Leerkrachten willen hoogbegaafde leerlingen goed onderwijs bieden maar weten vaak niet hoe. Als een leerkracht tegen mij vertelt “ik weet niet hoe, vertel”, kan ik er iets mee. Gisteren nog had ik een Skype-gesprek met een leerkracht. Hij heeft in groep 7 een uitzonderlijk begaafde jongen die in november 7 wordt. Het is een hele klus (en het vergt veel geduld en inlevingsvermogen) om zo’n kind in je klas goed te begeleiden. Want zo’n jongen kan op groep 7/8 niveau rekenen en begrijpt complexe wiskunde, maar wordt boos als hem iets niet lukt. Het gevaar bestaat dat je je door het cognitief vermogen van een leerling laat misleiden en verwacht op alle gebieden een voorsprong. Dat is niet zo. In het artikel over asynchrone ontwikkeling kun je lezen hoe het zit.

Versnellen is niet eng

Leerkrachten hebben vaak geen idee hoe te versnellen. Besef ontbreekt dat het bij hoogbegaafde kinderen niet gaat om versnellen, maar om ontwikkeling volgen. Hoogbegaafde kinderen leren anders en sneller en ze gedijen op complexiteit. Als een baby van 9 maanden begint te praten, zeggen zijn ouders ook niet: “Wacht nog maar even, want dit hoor je pas over een jaar te doen.” Dit gebeurt wel geregeld met hoogbegaafde kinderen op school. Op een gegeven moment geloven sommige kinderen het wel, ze laten niet meer zien wat ze kunnen en ze gaan onderpresteren.

Visie begeleiding hoogbegaafde leerling

Een versnelling is niet eng omdat die goed zal uitpakken voor de te versnellen leerling. Belangrijk is dat de school in grote lijnen een visie heeft en dat ze zich voor de uitwerking van de details laat adviseren door een interne of externe specialist hoogbegaafdheid. Deze specialisten durven alleen een versnelling te adviseren als ze over voldoende kennis over hoogbegaafdheid en ervaring met hoogbegaafde kinderen beschikken. Er zijn meer dan genoeg wetenschappelijke onderzoeken waarmee zij kunnen aantonen dat versnellen goed is en dat versnellen zelfs noodzakelijk is als de school de ontwikkeling van een hoogbegaafde leerling wil volgen. Niet versnellen – door gebrek aan kennis en ervaring op school bijvoorbeeld – kan leiden tot ernstige psychische schade, onderpresteren, een laag zelfbeeld en geestelijke verminking voor de rest van het leven. Een begripvolle leerkracht die zich kan verplaatsen in zijn hoogbegaafde leerlingen en die flexibel is en bereid out of the box te denken, betekent een groot verschil voor zijn leerlingen.

Hulp voor scholen

Hoogbegaafde kinderen versnellen niet biedt achtergronden waarom je de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen moet volgen en het geeft handvatten hoe dit ingericht kan worden op school. Daarnaast krijg je praktische tips hoe je hoogbegaafde kinderen kunt signaleren en hoe je voor hen een passend leerplan kunt schrijven.

Gun ook hoogbegaafde leerlingen een ononderbroken ontwikkeling!

Bestel deze handleiding als je meer voor hoogbegaafde leerlingen wilt doen:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren