of hoe kom je van je angst af?

Ik heb vaak geschreven over hoogbegaafde kinderen en angst.

Vandaag wil ik het met je hebben over hoogbegaafde vrouwen en hun angst te zijn wie ze zijn, want als je moeder bent heeft dit direct te maken met de angsten van je kind. Niet met alle angsten, maar wel met veel. Het belangrijkste is, of je nu een kind hebt of niet, dat je nagaat hoeveel angsten er in jou verborgen zitten. Soms lijken bepaalde gedragingen niet op angst en toch zijn ze daarop gebaseerd. Weet je dat je ook de angsten van je moeder, oma en andere voorouders met je meedraagt? Deze angsten dragen ze vaak van generatie op generatie over in de vorm van opvoeding.

Heb je onvoorwaardelijk vertrouwen in het leven? Heb je het vertrouwen dat, wat er ook gebeurt, je het altijd redt? Kun je jezelf vertrouwen? Vertrouw je jezelf zo dat je onbeschaamd jezelf durft te zijn?

Wat ik je vertel, vergt dat je luistert en dat je wat ik vertel laat bezinken, dat je het in een groter perspectief ziet en durft na te denken over jouw leven, zodat je dat wat nodig is, kunt transformeren. Zolang we in een fysiek lichaam zijn, hebben we fysiologische behoeften, die diep in ons wezen geworteld zijn. Een bewust leven leiden, gaat niet over het overstijgen van die behoeften, maar over het eerst integreren ervan in ons wezen. Heb je je weleens afgevraagd waarom vrouwen graag naar stoere, gespierde mannen kijken? Waarom vrouwen over het algemeen houden van brandweerlieden en ‘ridders in harnassen’? Mannen in een uniform? De onderliggende reden is dat het betrekking heeft op de behoeften van vrouwen. Wat vrouwen nodig te hebben op een heel basaal natuurlijk biologisch niveau is zich veilig, beschermd en verzorgd voelen.

Vrouwen willen niet gered worden, ze willen zich veilig voelen.

Op fysiek niveau zal een vrouw zich aangetrokken voelen tot mannen, die hun gezonde mannelijke kwaliteiten laten zien, zoals initiatiefrijk, zelfverzekerd, betrouwbaar, stabiel, verantwoordelijk, loyaal, beschermend, genereus, moedig, sterk, attent. Ze moet weten, puur vanuit biologie en voortplanting, dat hij haar niet alleen beschermt, maar ook voor haar nakomelingen zorgt (en ik heb het nu puur over biologisch en nog niet over transcendentie).

Bewustzijn en je in balans voelen, bestaat uit mengen van de vrouwelijke met de mannelijke energie, yin en yang, ontvankelijk en initiatiefrijk. Ieder van ons draagt beide energieën in zich, ongeacht of je een man of een vrouw bent. In dit artikel pas ik dit toe in de context van relaties. Voor het gemak van het lezen en omdat de tekst anders te ingewikkeld wordt, gebruik ik zij en hij voor een relatie.

Mannelijke energie, gesymboliseerd door yang, dag, vuur, is de doorzetter. Genereus, gevend, moedig, sterk, loyaal, verstrekkend, initiatiefrijk en beschermend. Vrouwelijke energie, gesymboliseerd door yin, nacht, water, is ontvankelijk, innerlijk, creatief, zachtaardig, empathisch, meelevend, introspectief, geduldig, helend en koesterend. Als je deze kwaliteiten in balans hebt, waarbij de vrouwelijke een stip mannelijke energie heeft en de mannelijke energie een stip vrouwelijke, kun je relaties hebben die in balans zijn.

Basisbehoeften op orde

Het heeft ook te maken met je ontwikkeling en/of er aan de basisbehoeften is voldaan. Onze basisbehoefte is veiligheid, eten en warmte. Als hieraan is voldaan, kun je je verder ontwikkelen. Het gaat om een hechting, die overgaat in een veilige onthechting, waarbij je als kind leert jeZELF te vertrouwen en geen afhankelijkheidsbehoefte ontwikkelt. Die behoefte leidt tot afhankelijkheidsrelaties. Zolang je denkt dat je de ander nodig hebt, ben je niet heel en zijn je relaties in disbalans. Je redt het misschien veertig jaar, maar hoe…

Wat ik nu vertel, begint al bij jonge meisjes, dit gaat niet alleen over volwassen vrouwen. De angst begint bij heel jonge kinderen.

