Katinka Slump

Als onderwijsjurist heeft Katinka Slump zich gespecialiseerd in de rechtspositie van de onderwijsvrager; de leerling en student. Door middel van publicaties en presentaties tracht zij de complexe wet- en regelgeving in het onderwijs meer toegankelijk te maken, ook voor niet juristen. Daarnaast is zij juridisch adviseur bij vraagstukken binnen het onderwijsrecht en mediator bij onderwijsgeschillen.

Joyce Luider-Veenstra

Joyce is ECHA Specialist in Gifted Education en oprichter van Gewoon Hoogbegaafd voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, ouders en leerkrachten. Joyce is gespecialiseerd in het analyseren van sociale en emotionele processen bij hoogbegaafde kinderen.

Renata Hamsikova

Renata is ECHA Specialist in Gifted Education en oprichter van IeKu Advies voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten. Renata is gespecialiseerd in het coachen van uitzonderlijke begaafde kinderen en in hun onderwijs in Nederland.

 

Gemiddeld, uitzonderlijk en extreem hoogbegaafde kinderen verschillen net zo veel van elkaar als gemiddeld, ernstig en extreem zwakbegaafde kinderen, maar de verschillen tussen de niveaus van hoogbegaafdheid worden zelden erkend. - Linda Silverman

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wetgeving en regelgeving

   

  Voor uitzonderlijk begaafde kinderen is er in Nederland geen passend onderwijs. Inmiddels, bijna vier jaar na invoering van Passend Onderwijs, weten wij hoe het die nieuwe wet is vergaan. Nog steeds zijn er vele thuiszitters en nog steeds weten scholen niet hoe ze passend onderwijs moeten bieden aan uitzonderlijk begaafde kinderen.

  Katinka vertelt over de wettelijke en financiële mogelijkheden om voor elke leerling maatwerk te kunnen bieden. Ze zal haar kennis delen, zodat je handvatten hebt om het gesprek over maatwerk voor jouw kind of leerlingen aan te gaan.

 • Wie zijn uitzonderlijk begaafde kinderen en wat hebben ze nodig?

   

  Wanneer een uitzonderlijk begaafd kind de leer- of de sociale omgeving ‘minder dan optimaal’ vindt, ervaart het dissonantie – een gevoel van vastzitten zonder een gewenste werkwijze. Het kind moet het milieu veranderen of zichzelf veranderen. Dit vereist het gebruik van een verfijnde combinatie van zelfbewustzijn en zelfbeoordeling om de situatie te modereren. Vaak reikt dit niveau van sociaal activisme buiten hun functionele capaciteiten.

  Soms duurt het te lang dat een uitzonderlijk begaafd kind in een ongeschikte omgeving moet functioneren en dan lijken deze kinderen te zijn losgekoppeld van de prikkels, vooral als ze het milieu onveilig, onrechtvaardig of als niet stimulerend ervaren. Dit gebrek aan passende omgeving kan tot gevolg hebben dat het kind zich terug trekt en soms lijkt het zelfs “uitgeschakeld”. Andere uitzonderlijk begaafde kinderen reageren op de ongewenste omgeving met een energieoverschot die ze trachten kwijt te raken door beweging, snelle spraak, herhalende bewegingen of gebaren, zelfs spontane uitbarstingen die geen verband lijken te hebben met wat er om hen heen gebeurt.

  Vergeleken met hoogbegaafde kinderen zijn de behoeften van uitzonderlijk begaafde kinderen extremer en het is nog belangrijker dat voldaan wordt aan deze behoeften. In de praktijk betekent dit dat ouders zoveel mogelijk te weten moeten komen over uitzonderlijke begaafdheid, zodat ze positief, begrijpend en ondersteunend kunnen zijn. Het zijn kinderen die asynchrone ontwikkeling laten zien. Als gevolg van hun hoge cognitieve vermogens en hoge intensiteit ervaren ze de wereld op een unieke manier.

  Deze karakteristieken hebben invloed op opvoeding en begeleiding. Renata zal tijdens deze lezing handvatten geven, die bruikbaar zijn zowel voor ouders als leerkrachten.

 • Onderwijsaanpassing voor uitzonderlijk begaafde kinderen

   

  Uitzonderlijk begaafde kinderen kunnen niet functioneren in een schoolomgeving waar

  • er geen ruimte en veiligheid is voor diepe emotionele betrokkenheid
  • geen mate van vrijheid is om te ontdekken en onderzoeken vanuit eigen interesse en intensiteit
  • er geleerd wordt volgens de standaard voorschriften van methodieken
  • versnellen van leerstof geen optie is
  • men resultaatgericht werkt en vasthoudt aan toetsresultaten
  • metacognitie hooguit plaatsvindt als er nog wat tijd over is
  • autonomie ondergeschikt is aan het groepsgevoel.

