Een van de meest frustrerende dingen die ik heb geleerd is dat ondanks het feit dat duizenden van zulke kinderen bestaan, iedere ouder weer geconfronteerd wordt met het probleem van opnieuw het wiel uitvinden. Niet alleen thuis maar ook op school. Jonge kinderen die aan het begin staan van dezelfde kwellende reis en ouders die dezelfde lessen moeten leren over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen en daarbij dezelfde fouten maken die vele anderen voor hen hebben gemaakt. Het is daarom belangrijk dat je als ouder zoveel mogelijk leest over uitzonderlijke begaafdheid zodat je voorbereid je kind kunt bijstaan en zijn onderwijs verdedigen. Het is de taak van de ouders om aan de school duidelijk te maken waarom hun kind passend onderwijs nodig heeft en waarom contacten met ontwikkelingsgelijken bijzonder belangrijk zijn.
Scholen kunnen zich niet onttrekken aan de verplichting om uitzonderlijk begaafde kinderen gepast te onderwijzen op die manier te helpen bij het vormen van relaties met leeftijdgenoten. Een kind dat genegenheid en goedkeuring krijgt van andere kinderen leert en oefent vaardigheden die hem zullen helpen gezonde relaties te vormen als hij volwassen is. Een kind dat wordt verstoten door zijn klasgenoten heeft weinig kans om deze vaardigheden te oefenen.

Onze taak als opvoeders is daarom er voor te zorgen dat ons uitzonderlijk begaafde kind in de omgeving geplaatst wordt die hem het minst zal beperken bij het socialiseren. Uit onderzoek blijkt dat het een klas met leeftijdgenoten vrijwel nooit de meest geschikte omgeving is voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen.

Hier kun je meer lezen over uitzonderlijk begaafde kinderen.

Terug naar het overzicht.