Elke keer als een vrouw zich niet veilig voelt – als ze niet zichzelf durft te zijn (dus te veel aanpast op school, werk, overal), als ze te intens of te emotioneel of te dit of te dat bevonden wordt, als iemand tegen haar schreeuwt, als ze zich niet durft te uiten in welke vorm dan ook – haalt ze haar energie, overlevingsenergie, uit haar basisbehoeftes. Dat leidt tot minder creativiteit, seksualiteit, intuïtie, vruchtbaarheid, gevoeligheidsafstemming en afname van vrouwelijke energie. Ze wapent zich en ontkent de essentie van wie ze werkelijk is. Door de conditionering van opvoeding en de maatschappij leven vrouwen vaak volledig onbewust een bepaald soort leven waar ze ingerold zijn, omdat ze gedaan hebben wat van hen verwacht werd.

Ongezond moet weer gezond worden

In onze wereld van vandaag is er veel ongezonde mannelijke en ongezonde vrouwelijke energie. Ik geloof dat dit komt doordat we op collectief niveau niet onze ware behoeften en niet de essentie van ons wezen volgen en dat mensen die opvoeden ook aan verwachtingen van anderen willen voldoen en dat vanaf jongsaf aan geleerd hebben. Mensen, die ook niet vanuit hun authenticiteit leven en zich klein houden en vooral volgens ‘doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’ leven. Daarbij komt ook de conditionering vanuit de media.

Mensen worden gedwongen iets te zijn wat ze niet zijn. Ze gaan dan volledig tegen hun ware aard in, tegen hun kern, tegen hun natuur. Ze worden ziek, letterlijk en figuurlijk en het zorgt voor problemen in relaties. Wanneer mannelijke energie bijvoorbeeld ongezond of uit balans is, zijn mensen kritisch, veroordelend, boos, controlerend, dominerend, irrationeel, bezitterig, jaloers, beledigend, materieel geobsedeerd en emotioneel koud. Als mannelijke energie uit balans is, dan is automatisch de vrouwelijke energie uit balans, omdat beide deel uitmaken van één, vanbinnen en vanbuiten. Als je in zo’n relatie zit, compenseert de ene energie de andere en leven beide mensen in een overlevingsstand.

Wanneer een vrouw met een man is die haar geen veilig en beschermd gevoel geeft en andere gezonde mannelijke eigenschappen mist, voelt ze zich onvermijdelijk eenzaam. Dit geeft haar het gevoel dat alle druk op haar neerkomt, ze zal zich bewapenen. Niet letterlijk natuurlijk, maar met haar houding. Dit kan leiden tot afstoting, verlies van respect of passieve agressiviteit jegens haar partner. Waarom zou ze hem nodig hebben als ze al voor zichzelf zorgt? Hoe zou ze hem koesteren in haar vrouwelijkheid, zachtheid en sensualiteit als haar energie gericht is op zorgen, overleven en piekeren?

Vrouwen en angst

Vrouwen moeten zich veilig voelen, dit verwijst naar zowel emotionele als fysieke veiligheid.

Angst is bijna verweven met de biologie van een vrouw. Vrouwen zijn gemiddeld angstiger dan mannen, wat te wijten is aan biologische mechanismen, hormonale schommelingen en hersenchemie. Dit is slechts een deel van de fysiologie en neurologie van vrouwen. Er zijn talloze onderzoeken en studies over dit onderwerp geweest, ik moedig je aan om hier meer over te lezen.

Veel vrouwen zijn zo gewend om in angst te leven dat ze niet eens beseffen dat ze ermee leven (angst om niet aan de verwachtingen te voldoen, angst om niet goed genoeg te zijn in je werk, niet goed genoeg als moeder, niet goed genoeg in alles en nog wat, te dik, te dun, you name it). Eén van de redenen is dat we vaak de emoties van angst onderdrukken en onszelf gewoon andere ‘waarheden’ vertellen die meer rustgevend zijn. Dit gebeurt al bij jonge meisjes op school als ze hoogbegaafd zijn en hun anders-zijn wordt niet of niet op de juiste manier gezien. Het meisje verstopt zich en leeft in angst om te laten zien wie ze is. Zeker bij creatieve, empathische meisjes is dat het geval, vooral als ze slecht scoren op toetsen en lijken achter te lopen bij het leren van de basisstof.