   

  Passend onderwijs is pas passend als je tegemoet komt aan de leer- , en ontwikkelingsbehoeften van een kind. Voor uitzonderlijk begaafde kinderen vraagt dit andere inzichten en begeleidingsvaardigheden buiten de reguliere onderwijsdenkkaders. Juist hier gaat het mis: men gaat vanuit de oude denkkaders passend onderwijs ‘regelen’ voor uitzonderlijk begaafde kinderen.

  Deze onmogelijke taak kent in de praktijk desastreuze gevolgen voor het welbevinden van uitzonderlijk begaafde kinderen. Wat een veilige leeromgeving had moeten zijn, verwordt tot onveilige haven waar je niet jezelf kunt zijn of erger: jezelf volledig bent kwijtgeraakt.

  Vroeg of laat zal een uitzonderlijk begaafd kind gehavend in zijn strijd deze schoolomgeving verlaten met de intentie nooit meer terug te willen keren naar dit hol van de leeuw.

  Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn enkel en alleen geholpen met onderwijs-maatwerk. De doelgroep is slechts klein, maar binnen deze kleine groep zijn de manieren van denken, leren en leven zo divers dat er niet volstaan kan worden met een veralgemeniseerde aanpak of benadering volgens een ‘hoogbegaafdheidsprotocol’.

  Tijdens dit event zet Joyce uiteen welke zorg en organisatie nodig is om uitzonderlijke begaafde kinderen passend onderwijs te bieden waarin er aan wordt gesloten bij de individuele zone van de naaste ontwikkeling rekening houdend met de intellectuele , de lichamelijke én de emotionele ontwikkeling van dit unieke kind.

Het voornaamste doel van onderwijs is mensen voort te brengen die in staat zijn iets nieuws te doen, niet alleen reproduceren van wat andere generaties al hebben gedaan – mensen die creatief, inventief en ontdekkers zijn. - Jean Piaget

Uitzonderlijke begaafdheid is een manier van ervaren, denken en creëren die fundamenteel anders is dan gangbare menselijke ervaringen.

Uitzonderlijk begaafde leerlingen die 99.9ste percentiel scoren op intelligentie onderzoeken óf op een uitzonderlijke wijze leiderschap, kunstzinnigheid, creatief productief denken, ondernemerschap of technisch inzicht uiten, zijn de meest ondergewaardeerde deelnemers van het huidige onderwijssysteem.

Het onvermogen van de meeste onderwijsgevenden om te identificeren of in ieder geval tegemoet te komen aan de behoeftes van uitzonderlijk begaafde leerlingen, zorgt bij deze kinderen voor angst, frustratie en functioneel onthand zijn in de klas en in het leven.

Dit is een drama voor een kind en zijn of haar familie. Verregaande verspilling van verbazingwekkend menselijk potentieel en creatief vermogen.

Uitzonderlijk begaafde kinderen hebben ongewone en uitzonderlijke manieren om te leren, te denken en te produceren. Dit valt niet in een hokje te plaatsen. Ten nadele blijven zij vaak onbegrepen.

Het is essentieel dat professionals, families, beleidsmakers en onderwijsgevenden worden voorgelicht hoe zij deze bijzondere groep kinderen kunnen ondersteunen.

Wie kan deelnemen

Ouders, leerkrachten, intern begeleiders, mentoren in het VO, zorgcoördinatoren, onderwijsbestuurders, coaches, beleidsmakers, medewerkers van samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren.

 • Wanneer

  Zaterdag 24 november 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

 • Waar

  Van der Valk Hotel Volendam

  Katwoude (NH)

Jouw investering:

De kosten voor deze dag inclusief een uitgebreide lunch, koffie, thee en frisdrank gedurende de hele dag zijn EUR 197,00. Als je in het Van der Valk hotel wilt overnachten, kun je zelf deze reservering maken.

Ja, ik doe mee!

Dit is inbegrepen:

 • Lunch

  Een uitgebreide lunch

 • Koffie, thee en versnaperingen

  Gedurende de hele dag worden koffie, thee en lichte versnaperingen aangeboden.


Indien er iets fout gaat tijdens de betaling, neem dan contact op met Renata.

Belangrijk: Wat gebeurt er zodra u op de “Bestel nu” knop klikt? U gaat naar een speciale pagina waar u de bestelling ziet. Klik dan op ‘Afrekenen’. Vul uw gegevens in en kies de betaalmethode. Nadat de betaling is verwerkt, ontvangt u een e-mail van mij met een bevestiging van de betaling.

Hier kun je de Algemene voorwaarden lezen.