Goedendag, mijn vraag is: Zijn er meerdere hoogbegaafde/ hooggevoelige kinderen die dwang ontwikkelen om zo de controle te houden over tijd? Onze dochter heeft moeite met tijd, op tijd komen en op tijd klaar zijn. Laat klok gaan kijken… ligt hier een verband? Nu heeft ze al vanaf haar negende levensjaar last van dwang, alles op een bepaalde tijd en in dezelfde volgorde, een structuur inbakeren om de controle te bewaken. Autistische mensen zie je dit gedrag ook vertonen, maar zijn er ook gelijkenissen te vinden onder de hoogbegaafde/hooggevoelige? Ik zie hierin namelijk een bepaalde vorm van perfectionisme en door de disbalans van slim zijn en ook weer niet passen in het systeem, nihil aansluiting met leeftijdsgenoten etc. Ik zou het leuk vinden hier een antwoord op te mogen ontvangen. Jammer dat je zover weg woont, want anders had ik je zeker willen ontmoeten en willen spreken over de kinderen (inmiddels 15 en 18). Positieve groet, Anja

Antwoord:

Beste Anja, het gedrag van je dochter kan te maken hebben met haar hoogbegaafdheid en hoeft verder niets anders te betekenen. Ik zie bij veel hoogbegaafde kinderen dat ze routine prettig vinden. De meeste kinderen vinden hun kleine dagelijkse routines prettig. Ik merk dat hoe hoogbegaafder het kind hoe meer ze hechte aan bepaalde routines. Dit is echter niet wetenschappelijk onderzocht, ik zie het om me heen.

Kinderen die lijden aan een dwangneurose verschillen van andere kinderen in de mate waarin hun denkbeelden hun dagelijkse leven beïnvloeden en beschadigen. Hun obsessieve gedachten en dwangmatige acties worden een dagvullende activiteit die hun dagelijkse leven gaat bepalen. Kinderen met een dwangneurose kunnen het nodig vinden hun stappen tussen de supermarkt en de auto over te doen omdat ze lantaarnpalen niet goed hebben geteld.

Het gefixeerd zijn van hoogbegaafde kinderen heeft altijd te maken met een doel. Het doel kan ook zijn – ontsnappen aan angstgevoelens, niet kunnen omgaan met hun idealen, onzekerheden door hun anders zijn verbloemen. Hoogbegaafde kinderen en volwassenen denken veel na en zijn vaak idealisten die zich zorgen maken over de wereld, over goed en kwaad, over eerlijkheid e.d. en ze willen vaak de wereld verbeteren. Maar ze zien ook wel dat het waarschijnlijk niet zal lukken. Sommige hoogbegaafde kinderen hebben slaapproblemen omdat ze zich zorgen maken over terrorisme en over mensen die gedood raken door oorlog of aanslagen. Geruststelling neemt deze zorgen niet weg. Iemand met OCD die zich zorgen maakt of die bepaalde rituelen uitvoert in een poging de ongerustheid te verminderen, erkent zelf ook vaak dat zijn of haar gedrag of gedachten overdreven of onredelijk zijn.  Een hoogbegaafd iemand ziet bepaalde handelingen vaak niet als overdreven en kan ook goed uitleggen waarom zijn gedrag of gedachten heel redelijk en rationeel zijn.

Hoogbegaafde mensen zijn anders. Het omgaan met de wereld is daarom vaak moeilijk, zeker voor kinderen en tieners. De mate van (gedwongen) aanpassing wordt vaak enorm onderschat. Hoogbegaafde kinderen moeten zich dag in dag uit heel erg aanpassen op school en daarbuiten. Meestal kunnen ze alleen thuis helemaal zichzelf zijn. Dwangmatig gedrag (dat perfect te verklaren is als je het je kind vraagt en ook begrijpelijk) brengt een bepaalde zekerheid met zich mee. Als alles onzeker lijkt en als je het gevoel hebt dat onrechtvaardigheid in de wereld niet op te lossen is, dan zijn het in ieder geval je routines (die je kunt controleren en bepalen) die een bepaalde zekerheid bieden.

Wil je ook dat ik je vraag beantwoord? Stuur die in via deze link.