Angst is iets wat we allemaal weleens kunnen ervaren, maar er zijn verschillen tussen de geslachten op basis van veel factoren, waaronder zowel onze neurologische als onze fysiologie reacties. Voor een vrouw – afgezien van haar biologie is het vaak een basale ervaring in haar leven of ze zich er nu van bewust is of niet en het wordt door generaties heen overgedragen. Elke onderdrukking en verwonding, die door vrouwen in de familie in haar voorouderlijke lijn is ervaren en niet is genezen, draagt haar geheugen in haar energetisch veld.

Wanneer je hoogbegaafd en intens bent, hoogsensitief en extreem gevoelig, voel je die disbalans nog heftiger.

De angsten van vrouwen nemen toe als ze mensen heeft van wie ze houdt, zoals kinderen, partner en ouders. De ervaring om gewoon de straat over te steken of in een lift te stappen, ervaren mannen en vrouwen op fysiologisch niveau heel anders. Zo zorgen stressvolle situaties ervoor dat de meeste mannen minder bang zijn. Gemiddeld zien ze zich niet als machteloos en keren ze niet naar binnen. Ze worden meestal boos en proactief, waardoor de angst naar buiten komt. Vrouwen voelen zich in situaties met veel stress angstiger. Ze krimpen op energetisch niveau, zelfs als ze extern sterk en proactief lijken.

Man vrouw energie

Uit de evolutionaire psychologie weten we dat vrouwen zich veilig moeten voelen. Het is precies het menselijke instinct om te overleven dat hen tot mannen aantrekt die kwaliteiten van mannelijkheid, moed, bescherming en kracht uitstralen. Op onbewust niveau houdt dit instinct in dat we dicht bij de kennis willen blijven over hoe te overleven in een omgeving, die ons beschermt in tijden van mogelijk gevaar.

Die bijna dierlijke aantrekkingskracht en verlangens, die vrouwen voor sommige mannen voelen, hebben te maken met de eigenschappen, die deze mannen in de vrouw opwekken, zoals veiligheid en bescherming. Een vrouw moet zich veilig en beschermd voelen. Ze voelt zich aangetrokken tot een man, die gezonde mannelijke eigenschappen laat zien. Deze veiligheid en bescherming hebben niets te maken met werkelijke levensgevaren, maar met emotionele en mentale veiligheid. Je moet er als vrouw op kunnen vertrouwen dat je kunt ontspannen in je vrouwelijke energie en dat de mannelijke energie (of het nu je eigen deel van de mannelijke energie is of die van je partner) stuurt en leidt, zodat de vrouwelijke energie ruimte heeft om te ontspannen. Zie de vrouwelijke energie als een oceaan en de mannelijke energie als een stuurman, die richting geeft. Als de oceaan bevroren is (rigide energie) kan de stuurman geen kant op. Als de mannelijke energie niet op een natuurlijke manier krachtig is, voelt de vrouwelijke energie de noodzaak het over te nemen en kan een disbalans in relaties ontstaan. Neem daarbij de ongelooflijke onzekerheid van hoogbegaafde vrouwen, hun lage zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, dan ontstaat een relatie, waarbij de onzekere vrouw uit nood sturing heeft over haar leven (en het gezin), omdat de man niet in zijn kracht staat. Zij voelt zich onzekerder, omdat ze het gevoel heeft er alleen voor te staan. Ze wil van alles van die man, hem in beweging krijgen, hij voelt zich betutteld en zo gaat het van kwaad tot erger.

(N.B. Als ik het heb over mannelijke en vrouwelijke energie heb ik het niet over bepaalde seksen. Je kunt als vrouw ook meer mannelijke energie hebben. Het gaat om de balans in je en dat je vanuit die balans anderen aantrekt, zodat in de relatie ook een balans ontstaat.)

Wie ben ik om te schitteren?

