Ik heb al een paar artikelen op mijn website over jonge hoogbegaafde kinderen. Daarnaast kun je deelnemen aan de master class voor ouders van heel jonge kinderen. De actuele data staan in de Agenda. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het vaak is aan anderen duidelijk te maken dat je kind anders is en hoe anders. Je pogingen om uit te leggen wat je kind nodig heeft en hoe het thuis is worden door bijvoorbeeld leidsters niet altijd goed opgevat. Zij zien een heel ander kind op het kinderdagverblijf of bij de peuterspeelzaal. Soms zien ze zelfs probleemgedrag. Ze beseffen niet dat je (sociaal vaardige) kind zich heel veel moet aanpassen om enigszins te kunnen functioneren in een groep die zo anders is. Al heel jonge kinderen voelen dat ze anders zijn en dat ze niet opgenomen worden in een groep. Als ouder moet je daarom zo veel mogelijk lezen over hoogbegaafdheid, behoeftes van jonge hoogbegaafde kinderen en je moet het proberen uit te leggen aan anderen die ook met je kind in contact zijn. Dat kan een peuterspeelzaal zijn, maar ook familie en vrienden.

Hier kun je een folder downloaden met basisinformatie over jonge hoogbegaafde kinderen. Het is echt alleen basisinformatie, voor de eerste kennismaking. Voor meer inzichten kun je de hierboven genoemde artikelen lezen en je kunt natuurlijk meedoen aan de master class.