Misschien heb je het eerste deel van de podcast al beluisterd. Als het niet zo is, kun je het hier vinden. Tijdens deze tweede deel over onderpresteren, vertel ik meer over diagnostiek en begeleiding van onderpresteren. Aan het einde van de podcast noem ik de Possible-me-tree werkvorm. Dit is een voorbeeld ervan:

Possible-me-tree

Een werkvorm met als doel:

  • versterken van geloof in jezelf (autonomie en engagement);
  • leerlingen krijgen zicht op de (leer)loopbaan met als doel het geloof te versterken dat bepaalde persoonlijke doelen haalbaar zijn door het leveren van inspanningen;
  • de leerling kan doelen voor de toekomst stellen.

 

Met als resultaat dat leerlingen meer positieve toekomstmogelijkheden zien en een positiever zelfbeeld ontwikkelen. Elke leerling krijgt een blad met daarop een boom. De bedoeling is dat de leerling de boom vult met zijn toekomstverwachtingen.

Elke boom heeft vier takken, te weten: familie en vrienden, vrije tijd, school en werk. Bij de boom horen losse blaadjes. Deze blaadjes zijn rood en groen van kleur. Rood representeert de angsten van de leerling (drop-out, werkloosheid), groen staat voor hoop (goed betaalde baan, …). Leerlingen schrijven hun toekomstverwachtingen op de blaadjes en hangen de blaadjes aan de betreffende takken van de boom. Na het vullen van de bomen wordt er gediscussieerd aan de hand van stellingen, zoals: iedereen heeft een andere definitie van succes, je hobby kan je werk worden of om een goede baan te krijgen heb je een goede opleiding nodig. De uitkomsten van de discussie of het gesprek leiden tot mogelijke aanpassingen in de bomen. De bomen mogen dan ook gedurende de lessenserie of leerloopbaan worden aangepast. Er kunnen blaadjes worden verwijderd of nieuwe blaadjes worden toegevoegd.

Bron: Borkowski, J. G., & Thorpe, P. K. (1994). Self-regulation and motivation: A life-span perspective on underachievement. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Self-regulation of learning and practice (pp. 45-74). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Wil je nog meer lezen over het keren van onderpresteren? Download hier het gratis e-boek!

Terug naar het overzicht.