Hoogbegaafd of niet? Doordat hoogbegaafden afwijken van wat de huidige maatschappij als ‘gemiddeld’ en ‘normaal’ definiëren, zien we dat uitzonderlijk begaafden zich vaak aanpassen. Hun eigen talenten en behoeften zetten ze opzij om er bij te kunnen horen. Deze aanpassing wordt echter duur betaald.

Normaal versus abnormaal

Als er te veel nadruk wordt gelegd op die aanpassing wordt ‘normaal zijn’ verheven tot het voornaamste doel in het leven van het kind. En het enige alternatief  voor ‘normaal’ is in hun beleving ‘abnormaal’. De angst voor abnormaliteit kan zo groot zijn dat de hoogbegaafde ‘normaal zijn’ simuleert, zichzelf ontkent en zijn vaardigheden en talenten verbergt uit angst voor spot, vaak ook voor zichzelf.

Ik hoor leerkrachten vaak zeggen dat hoogbegaafde kinderen moeten leren omgaan met anderen en dat ze een klas voor alleen hoogbegaafden onzin vinden. Men beseft dan niet dat hoogbegaafde kinderen net als alle andere kinderen een omgeving met ontwikkelingsgelijken nodig hebben voor een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling. Daarin kan het kind zich spiegelen aan zijn ontwikkelingsgelijken, wat een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van zijn zelfbeeld. Alle kinderen, ook hoogbegaafde, hebben cognitief gelijken nodig. Een gebrek hieraan leidt tot frustratie, afstomping en niet zelden tot –soms zeer ernstige- vormen van depressiviteit.

Hoogbegaafd of niet, uitdagingen hebben we allemaal nodig

Alleen in een klas waar je uitgedaagd wordt, waar je tegen je grenzen aanloopt en de frustratie van leren ervaart en waar je met ontwikkelingsgelijken kunt werken en spelen, ontwikkel je jezelf als hoogbegaafde tot een positief gestemd kind dat zijn talenten en zijn ware ik durft te laten zien.

Hoogbegaafdheid wordt vaak gezien als een luxeprobleem, vooral voor de ouders – het gevoelen is: als je zo slim bent, kom je er wel. Na het lezen van bovenstaande moet duidelijk zijn dat dit allesbehalve het geval is.

Zoals er speciaal onderwijs is voor kinderen die niet kunnen meekomen, moet er ook speciaal onderwijs komen voor kinderen die sneller gaan. Ook deze kinderen hebben onderwijs op hun niveau nodig.

Probeer je eens voor te stellen wat een ‘normaal’ kind (met een gemiddeld IQ) zou moeten doormaken op een school voor moeilijk lerende kinderen. Dat is precies de situatie waar de meeste hoogbegaafde kinderen zich in bevinden.

Maatwerk in het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

IEKU specialiseert zich in persoonlijk advies en coaching voor ouders en leerkrachten van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen. De specifieke uitdagingen die bij het opvoeden en les geven van deze kinderen komt kijken zijn goed te handelen. Mits je over de juiste tools en inzichten beschikt. We helpen heldere doelen te stellen voor onderwijs en opvoeding. Dit doen we veelal door middel van het leveren van maatwerk in het onderwijs, persoonlijke coaching en intelligentie onderzoeken.

Bekijk ons complete aanbod omtrent hoogbegaafdheid >