Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich in de eerste vier jaar van hun leven in een snel tempo. Hun voorsprong op leeftijdgenoten wordt steeds groter naarmate ze ouder worden. Wanneer je de ontwikkeling van kinderen in een curve zet, dan blijkt nogal eens dat een hoogbegaafd kind op de leeftijd van 1 jaar een voorsprong heeft van een paar maanden. Als het kind 2 jaar is kan de voorsprong op veel gebieden al een heel jaar bedragen en als het kind 4 jaar is geworden kan de voorsprong al wel 2 jaar zijn. In dit artikel gaan we in op de kenmerken van een hoogbegaafd kind van 2 jaar.

Ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen

Wanneer de ontwikkeling van een kind snel verloopt in de eerste levensjaren valt te voorspellen hoe groot de voorsprong zal zijn wanneer het kind bijvoorbeeld 6 jaar of 8 jaar is geworden. Hoe ouder het kind wordt, hoe groter de ontwikkelingsvoorsprong zal zijn en hoe groter ook de psychologische afstand tussen het hoogbegaafde kind en zijn/haar leeftijdgenoten. Daarom is het belangrijk dat het kind de mogelijkheid krijgt in contact te komen met ontwikkelingsgelijken.

Als een kind zich tot aan zijn/haar vierde verjaardag in een versneld tempo ontwikkelt, zal dit zich waarschijnlijk voortzetten in de verdere levensjaren. Veel ouders merken echter dat vanaf de basisschool, het kind zich steeds meer aanpast aan het ontwikkelingsniveau van zijn/haar klasgenoten. Op een gegeven moment kun je zelfs geen ontwikkelingsvoorsprong meer zien. Dit leidt naar problemen die zich vaak halverwege de basisschool presenteren. Denk aan uittingen op het gebied van (werk)houding en motivatie. De voorsprong lijkt in een achterstand veranderd te zijn. Het is daarom belangrijk om een ontwikkelingsvoorsprong als dusdanig te herkennen en erkennen. Het is belangrijk om dit met de leerkrachten te bespreken, zodat ook de school hierop kan inspringen en passende begeleiding kan bieden. Op die manier kunnen er vanaf dag één onderwijsaanpassingen plaatsvinden (ook in de kleuterklas!).

Hoogbegaafd kind 2 jaar kenmerken

Dit zijn de kenmerken van een hoogbegaafd kind van 2 jaar. Deze kenmerken kun je doortrekken voor alle peuters tot hun 4de verjaardag:

 • Het kind is zeer ondernemend
 • Heeft een duidelijke eigen wil
 • Wil graag alles zelf doen
 • Is motorisch vaardig
 • Heeft grote belangstelling voor de meest uiteenlopende onderwerpen
 • Kan al een heel scala aan kleuren benoemen
 • Kan al goed tellen
 • Herkent cijfers en letters
 • Er is getalbegrip
 • Er is al een aardig begrip voor hoeveelheden
 • Het kind kan links en rechts aangeven
 • Het kind kent veel begrippen en tegenstellingen hoog/laag, voorste/achterste enz.
 • Goede spraak
 • Grote woordenschat
 • Maakt gebruik van woorden en begrippen die niet vaak voorkomen bij deze leeftijdscategorie
 • Spreekt in goed lopende lange zinnen en bijzinnen
 • Goed geheugen
 • Begrijpt dubbele of driedubbele opdrachten en voert ze goed uit
 • Goed inzicht in oorzaak en gevolg
 • Angsten die meer bij oudere kinderen passen
 • Vraagt veel en vraagt door
 • Houdt zich bezig met levens- en zingevingsvragen
 • Stelt vragen over leven en dood
 • Kan zich goed oriënteren in de ruimte

Begeleiding voor hoogbegaafde kinderen en ouders

IEKU is gespecialiseerd in het begeleiden van (uitzonderlijk) begaafde kinderen. We adviseren over opvoeding, begeleiding en bieden onderwijsmaatwerk voor kinderen met een IQ vanaf 145. We bieden advies voor scholen en ouders en zijn gedreven vanuit een gemis aan begeleiding voor een vaak overkeken doelgroep. Het uitgangspunt van IEKU is dat hoogbegaafdheid normaal is. We bieden intelligentieonderzoeken voor kinderen van 3 tot 16 jaar, geven live trainingen, bieden coaching voor ouders en een scala aan onderzoeken, zoals didactisch onderzoek en dyslexieonderzoek.

Lees meer over de diensten van IEKU >>>