Beste Renata,

Je schrijft dat vanwege de ontwikkeling van de cortex bij uitzonderlijk begaafde kinderen anders verloopt en dat ze mede daarom zo’n moeite hebben met automatiseren (de tafels). Dat geldt ook voor mijn dochter (6 jaar, groep 4). En je zegt dat het aan te raden is om die informatie pas jaren later aan te bieden. Moet ik school dus overtuigen om haar de tafels pas later te laten leren (groep 6? groep 7?).

Alvast hartelijk dank voor het antwoord, en ook hartelijk dank voor de vele blogs die je over hoogbegaafde kinderen schrijft. Ik heb er heel veel steun aan. Hartelijke groet, Ingrid

 

Antwoord:

Beste Ingrid, bedankt voor je vraag. Ik ben blij dat je de tips op mijn website bruikbaar vindt. Wat je vraag betreft: in 2006 presenteerde Drs. Philip Shaw, Judith Rapoport en Jay Giedd de uitkomsten van een langdurig onderzoek met een verrassende uitkomst. Daar heb ik het over in mijn artikel over uitzonderlijk begaafde kinderen, het geldt voor alle hoogbegaafde kinderen. De cortex is juist heel goed ontwikkeld bij hoogbegaafde kinderen. Er worden betere cognitieve resultaten gehaald, omdat het kan. Een hoogbegaafd kind kan hetzelfde als een gemiddeld begaafd kind. Maar dan meer, sneller en beter, cognitief gezien natuurlijk. Het heeft een groter werkgeheugen waardoor er meer informatie snel en juist beschikbaar is. Dit kan overigens ook leiden tot een trager werktempo: een hoogbegaafd kind denkt over het algemeen langer na over zijn antwoord omdat hij zoveel informatie in zijn werkgeheugen kan stoppen (en dus alle mogelijkheden overweegt).

Volgens de onderzoekers is het raadzaam om automatisering van informatie voor hoogbegaafde kinderen niet vanaf groep 3 maar pas jaren later te introduceren. Zij hebben nieuwere en moeilijker informatie nodig om de ontwikkeling van de cortex te bevorderen en daarmee automatisering af te dwingen. Je kunt het zo aanpakken: je kind met de tafelkaart laten werken en laten spieken, om op deze manier toch met de tafels bezig te zijn. Maar de opdrachten moeten complex, top-down en in context aangeboden worden. Uitzonderlijk begaafde kinderen gedijen op complexiteit.

Ik moet even de termen memoriseren en automatiseren uitleggen, want die worden vaak niet goed gebruikt:

  1. Memoriseren is direct beschikbare kennis van rekenfeiten = uit het hoofd kennen van rekenfeiten. Het kind weet het antwoord op de som, het hoeft niet meer te denken aan een strategie. Bij het rekenen tot tien is het streven om te komen tot memoriseren.
  2. Automatiseren betekent vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen, die in bepaalde situaties direct naar een oplossing voeren. Het kind hoeft niet na te denken over de volgende tussenstap. Hiervoor moeten de tussenstappen rekenfeiten zijn (gememoriseerd).

 

Je kunt je kind helpen met het memoriseren van bijvoorbeeld de tafels door een balletje te overgooien en een tafel voor tafel te leren. Sommige hoogbegaafde kinderen gaat het gemakkelijk af, andere helemaal niet. Die kinderen moet je niet stressen en hen zolang een tafelkaart geven. Ook bijvoorbeeld het automatiseren van het rekenen met plus- en minsommen moet in context en complexer. Sommige kinderen begrijpen het splitsen pas als ze grotere sommen zien die ze moeten optellen. Dan pas hebben ze het nut van het splitsen door.

Volgens het onderzoek zijn hoogbegaafde kinderen er rond hun 10-12 jaar fysiek aan toe om te automatiseren. Door het balletje te overgooien of touwtjespringen worden beide hersenhelften aan het werk gezet en op die manier wordt het automatiseren bevorderd.

Scholen zouden rekening moeten houden met de afwijkende hersenontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en het onderwijs daarop aanpassen. Het blijft maatwerk, ook hier geldt zeker one size does not fit all. In het programma moet verwerkt worden: uitdagend werk, versnelling van informatie, latere herhaling van automatiseringsstof, onderzoekend leren en wel of niet het stimuleren van de executieve functies. Dit programma moet heel regelmatig geëvalueerd worden en bijgesteld.

Veel succes!

Renata

Wil je ook dat ik je vraag beantwoord? Stuur die in via deze link.