Het is bekend dat jonge, hoogbegaafde meisjes zich binnen een paar dagen aanpassen op school. Zodra een meisje begint in een kleuterklas, maar ook op een peuterspeelzaal of een andere groep waar bepaalde gedragsnormen gelden, zal ze haar sociale vaardigheden inzetten en het gedrag van andere kinderen kopiëren. Dit doen hoogbegaafde meisjes, omdat ze, zoals alle kinderen, het goed willen doen en aan de verwachtingen van de volwassenen willen voldoen.

Het is voor leerkrachten belangrijk dit te beseffen en (vermoedelijk) hoogbegaafde meisjes in de klas anders aan te spreken en te begeleiden. Ik heb voor je tien tips.

  1. Vroege identificatie: de beste leeftijd voor evaluatie en identificatie van hoogbegaafde meisjes is tussen 3,5 en 7 jaar. Voor sommige meisjes is een eerdere schooltoetreding bevorderlijk.
  2. Bied speciale programma’s aan die hoogbegaafde meisjes uitdagen en stimuleren.
  3. Moedig de interesse aan voor hoger niveau rekenen/wiskunde en science.
  4. Spoor meisjes aan voor hun successen uit te komen en erken hun talenten.
  5. Richt je niet alleen op het eindresultaat, het proces is belangrijker. Hierdoor kan perfectionisme voorkomen worden.
  6. Wijs meisjes op succesvolle vrouwen in bijvoorbeeld literatuur en wetenschap.
  7. Vermijd stereotype van sexen. Moedig een kritische houding aan tegenover beïnvloedde beelden van vrouwen en meisjes in de media.
  8. Moedig onafhankelijkheid en het nemen van risico’s aan (meisjes zijn vaak perfectionistisch aangelegd, durven geen mislukkingen te riskeren en kiezen dan te vaak voor de gemakkelijke weg).
  9. Wees een coach en geen rechter. Een coach moedigt aan, heeft hoge verwachtingen, prijst, geeft feedback en geeft grenzen aan. Kinderen accepteren coaching omdat ze er vanuit gaan dat coaches een verbond met hen hebben en in hetzelfde team werken.
  10. Zet de hoogbegaafde meisjes in je klas niet onder druk om zich sociaal aan te passen. Veel meisjes voelen zich anders tijdens adolescentie. Help hen zich op hun gemak te voelen met hun verschillen en probeer hun energie te richten in de richting van positieve activiteiten zoals muziek, drama, debatteren, wetenschap, sport.

Lees ook: Hoogbegaafde meisjes, vooraanstaande vrouwen en Hoogbegaafde meisjes vallen meestal niet op.

Meer weten? Klik op het plaatje en lees meer over deze online cursus:

hoogbegaafde meisjes cursus