In tegenstelling tot wat vaak geloofd wordt hebben hoogbegaafde kinderen veel problemen. Deze problemen hebben niet te maken met het hoogbegaafd zijn op zich, maar met opvattingen van de omgeving over hoogbegaafdheid. Eén zo’n probleem is een juiste identificatie als hoogbegaafd. Een andere is in een wereld leven waarin hun persoonlijkheid vaak verkeerd wordt begrepen.

Vaak worden problemen verergerd door een verkeerde identificatie door psychologen, psychiaters en andere specialisten. Ik ken talloze ouders die jaren vechten voor de rechten van hun kind. Scholen erkennen regelmatig dat een leerling meer uitdaging nodig heeft, maar weten vervolgens niet goed hoe ze dit kunnen organiseren. Het zijn vaak noodoplossingen die voortkomen uit goede intenties, maar eindigen niet goed door gebrek aan kennis en ervaring.

Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn

Helaas is er geen algemeen geaccepteerde definitie van hoogbegaafdheid hoewel psychometrische IQ tests de meest gebruikte methode zijn om begaafdheid te beoordelen. Veel specialisten die jarenlange ervaring hebben met hoogbegaafde kinderen zijn het er over eens dat dit soort tests veel hoogbegaafde kinderen niet herkennen. Uitzonderlijke begaafdheid (145+ IQ) zijn slecht te meten met de beschikbare tests. Dit komt door de samenstelling van de test aan een kant en door de specifieke karakteristieken van deze kinderen.

Volgens het Institute for the Study of Advanced Development in Denver, Colorado (V.S.) hebben hoogbegaafde kinderen bovengemiddelde perceptie en gevoeligheid. Dit kan op meerdere gebieden tot uitdrukking komen, zoals kunst, muziek, taal, wetenschap of wiskunde. Algemene eigenschappen van hoogbegaafde kinderen zijn:

 • creativiteit en een levendige fantasie
 • perfectionisme en idealisme
 • intensiteit
 • zichzelf verliezen in hun interesses
 • complexiteit en intense innerlijke onrust
 • sterk medeleven voor anderen
 • regels, geloven, tradities en autoriteit in twijfel trekken
 • hooggevoeligheid
 • scherp observatievermogen, perceptie en inzicht
 • informatie op een dieper niveau verwerken
 • liefde voor leren (niet per se op schol)

Problemen van hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen ervaren hun leven vaak anders en intenser dan anderen. Helaas begrijpen vaak klasgenoten, leerkrachten en soms ook ouders deze verschillen niet. Hoogbegaafde kinderen kunnen onder meer de volgende problemen hebben (bedenk wel dat geen van deze problemen uitsluitend bij hoogbegaafden voorkomen):

 • verveling en ongeduld
 • frustratie en teleurstelling wanneer hun idealen niet bereikt worden
 • regels en tradities negeren of in twijfel trekken
 • bezig zijn met allerlei zorgen die soms kunnen leiden tot depressie of onrust
 • moeite met grenzen afkijken en toepassen
 • niet bij hun leeftijdsgenoten passen

In een klinische situatie kunnen deze punten, gecombineerd met karakteristieken als intensiteit en hooggevoeligheid verkeerd geïnterpreteerd worden als symptomen van een mentale of emotionele stoornis. Je kunt je misschien voorstellen wat voor effect het kan hebben als ongepaste therapie of medicatie gebruikt wordt om de symptomen van hoogbegaafdheid te “genezen.”

Veel voorkomende misdiagnoses

In het boek van dr. James Webb (Misdiagnose van hoogbegaafden) worden veel voorkomende misdiagnoses van hoogbegaafde kinderen behandeld. Sommigen ervan zijn:

 • ADHD
 • ODD (Oppositional Defiant Disorder)
 • depressie
 • OCD
 • autisme

Meerdere diagnoses

Net zoals andere kinderen kunnen hoogbegaafde kinderen ook last hebben van psychologische stoornissen of problemen; niet elk probleem van een hoogbegaafd kind kan altijd verklaard worden door hoogbegaafdheid. Als dit het geval is, is het verstandig om hulp te zoeken van een therapeut die vaak met hoogbegaafden omgaat. Een onervaren therapeut kan een verkeerd advies geven waardoor jaren verspild worden, maar nog erger: waardoor de werkelijke aard van het kind genegeerd wordt.

