Podcast over oorzaken en oplossingen bij onderpresteren van hoogbegaafde kinderen.

Onderpresteren is de dagelijkse praktijk van de meeste hoogbegaafde kinderen. Ook op speciale hoogbegaafdenscholen komt dit veel voor. Door onderwijs niet aan te passen aan de behoeftes van het kind creëer je een diepe teleurstelling en minachting van hoogbegaafde leerlingen die ervoor vervolgens kiezen niet te laten zien wat ze kunnen: omdat ze er de kans niet toe krijgen en omdat het niemand interesseert wat ze ECHT kunnen.

Wij vragen van kinderen een blinde inzet voor taken die veel te gemakkelijk zijn of inderdaad niet belangrijk. Hoogbegaafde kinderen (en volwassenen) hebben een grote moeite met iets doen wat voor hen niet relevant is.