Deze tips richten zich op het stimuleren het beste uit jezelf halen. Ouders moeten positief blijven in de omgang met hun dochters. De tips gelden specifiek voor hoogbegaafde meisjes.

  1. Wees een coach en geen rechter. Een coach moedigt aan, heeft hoge verwachtingen, prijst, levert kritiek en geeft grenzen aan. Kinderen accepteren coaching omdat ze er vanuit gaan dat coaches een verbond met hen hebben en in hetzelfde team werken.
  2. Benadruk intelligentie, hard werken, onafhankelijkheid, gevoeligheid en volharding. Verzwak het belang van uiterlijk. Relaties die gebaseerd zijn op uiterlijk gaan langzaam teloor net als het mooie uiterlijk. Relaties die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke interesses en waarden hebben meer potentie.
  3. Heb hoge (maar realistische) verwachtingen van je dochters. Stimuleer een zo hoog mogelijke opleiding. Weinig hoogbegaafde meisjes eindigen als vooraanstaande vrouwen (lees het artikel Hoogbegaafde meisjes, vooraanstaande vrouwen). Hierbij is het belangrijk dat je dochter voor haar zo hoog mogelijke opleiding kiest, dus: wat wil ze bereiken en wat heeft ze daarvoor nodig? Een vwo of gymnasium diploma is niet zaligmakend, als je dochter met haar havo diploma bijvoorbeeld mode-academie wil gaan doen en daarin haar passie ontdekt, is het geweldig.
  4. Moedig een gezonde competitiedrang aan. Moedig vreugde van het winnen aan, maar laat ze niet altijd winnen. Winnen bouwt vertrouwen, verliezen bouwt karakter.
  5. Zet je dochters niet onder druk om zich sociaal aan te passen. Veel meisjes voelen zich anders tijdens adolescentie. Help hen zich op hun gemak te voelen met hun verschillen en probeer hun energie te richten in de richting van positieve activiteiten zoals muziek, drama, debatteren, wetenschap, sport.
  6. Moedig je dochter aan zich aan te sluiten bij “meidenactiviteiten” zoals een meidengroep voor sport, zingen e.d. Daarin vindt ze niet per se haar ontwikkelingsgelijken maar wel mensen die gelijke interesses delen.
  7. Moedig het lezen van verhalen over succesvolle vrouwen aan (biografieën). Deze vrouwen kunnen inspirerend zijn voor je dochter. Help je dochter zich goed te voelen over goede scores in exacte vakken. Als ze jong zijn, leer ze ruimtelijke vaardigheden met puzzels, spellen en bouwactiviteiten.
  8. Laat de geboortevolgorde niet in de weg komen, maar geef elke dochter de mogelijkheden om leiderschap en verantwoordelijkheid te ervaren.
  9. Ga weleens alleen op reis met je dochter (moeder-dochter of vader-dochter). Moedig op het voortgezet onderwijs reizen met groepen aan. Reizen zorgt voor een geest van avontuur, verrijking, gezinsbinding en zelfvertrouwen.
  10. Wees een actief rolmodel door zelf verder te leren en je eigen carrière verder te ontwikkelen. Vergeet niet, hoe druk je het ook hebt, om tijd te reserveren om dagelijks met je dochter te praten en te luisteren.

Bron: S. Rimm – Young Scholar Seminar, 2002

Begeleiding hoogbegaafde meisjes

Heb je een hoogbegaafde dochter en vind je het lastig om haar de juiste begeleiding te bieden? Er zijn verschillende mogelijkheden om hoogbegaafde meisjes te helpen navigeren naar volwassenheid. Je kunt beginnen met deze online training (klik op het plaatje):

hoogbegaafde meisjes onzichtbaar in de klas