Karakteristieken van een hoogbegaafde lezer:

Zoals zo vaak het geval is als we het over onderwijs aan hoogbegaafden hebben, kunnen de karakteristieken van een hoogbegaafde lezer beschreven worden met de varianten op het woord “meer”. Ze lezen eerder, sommigen leren zichzelf te lezen. Ze lezen beter, hebben weinig (of geen) oefening nodig om een techniek onder de knie te krijgen. Ze lezen langer en vaker dan hun klasgenoten. Ze lezen grotere verscheidenheid aan boeken, van fictie, fantasy, historische romans tot biografieën (Hawkins, 1983).

Lezen en intellectuele ontwikkeling

Aanwezigheid van een talent impliceert de behoefte om de mogelijkheid te hebben dat talent te ontwikkelen. Barbara Clark (1983) heeft de cognitieve eigenschappen beschreven die een hoogbegaafd kind van anderen onderscheiden en dan de behoeften benoemd die gerelateerd zijn aan deze eigenschappen.De behoeften zijn:

 • in aanraking komen met uitdagende informatie over de leefomgeving en de cultuur
 • in aanraking komen met verschillende onderwerpen en overwegingen
 • de mogelijkheid tot najagen van ideeën net zover als hun interesse reikt
 • in aanraking komen met én gebruiken van moeilijke woorden en concepten
 • in aanraking komen met ideeën gelijk aan hun individuele leertempo

 

Al deze behoeften kunnen bevredigd worden door middel van een programma gebaseerd op boeken en lezen.

Wanneer een groepsdiscussie wordt toegevoegd kunnen ook andere behoeften genoemd door Clark bevredigd worden:

 • toegang tot ontwikkelingsgelijken
 • delen van ideeën in diepte
 • meer/langer over dingen nadenken
 • voortzetting van en creëren van nieuwe ideeën zonder geforceerde onderbreking of einde oefening
 • vaardigheden in productief denken oefenen
 • generaliseren en toetsen van generalisaties

Leerkrachten die met groepen hoogbegaafde kinderen werken kunnen boeken gebruiken om de intellectuele ontwikkeling te stimuleren door:

 • literatuur gebruiken als aanvulling op het lezen van basisteksten
 • discussiegroepen vormen gebaseerd op boeken
 • programma’s volgen (debatteren in de klas, kinderboekenweek, kinderjury)

Kinderen kunnen een log bijhouden waarin ze alle boeken noteren die ze lezen. Om de kwaliteit te garanderen kan de leerling een boek kiezen uit een door de leerkracht samengestelde lijst. Een voorbeeld van schrijvers:

 • Joanne Harris – Vuurvolk
 • Artur Balder
 • Angie Sage
 • Trent Stewart – Benedict genootschap
 • Matthew Skelton
 • Rafael Abalos
 • Eva Raaff

 

Er kunnen boekbesprekingen worden georganiseerd en ze zouden zich moeten concentreren op bekwaamheid in hoger denken en niet op de invloed van het boek en de plot.

Voor individuele leerlingen kunnen boeken een deel uitmaken van hun leerprogramma als een volwassene hen begeleidt, het boek bespreekt en andere boeken aanraadt – altijd de interesses, leesvaardigheid en leesachtergrond voor ogen houdend.

Het doel is om de leerling kennis te laten maken met boeken van hoge kwaliteit en hem/haar helpen een stukje voorbij zijn vorige bewustzijn te komen.

Hier lees je wat je met hoogbegaafde lezers in de klas kunt doen.

Begeleiding hoogbegaafden

Uitzonderlijke begaafdheid gaat niet over. Het beïnvloedt de ontwikkeling vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd. IEKU specialiseert zich in persoonlijk advies en coaching voor ouders en leerkrachten van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen. De specifieke uitdagingen die bij het opvoeden en les geven van deze kinderen komt kijken zijn goed te handelen. Mits je over de juiste tools en inzichten beschikt. We helpen heldere doelen te stellen voor onderwijs en opvoeding. Dit doen we veelal door middel van het leveren van maatwerk in het onderwijs, persoonlijke coaching en intelligentie onderzoeken.

Bekijk ons complete aanbod omtrent hoogbegaafdheid >