… als je weet hoe.

De meest voorkomende problemen bij hoogbegaafde kinderen zijn:

  • Verlies van motivatie om te leren. Het kind spant zich niet langer in bij het uitvoeren van taken, met als gevolg onderpresteren.
  • Doordat het kind te weinig te doen heeft en zich onvoldoende hoeft in te spannen kan verveling optreden. Deze verveling kan vervolgens weer leiden tot vormen van probleemgedrag (bijvoorbeeld andere kinderen afleiden, veel aandacht vragen van de leerkracht).
  • Het kind heeft onvoldoende geleerd hoe het is om fouten te maken. Het stelt daardoor te hoge eisen aan zichzelf en weigert bepaalde taken te maken omdat hij bang is dat hij het niet goed zal doen.
  • Doordat ze andere verwachtingen hebben ten aanzien van relaties en doordat ze andere interesses hebben, kan het zijn dat het kind geen aansluiting krijgt bij leeftijdgenoten. Hierdoor kan het kind sociaal geïsoleerd raken.

 

Door (een van) deze problemen ontstaat onderpresteren. Luister in deze podcast naar de tips met betrekking tot signalering van onderpresteerders en welke (onderwijs)aanpassing nodig is.

De volgende podcast zal gaan over diagnostiek bij onderpresteerders en de begeleiding die nodig is om het onderpresteren te keren.

Wil je nog meer lezen over het keren van onderpresteren? Download hier het gratis e-boek!

Terug naar het overzicht.

Bewaren