Wie zijn wij…

Wie zijn wij…

IEKU Advies – maatwerkspecialisten voor 145+ IQ kinderen

VOOR EEN UNIEK INDIVIDU IN DE INCLUSIEVE WERELD.

Welkom! Wij zijn specialisten in begeleiding van uitzonderlijk begaafde kinderen (IQ 145+) en adviseren over onderwijsmaatwerk, opvoeding en begeleiding. Daarnaast richten wij ons op advies aan ouders en scholen over alle hoogbegaafde kinderen. Onze benadering:

THERE IS NO BOX.

In 2009 heeft Renata Hamsikova IEKU Advies opgericht. Volgens haar is er nog lang niet voldoende juiste aandacht voor de diversiteit van hoogbegaafde kinderen. Ouders en leerkrachten weten vaak niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Het resultaat is dat veel hoogbegaafde kinderen verkeerd beoordeeld worden en op de verkeerde plek terechtkomen. Renata zet zich in om met haar kennis en ervaring ouders en leerkrachten te helpen meer begrip te krijgen over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid, zodat deze kinderen goed ondersteund kunnen worden. Inzicht in wie je bent en hoe anders je bent maakt kinderen weerbaar. Ze durven dan zichzelf te laten zien en zichzelf te zijn, zijn niet meer zo gevoelig voor het oordeel van een ander en leren voor zichzelf op te komen. Hoogbegaafdheid is normaal, dat is onze uitgangspunt.

Het logo van IEKU Advies is geïnspireerd op het verhaal van Stehpanie Tolan, een Amerikaanse kinderboekenschrijfster. Je kunt de vertaling hier lezen. Waarom heeft Renata een klik met hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen? Omdat ze ook een jachtluipaard is. Ze is een jachtluipaard in haar bedrijf: scherp, snel, gericht op het doel – het welbevinden van de kinderen, vooruitstrevend, uniek, eigenzinnig, relevant. Dit alles uit zich in haar aanpak en adviezen.

Waar loop je als ouder/leerkracht/docent tegenaan?

Wij helpen je het antwoord op jouw vragen te zoeken. Met onze methoden en begeleiding zien we kinderen opleven, lekker in hun vel zitten, zichzelf zijn. Hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen zijn blij als ze een manier vinden om met de wereld om te gaan en ontdekken dat niet alles perfect hoeft te zijn. Begeleiding van IEKU richt zich op kinderen vanaf 0 tot 16 jaar.

Rationele aanpak

De drijfveer bij Renata is het welbevinden van kinderen (en van jou als hun ouder). Renata luistert goed en leeft zich in de situatie van je kind in. Haar rationele, praktische een niet traditionele aanpak, gebaseerd niet alleen op wetenschappelijke bevindingen, is haar handelsmerk; menselijke maat, respect en empathie zijn haar kernwoorden. Het IEKU team hanteert dezelfde normen.

Specialist in coachen van uitzonderlijk begaafde kinderen (145-210 IQ)

Renata heeft onder andere de opleiding ECHA Specialist in Gifted Education aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gevolgd. Als lid van de European Council for High Ability is haar specialisatie het coachen van uitzonderlijk begaafde kinderen en hun ouders, die tegen specifieke (opvoed)problemen aanlopen.

Aanpak vanuit een wetenschappelijke kader

Bij IEKU Advies werken we vanuit een wetenschappelijk kader, maar met de overtuiging dat er meer is dan alleen empirisch bewijs en dat er meerdere oplossingen zijn voor een probleem. Aan het vinden van die oplossing dragen we bij door het zoekproces te begeleiden en te ondersteunen, door vragen te stellen en aanwijzingen te geven en door op het juiste moment de nodige interventie te plegen.

Renata Hamsikova is geregistreerd in het SKJ Kwaliteitsregister Jeugd en Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid en naast de European Council for High Ability is ze lid van the World Council for Gifted and Talented Children en Mensa Worldwide.

Psychologisch onderzoek

Bij IEKU Advies kun je ook terecht voor een IQ test, een psychologisch onderzoek en een dyslexie-onderzoek. Ook hierin werken wij uit wetenschappelijke kader, waarop we onze onderzoeken baseren. Daarnaast kunnen we bijzonder goed observeren en met kinderen praten, zodat er geen sprake kan zijn van een misdiagnose. Clinical judgement (gebaseerd op jarenlange ervaring met de doelgroep) is een onderdeel van ons onderzoek. Een veel voorkomend probleem bij het testen van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen is een niet harmonisch profiel. Dit is begrijpelijk, gezien de asynchrone ontwikkeling van deze kinderen. Zowel Anne-Marie als Laura zijn hiermee bekend, waardoor hun observaties tijdens een IQ test en hun adviezen betrouwbaar zijn en op het kind gericht.

Kindgericht

IEKU Advies werkt altijd kindgericht. Wij laten ons niet storen door verborgen agenda’s van besturen of samenwerkingsverbanden of zgn. tekorten aan budgetten. Wij kijken naar de behoeftes van het kind en die zijn altijd ons uitgangspunt. De nationale en internationale wetgeving en verdragen ondersteunen onze aanpak. Ontwikkelingsgericht adviseren en spiegelen in menselijkheid bij begeleiding van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen zijn voor ons belangrijke punten.

Recensies van ieku
Mail Renata
Renata Hamsikova IEKU

Specialisaties van Anne-Marie Kock:

lens   Intelligentie onderzoek
lens   Dyslexieonderzoek

BIG registratie 1904999625

Mail Anne-Marie
Annemarie-kock

Specialisatie van Laura Brouwer:

lens   Intelligentie onderzoek van jonge kinderen

(SKJ 130003388 / AGB code 94103309)

Mail Laura
Laura Brouwer

Specialisaties van Jessica van der Zande:

lens   Plannen van afspraken en events
lens   Mails beantwoorden, contact met cliënten
lens   Renata’s rechterhand

Mail Jessica
Jessica-van-der-Zande

Met heel veel plezier heb ik je nieuwe glossy gelezen. Hoewel ik al veel kennis heb, las ik er weer mooie dingen in. Juist door de manier waarom je dingen bij elkaar hebt gezet. Heel mooi! Juist het woord empathie kwam heel erg binnen. Toevallig ben ik met een plusklas bezig en hadden we het over grenzeloos kunnen zijn, vanuit het grote invoedend vermogen. Hier past empathie, het is het juiste woord op de juiste plek. Ik heb de afgelopen week al veel mensen blij kunnen maken, met de heldere uitleg die ik nu kan geven.

Annette Damman

Ik wil graag even kwijt hoe fantastisch het is dat je zo opkomt voor deze groep kinderen. En ik erg veel kracht put om door te blijven vechten voor mijn kind. Want zo voelt het vaak als het weer dreigt “mis” te lopen. Maar de helder geformuleerde kennis die jij publiceert geeft mij weer veel kracht. Heel veel dank hiervoor. Liefs, Alice

Alice

Bij deze wil ik graag mijn complimenten geven voor de Glossy die je gemaakt hebt: ‘Hoogbegaafde kinderen versnellen niet’ is echt een heel goed bruikbaar en concreet hulpmiddel bij de zoektocht naar oplossingen voor hoogbegaafde kinderen. Ik werk als intern begeleider op een basisschool in Den Haag en kan de kennis direct gebruiken. Ik ga deze week direct een gesprek plannen met ouders van een leerling waarbij ik vermoedens heb. Heel fijn dat er ook zoveel theoretische bronnen vermeld staan.

Tevreden klant