Veel hoogbegaafde vrouwen leven hun leven lang met angst, zonder het te beseffen. Vooral de angst om niet goed genoeg te zijn en de angst om vooral niet zichtbaar te zijn.

Het is belangrijk om dit te beseffen en te erkennen en door dat bewustzijn meer zelfkennis te krijgen en bewuste beslissingen te nemen in plaats van onbewuste intenties onze keuzes laten domineren. Daar hebben pleasen, zich conformeren, aan verwachtingen van anderen willen voldoen mee te maken. Voel je je veilig zoals je bent in jouw lichaam met jouw vaardigheden en capaciteiten? Met andere woorden, heb je de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in jezelf in balans? Dan ben je niet (meer) afhankelijk van wat anderen denken en val je ook niet op ‘verkeerde’ mannen. Ik praat over volwassenen en kinderen door elkaar, maar wat je als kind meekrijgt, draag je als volwassene bij je. Als je je als kind niet veilig voelde, voel je je als volwassene ook niet veilig en verlang je van de ander dat die je die veiligheid biedt.

In een relatie zit het zo dat als je als vrouw volledig jezelf bent, daar trots op bent en van jezelf houdt, onvoorwaardelijk, je als vanzelf mannen aantrekt die op je authentieke ik vallen. Je krijgt dan een relatie met een gelijkgestemde, niet met een man die gebrek aan inzicht en angsten compenseert door jou de schuld te geven, je te kleineren, van alles en nog wat van je te verwachten, bijvoorbeeld een soort verlengstuk van zijn moeder te zijn, die ook beschadigd en geconditioneerd leeft.

Je ziet nu misschien in hoe vreselijk belangrijk het is dat we onze kinderen vooral leren te zijn wie ze werkelijk zijn en dat standaard niet voor een hoogbegaafd, intens en gevoelig mens werkt. Aanpassen is geen optie, anders heeft dat je hele leven invloed op ALLES, niet alleen op jou, ook op het geheel.

Jezelf worden en zijn is geen luxe, het is een pure noodzaak om de mensheid vooruit te helpen en uit de malaise van zieke mannelijke energie (oorlog, geld, macht) te komen.

Gebrek aan maatwerk gaat dieper dan je denkt

Het gebrek aan onderwijsaanpassing op school, dus in feite het gebrek aan zien wat je behoeftes zijn, heeft consequenties voor de rest van je leven! Als je daarin als ouder meegaat, voed je een angstig kind op dat niet op eigen kracht en capaciteiten leert te vertrouwen. We moeten jonge meisjes leren hun keuzes te maken op basis van wat ze echt willen en nodig hebben, op basis van liefde, in plaats van op basis van angst of druk.

Wanneer angsten diep onbewust zijn, maak je namelijk keuzes die niet in jouw belang zijn en die je op het verkeerde pad brengen. Soms, wanneer een diepgewortelde angst niet geïntegreerd is, kun je zelfs een slechtgehumeurde partner kiezen, die controlerend en dominant is, omdat je die angst extern projecteert. Als je wat tijd besteedt aan reflectie, verbinding maakt met jezelf en eerlijk bent tegen jezelf, maak je met meer bewustzijn betere keuzes. Het is niet de bedoeling dat liefde je bang maakt, dat je je gedomineerd, gecontroleerd, onderdrukt voelt. Liefde is vrij en zorgt dat we ons vrijer voelen, wat inhoudt dat we ons veilig voelen om vrij te zijn, om te zijn zoals we zijn.

Emotionele veiligheid

Veiligheid verwijst ook naar emotionele veiligheid. Emotionele veiligheid creëren tussen partners is absoluut cruciaal voor langdurige, gezonde relaties. Als we dit toepassen op ons onderwerp, betekent dit dat een vrouw het gevoel moet hebben dat haar partner emotioneel stabiel en volwassen is. Hij (of zij) is in staat om emotioneel open en expressief te zijn, terwijl hij haar haar ware zelf laat zijn.

Denk in dit verband er eens over na in hoeverre je je kinderen volledig vrijlaat in te zijn wie ze willen zijn.

