Waaraan kun je merken dat je kind misschien uitzonderlijk begaafd is?

 • een buitengewone snelheid in het verwerken van informatie
 • een snel en grondig begrip van het hele idee of concept
 • een ongewoon vermogen om essentiële elementen en onderliggende structuren en patronen in relaties en ideeën waar te nemen
 • een behoefte aan precisie in het denken en expressie, wat resulteert in een behoefte om fouten te corrigeren en uitgebreid te argumenteren
 • het vermogen om een breed scala aan ideeën te relateren en verbanden te leggen
 • een groot vermogen om abstract te denken dat zich al vroeg ontwikkelt
 • waardering van complexiteit; het vinden van talloze alternatieve betekenissen, zelfs in de meest eenvoudige vragen of problemen
 • het vermogen om te leren op een integratieve, intuïtieve non-lineaire manier
 • een buitengewone mate van intellectuele nieuwsgierigheid
 • een ongebruikelijk goed geheugen
 • een groot concentratievermogen
 • gefascineerd door ideeën en woorden
 • uitgebreide woordenschat
 • het vermogen om vele kanten van een kwestie te begrijpen
 • neiging tot argumenteren
 • geavanceerde visuele en motorische vaardigheden
 • het vermogen om vanaf jonge leeftijd in metaforen en symbolen te denken en een voorkeur om dit ook te doen
 • het vermogen om modellen en systemen te visualiseren
 • het vermogen om in grote intuïtieve sprongen te leren
 • zeer eigenzinnige interpretaties van gebeurtenissen
 • zich bewust zijn van details
 • een ongewone intensiteit en diepgang van gevoel
 • een hoge mate van emotionele gevoeligheid
 • hoog ontwikkelde moraal en ethiek en vroege zorg over morele en existentiële kwesties
 • ongebruikelijk en vroeg inzicht in maatschappelijke en morele kwesties
 • het vermogen tot empathisch begrip van en voor ideeën en andere mensen
 • een buitengewoon hoog energieniveau
 • behoefte aan een logische en eerlijke wereld
 • een overtuiging van de juistheid van persoonlijke ideeën en overtuigingen

 

Bron: Growing up Gifted: Developing the Potential of Children at Home and at School

5 antwoorden over uitzonderlijk begaafde kinderen kun je hier lezen.