Wat is een uitzonderlijk hoogbegaafd kind?

In mijn praktijk kom ik vaak extreem hoogbegaafde kinderen tegen. Kinderen die bijvoorbeeld al op driejarige leeftijd kunnen lezen of tot 1000 kunnen tellen of al kunnen rekenen op niveau groep vier of zelfs vijf. Kinderen die een bijzonder goed ruimtelijk inzicht hebben en al op zeer jonge leeftijd ingewikkelde strategische bordspellen kunnen spelen. Of kinderen die zichzelf op jonge leeftijd een vreemde taal hebben geleerd, bijvoorbeeld Engels door ondertitelde films te kijken en door het spelen van Engelstalige computerspelletjes. Of kinderen die extreem goed voelen, voorbij de vijf algemeen bekende zintuigen en de wereld vanuit een andere perspectief ervaren.

Wie is uitzonderlijk hoogbegaafd?

Zeer begaafde of uitzonderlijk begaafde kinderen scoren bijzonder hoog op een IQ test, maar het kunnen ook kinderen zijn die helemaal niet te testen zijn en juist heel laag scoren. Intelligentie is niet meetbaar met een IQ test en als je andere artikelen van mij leest, ga je begrijpen waarom.

Uitzonderlijk begaafde kinderen worden niet in de eerste instantie gezien als wonderkinderen, omdat ze zich bijzonder goed kunnen aanpassen aan de verwachtingen van anderen. Als je kind thuis, nog voordat het naar school gaat, van alles kan en doet, twee talen spreekt of tekent of leest of zich in de wereld interesseert op een niveau dat ver boven zijn leeftijd uitstijgt, of als je kind zo gevoelig is dat het de emoties van anderen voelt of gebeurtenissen aan ziet komen, nog voordat de betrokkenen het zelf zien, weet je meestal als ouder (moeder zeker) dat het anders is en niet gemiddeld. Zodra je kind op school komt of in een setting met andere kinderen zal je merken dat het zich aanpast. Daar moet je als ouder extreem alert voor zijn. Door die aanpassing begint namelijk een geleidelijk verlies van het ZELF en dus van zijn identiteit!

Kenmerken uitzonderlijk hoogbegaafden

Een kind met 160 IQ verschilt net zoveel van een kind met 130 IQ als dat kind van een gemiddeld kind (100 IQ). De onderwijsaanpassingen die kinderen met 145+ IQ nodig hebben verschillen duidelijk van de aanpassingen die voor de gemiddeld hoogbegaafden gelden. De meeste verrijkingsmaterialen zijn ontworpen voor hoogbegaafde kinderen die rond de 130 IQ scoren. Het kan daarom moeilijk zijn gepaste uitdaging te vinden voor een zeer begaafd kind, zelfs in een plusklas. Zij denken veel sneller, kunnen materialen veel diepgaander verwerken, hebben een verhoogd bewustzijn en hogere sensitiviteit en intensiteit (nog hoger dan een hoogbegaafd kind met 130 IQ).

Bovendien bestaan er aanwijzingen dat de sociale en emotionele ontwikkeling van zeer begaafde kinderen ook anders verloopt dan van de hoogbegaafde (Hollingworth, 1942; Roedell, 1984). Ze vertonen vaak een veel heftigere emotionele intensiteit, ze denken na over abstracte onderwerpen zoals vrijheid, gerechtigheid of oorlog, maar zijn misschien nog niet voorbereid op de emotionele impact van dit soort onderwerpen. Je kind kan het ene moment meer willen weten over het vermoeden van Poincaré en een paar minuten later zijn jongere zus een harde schop geven. Dit kan verwarrend zijn voor zowel het kind als de ouders. Toch zijn zulke discrepanties uitingen van een normale ontwikkeling van dit zeer begaafde kind en moeten zij als zodanig geaccepteerd worden.

Tegen welke speciale problemen lopen uitzonderlijk hoogbegaafden aan?

 • Het is niet eenvoudig om interessant genoeg en moeilijk werk te vinden
 • Ze moeten leren domheid of incompetentie bij anderen te tolereren
 • Ze moeten proberen niet negatief te worden richting autoriteit
 • Ze lopen het gevaar dat zij zich afsluiten
 • Ze lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van gewoontes van extreme vitterij (Hollingworth, 1942, p.299)
 • Ze lopen het gevaar dat ze hun identiteit verliezen (door gedwongen aanpassing aan het gemiddelde)
 • Ze kunnen existentiële depressie ervaren al op zeer jonge leeftijd

Maatwerk in het onderwijs voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen

Uitzonderlijke begaafdheid gaat niet over. Het beïnvloedt de ontwikkeling vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd. IEKU specialiseert zich in persoonlijk advies en coaching voor ouders en leerkrachten van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen. De specifieke uitdagingen die bij het opvoeden en les geven van deze kinderen komt kijken zijn goed te handelen. Mits je over de juiste tools en inzichten beschikt.

Wat ik voor je kan doen:

 1. Master class Maatwerk is geen luxe, online
 2. Master class Fluïde model voor fluïde bestaan, live
 3. Het boek Intens authentiek en vrij
 4. Meer over uitzonderlijke begaafdheid (145+)

 

Neem bij vragen contact met mij op!

Bewaren

Bewaren

Bewaren