Diepe liefde is gebaseerd op authenticiteit en hart-ziel-verbinding. Intimiteit, in het Engels intimacy, betekent ‘into-me-see’. We kunnen niet echt intiem met iemand zijn zonder ons in een veilige ruimte voor elkaar open te stellen. Kwetsbaarheid is de sleutel tot intimiteit en nogmaals, we moeten ons veilig voelen en de ander vertrouwen, onvoorwaardelijk vertrouwen. Wij mensen, ongeacht geslacht, ervaren een diepte van gevoelens. Dit betekent niet dat mannen altijd een rots in de branding moeten zijn en nooit negatieve dingen mogen voelen. We voelen allemaal een scala aan emoties en we zullen elkaars rots in de branding zijn gedurende het hele leven. Wat emotionele intelligentie betekent, is dat we ondanks ‘slechte’ tijden een manier vinden om ermee om te gaan in plaats van het te onderdrukken en onder het tapijt te schuiven. Omdat het ‘not done’ is om als man kwetsbaar te zijn.

Emotionele veiligheid vereist empathie, vertrouwen, validatie en erkenning van de gevoelens van de partner, bedachtzame lichaamstaal, onbaatzuchtigheid en aandachtig luisteren. Vrouwen hebben partners nodig die hen een gevoel van emotionele stabiliteit geven, doordat ze weten hoe hun partner over hen denkt, in plaats van besluiteloos, afwezig en emotioneel afgesloten te zijn. Een vrouw moet een veilige ruimte hebben, waar ze kan groeien en bloeien in haar ware zachte zelf. Als ze die veilige ruimte niet heeft, voelt ze zich blootgesteld aan en kwetsbaar voor alle bedreigingen in deze wereld, ook voor irreële bedreigingen, die haar hoofd uit angst produceert. Dit kan angst zijn om niet goed genoeg te zijn of om te blijven zitten, omdat de cijfers te laag zijn of om uitgelachen te worden, omdat je anders bent of omdat je weer naar school moet waar je je niet veilig voelt…

Die veiligheid moet een vrouw in de eerste plaats bij zichzelf vinden en dat moeten meisjes leren.

Hoe word je als meisje jezelf, hoe groei je op tot je authentieke, autonome, creatieve, intense, gevoelige, zelfredzame, zelfsturende vrouw, terwijl je je kunt verhouden tot een authentieke, sterke, integere man die in balans is (of daarnaartoe werkt) en bij wie je je veilig voelt?

Hoe kun je samen groeien en je ieder apart ontwikkelen, zodat de relatie zich verdiept en ontwikkelt?

Dat zijn vragen die iedereen voor zichzelf moet stellen en beantwoorden. Mocht je er niet uitkomen, ik geef trainingen en begeleiding voor vrouwen, dus kijk op mijn website voor meer.

 

***

Lieve vrouw, onthoud dat je niet alleen een partner kiest, je kiest het soort leven dat je zult leiden. Eer je behoeften en gevoelens en accepteer ze. Volg het weten van je lichaam, want het lichaam weet altijd hoe het voelt in de buurt van iemand. Neem nooit genoegen met minder dan wat je werkelijk verlangt en nodig hebt, wat dat ook is voor jou.

Er is een eeuwige dans, de dans van geliefden, altijd verweven, altijd samen, versmeltend en afstotend en weer samensmeltend. Dit is het leven. Dit is liefde. Zet in op liefde, vanbinnen en vanbuiten. Omdat liefde, ware liefde, een gevoel van zijn is. Altijd in beweging in ons, zelfs als onze voeten en handen dat niet zijn. Deze natuurlijke stroom van energie vereist respect, aandacht, vertrouwen. Alleen als we het accepteren en eren, kunnen we beter dansen.

Liefde is het lied van alchemie. Tegengestelde krachten van water en vuur sluiten perfect op elkaar aan. Op de een of andere manier is het altijd logisch, omdat deze heilige vereniging, zoals wij, het zoetste elixer van het eeuwige leven wordt.

Mogen we de vertrouwde armen hebben, waardig genoeg om in te vallen, volledig overgegeven aan liefde.

Mogen we worden vastgehouden, niet beperkt. Mogen we blijven, niet omdat het moet, maar omdat we dat willen.

Mogen we elkaar volledig liefhebben en elkaar beschermen en onze liefde samen, altijd.

 

Wil je eens een andere inspiratie? Kijk naar https://renatahamsikova.com/ 🙂