Als het aan scholen ligt, krijgen ze dezelfde voeding…

Het is opvallend dat er bij overdracht van leerlingen aan het einde van het schooljaar vaak te weinig inzichten worden doorgegeven. Op die manier moeten ouders telkens iedere schooljaar hun verhaal opnieuw doen en de onderwijsaanpassing voor hun kind komt laat of te laat op gang. Of het komt helemaal niet als de nieuwe leerkracht het nut daarvan niet inziet. Deze willekeur is niet goed voor de ontwikkeling van kinderen en zeker niet van hoogbegaafde of uitzonderlijk begaafde kinderen die zo empathisch, gevoelig en intens zijn dat ze bijna alle sociale en emotionele bewegingen op school door hebben.

Maatwerk is geel luxe, daarover geef ik regelmatig master classes en nog veel meer. Kijk naar de mogelijkheden.