Een gevorderde lezer …

 • begrijpt de taalnuances
 • gebruikt meerdere strategieën om een mening te vormen
 • kan zich op een strategie focussen
 • leest voorbij zijn kalenderleeftijd
 • vindt lezen van een breed scala aan materialen leuk
 • is gulzig
 • kijkt in de boeken om een probleem op te lossen
 • wil boeken kiezen
 • heeft een uitgebreide en mooie woordenschat
 • relateert literatuur aan zijn eigen leven
 • zou een oordeelkundig lezer kunnen zijn

 

Gedifferentieerde leesstrategieën voor getalenteerde lezers in een klas

 • toets vooraf om het leesniveau te bepalen
 • gebruik flexibele groepen
 • houd homogene leesgroepen aan
 • moedig groepen aan van verschillende leeftijden maar met hetzelfde leesniveau
 • maak boeken toegankelijk volgens een thema of een opdracht
 • toets de vaardigheden (snelheid is niet altijd belangrijk)
 • gebruik gerichte vragen, promoot het hoofdidee, thema, e.d.
 • moedig discussie aan over thema’s en concepten

 

Ondersteuning voor het gebruik van gedifferentieerde leeservaringen

 • erken de behoeftes van getalenteerde lezers, ze hebben uitdagende boeken nodig
 • maak verschillende boeken, onderwerpen en leesniveaus toegankelijk (sorteer niet op AVI)
 • moedig het lezen van moeilijkere boeken aan (AVI loslaten)
 • gebruik een thema (meerdere titels op verschillende niveaus)
 • stel een groep samen met  verschillende leeftijden -> klassenoverschrijdend
 • ondersteun een verrijkingsgroep
 • toets de vooruitgang
 • wees een rolmodel voor het “lezen voor plezier”
 • begrijp en gebruik verschillende leesstrategieën en instructiebenadering
 • benadruk de waarde van het lezen

 

Lees ook dit artikel over de begeleiding van hoogbegaafde lezer.