Hallo Renata, ik lees altijd graag jouw artikelen, heel leerzaam. Ik heb een vraag over onze zoon van 8 jaar. Hij is vorig jaar, na doortoetsen, versneld van halverwege groep 4 naar halverwege groep 5 (Hij liep op de verschillende vakken 1, 2 of 3 jaar voor). Hij “viel toen terug” voor een aantal vakken naar een cito C-score. Hij heeft dat inmiddels weer opgewerkt naar allemaal A-scores. Hij krijgt een aangepast programma: compacten en verrijken, minder verplichte instructie, opdrachten uit de pittige plustorens, bloktoetsen vooraf om te zien welke delen van het hoofdstuk al beheerst worden zodat dat geschrapt of ingekort kan worden, Spaanse les. Soms heb ik het idee dat de gewone leerstof nog te makkelijk is. Als hij nu weer op Cito-A niveau presteert is het dan nodig om wederom door te toetsen? Hoe vaak en wanneer is het zinvol om door te toetsen? Jij schreef in één van je artikelen dat er tot D-niveau doorgetoetst moet worden om te bepalen op welk niveau het kind zit. Is een kind met A-scores dan altijd aan het onderpresteren? Hartelijke groeten, Tanja

Antwoord:

Hallo Tanja, bedankt voor je vraag. Dit is iets waar veel ouders en leerkrachten mee worstelen. Als je zoon steeds op A-niveau presteert, leert hij eigenlijk weinig. Hij leert waarschijnlijk van zijn extra vakken en werk, maar wordt dat ook beoordeeld? Daarvoor moet hij namelijk ook een beoordeling krijgen. Niet in cijfers, maar in de vorm van een evaluatie (hoe heb je het aangepakt, hoe was je inzet, hoe heb je geprobeerd het probleem op te lossen, e.d.) Die beoordeling moet ook op zijn rapport staan. Daarnaast is het goed als je zoon voorgetoetst wordt, als hij bij iedere nieuwe hoofdstuk alvast de toets maakt en dan alleen datgene oefent wat hij niet beheerst. Dit geldt ook voor de spelling. Het kan zelfs zo zijn, dat je zoon nog een keer zou moeten versnellen. Anders kost het de school te veel tijd en moeite om hem uit te dagen. Bij een hoogbegaafd kind is het eigenlijk geen versnellen, maar zijn ontwikkeling volgen! Het is een versnelling ten opzichte van de gemiddelde leerlingen. Bij het maken van een leerplan zou de school moeten uitgaan van kortetermijn- en langetermijndoelen. Welke vaardigheden moet je zoon leren? En daarop de stof aanpassen.

Veel succes!

Renata
Wil je ook dat ik je vraag beantwoord? Stuur die in via deze link.