Ik heb een dochter van zes jaar waar we al mee vastlopen vanaf ze in de kleuterklas zat. Ze kreeg rapporten mee met bijvoorbeeld de uitslag onvoldoende woordenschat. Ook werd ze heel stil en verlegen. Zo kenden we haar niet en oma’s ook niet. Ik heb dit tot groep drie aangekeken en haar opgegeven voor de IQ testen en verder onderzoek omdat we hier al bekend mee waren met haar broer. Dit vond de school maar raar. Ze liet het niet zien dus overdreven we. Maar dat ze thuis boeken las en schreef enz. en dat ze ineens met de cito een hoge woordenschat had werd weggewimpeld. We zijn de testen ingegaan en ondertussen veranderd van school waar ze ook een afdeling Leonardo onderwijs hebben. Naar mijn idee paste dit veel beer omdat ze verder keken naar het innerlijke kind. De testen gaven een verbale score van 124 en performale score van 122 aan. Ook het gemiddelde was aan te geven van 122. Niet hoogbegaafd maar begaafd. Hier viel ook op dat ze heel erg nadacht over van alles en absoluut niet verlegen is als je haar maar volwaardig benadert. De score hebben we inmiddels aangegeven aan de nieuwe juf maar deze was erg verbaasd en er werd meteen aangegeven dat ze de leestest absoluut niet goed had gemaakt. Ze laat het dus niet zien op school. Ook is ze positief getest op hsp en adhd. Hoe kan ik dit nu goed overleggen op school zonder dat je als een zeurende ouder overkomt…..want zo voelt het al drie jaar…….

Antwoord:

Beste Lisette, bedankt voor je mail. Ik denk dat je gelijk hebt dat je dochter zich enorm aanpast. Dat is een van de kenmerken van hoogbegaafde meisjes. Ze passen zich zo aan, dat ze op gegeven niet meer zelf weten wat ze kunnen. Volgend schooljaar moeten een aantal dingen ten aanzien van onderwijs en begeleiding veranderen. Hiervoor moet een plan worden opgesteld. Hiervoor is het nodig dat in kaart wordt gebracht hoe groot de didactische voorsprong van je dochter is (door middel van een didactisch onderzoek), aan de hand daarvan moet besproken worden welke onderwijsaanpassing nodig is. Ze wordt enorm onderschat, bij het samenstellen van het onderwijsaanbod moet hiermee rekening worden gehouden. Daarna kan het plan uitgewerkt worden per bijvoorbeeld 6 weken. Het is niet moeilijk, als je weet hoe.

Niets doen zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van je dochter: haar zelfbeeld, vaardigheden, zelfvertrouwen en dergelijke. Je kunt meer leren over hoogbegaafde meisjes door de workshop Hoogbegaafde meisjes onzichtbaar in de klas. Dan heb je ook meer achtergrondinformatie voor de school en ben je beter voorbereid voor gesprekken met de leerkracht.