Volgens dr. Webb voegt hoogbegaafdheid een nieuwe dimensie toe aan psychologische behandeling. Misschien heb je de film Good Will Hunting uit 1997, waarin Robin Williams een therapeut speelt voor een extreem hoogbegaafde jongeman die veel van de bovenstaande problemen heeft. Daarin kun je ook goed zien dat een gemiddelde aanpak niet werkt en dat zo’n jonge volwassene heel iets anders nodig heeft om zijn potentieel te leren gebruiken.

Veelvoorkomende problemen bij hoogbegaafde kinderen zijn onder andere:

Leerproblemen

Hoogbegaafde kinderen hebben weleens verborgen leerstoornissen. Dit kunnen stoornissen zijn zoals moeilijkheden met visuele perceptie, schrijfstoornissen, ruimtelijke stoornissen, dyslexie en aandacht stoornissen.

Hoogbegaafde kinderen kunnen een slecht zelfbeeld ontwikkelen als ze een leerstoornis hebben. Ze blijven vaak denken over de dingen die ze niet kunnen en hebben hulp nodig om een goed zelfbeeld te ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen met leerstoornissen hebben grote moeite om hulp te krijgen op school omdat, ondanks hun stoornis, hun academische prestaties vaak alsnog beter zijn dan de rest van de klas. Ook wordt vaak van hoogbegaafde leerlingen verwacht dat ze zelfstandig kunnen werken en dat ze zich wel redden. Een hoog IQ betekent niet dat deze kinderen geen vaardigheden moeten leren!

Slaapstoornissen

Nachtmerries, angst voor slapen en slaapwandelen komen vaker voor bij hoogbegaafde kinderen. Sommige hoogbegaafde kinderen slapen een stuk minder dan andere kinderen. Anderen slapen juist meer. Als je kind ongebruikelijke slaappatronen heeft, kun je een ervaren specialist om advies vragen.

Relatieproblemen

Het is mogelijk dat ouders en familieleden informatie tekortkomen over de karakteristieken van hoogbegaafdheid. Deze kinderen kunnen vreemd of eigenwijs overkomen. Ze kunnen kritiek of straf krijgen voor gedrag dat uit nieuwsgierigheid, intensiteit en gevoeligheid voortkomt. Woede-uitbarstingen en andere gedragsproblemen kunnen hierdoor veroorzaakt worden.  Advies van een specialist hoogbegaafdheid of een oudercursus  zou kunnen helpen om de familie hun hoogbegaafde (klein)kinderen te leren begrijpen en begeleiden.

Informatie is nodig

Hoogbegaafde kinderen moeten vaak veel obstakels overkomen om hun potentieel te bereiken. Ze hebben hulp nodig en een steunende omgeving om met de rest van de wereld te leren omgaan. Wanneer hoogbegaafde kinderen verkeerd gediagnosticeerd  worden kunnen ze de hulp die ze nodig hebben niet ontvangen. Daarom is het belangrijk dat je op zoek gaat naar ervaren specialisten die met hoogbegaafde kinderen werken.

Hoogbegaafde leerlingen gelukkig in mijn klas

Je kunt al veel meer leren tijdens de training Hoogbegaafde kinderen in mijn klas voor leerkrachten en intern begeleiders (winter 2019). Ik zal mijn kennis en mijn ruime ervaring met begeleiding van scholen en werken met hoogbegaafde kinderen met je delen.

Vergeet compacten, verrijken, verdiepen, want dat werkt niet. Althans niet zoals het op de meeste scholen wordt toegepast. Ik zal met je een aanpak delen waar jouw hoogbegaafde leerlingen blij van worden. En jij uiteindelijk ook, omdat je dan veel minder problemen en ergernis zult ondervinden. Hoogbegaafdheid is geen probleem, het is geweldig om hoogbegaafde kinderen in de klas te hebben – als je weet wat je moet doen.