Hoi Renata, Mijn zoon (8 jaar, groep 5) is vorige week getest en scoort op alle punten >145 hij heeft dus een harmonieus profiel en een verwerkingssnelheid van 117. In je verhaal over uitzonderlijk begaafde kinderen schrijf je dat als je zon kind hebt dat het vaak slecht aansluiting vindt, zelfs bij andere hoogbegaafden. Ik herken dat dus helemaal niet. Mijn zoon zit lekker in zijn vel, heeft veel vriendjes en ligt lekker in de klas. Hij is geen onderpresteerder, vraagt juist weer wel om extra uitdaging. Hij gaat naar een normale openbare school maar zal vanaf morgen extra uitdaging krijgen bij een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde kinderen naast wat hij al op school krijgt. Juist omdat hij zo normaal is heb ik hem nooit zo hoog qua IQ ingeschat. Ik had verwacht dat hij hoogstens 125 zou scoren. Mijn vraag is eigenlijk deze: veel mensen roepen dat hij met deze score niet op ene gewone school kan blijven. Ik denk juist dat hij heel erg op zijn plek zit. wat is jouw zienswijze hierop. Kan een kind wat zo hoog scoort op een IQ test ook gewoon goed gedijen op een gewone school? groetjes Pauline

Gelukkig hoogbegaafd in een reguliere klas?

Mijn reactie op deze vraag:

Een kind dat 145+ scoort kan onmogelijk adequaat onderwijs krijgen in een reguliere klas tussen gemiddelde kinderen. Het kan zijn dat je zoon zich op andere dingen richt, waardoor hij goed lijkt te functioneren. Hij is misschien super-sociaalvaardig. Het kan zijn dat hij hierdoor zijn talenten en zijn echte potentieel niet leert en niet ontdekt. Je kunt nu niet voorspellen wat het met hem zal doen als hij onderwijs op zijn ontwikkelingsniveau zal krijgen met ontwikkelingsgelijken om zich heen. De ontwikkeling zou zeker anders verlopen dan nu.
Of het schadelijk is, is moeilijk te zeggen, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Ik vind dat als een zó hoogbegaafd kind zich te lang aanpast, hij uiteindelijk niet eens weet wat hij had kunnen leren, bereiken en worden. Dat vind ik een persoonlijk drama.

Hier kun je mijn artikel over uitzonderlijk begaafde kinderen lezen, gepubliceerd in Gifted@248.

Hartelijke groeten, Renata

Wil je ook dat ik je vraag beantwoord? Stuur die in via deze link.