Sommige hoogbegaafde en meeste uitzonderlijk begaafde kinderen hebben regelmatig een rustmoment nodig. Rust van school. Het is dan geen thuisonderwijs, maar onderwijs op een andere locatie. En het is nodig, zodat het kind weer zichzelf kan worden. Daarnaast zijn er veel vaardigheden die niet op school geleerd worden. Bovendien heb je ruimte nodig om die vaardigheden te leren. Met ruimte bedoel ik figuurlijk ruimte. In je hoofd, in het zijn wie je bent. Je hebt vrijheid en letterlijk levensruimte nodig om je te kunnen ontwikkelen, in je spontaniteit te ontwikkelen tot wie je wilt zijn.

Onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijk leven – zou dat niet mooi zijn om aan kinderen mee te geven en om het voor te leven? In mijn werk richt ik mij op uitzonderlijk begaafde kinderen en volwassenen. Het zijn intelligente mensen (als je het in IQ wilt uitdrukken: 145 plus), die hun intelligentie vaak niet goed inzetten. Waarom niet? Omdat hen van kleins af aan geleerd is zich aan te passen aan het gemiddelde. Het werkelijke potentieel in intellect, de innerlijke kracht en energie worden genegeerd en het kind leert dat niet in te zetten. Voor zichzelf niet, dus ook niet voor het geheel. Dan gebeurt het regelmatig dat deze kinderen thuis komen te zitten, omdat ze het op school niet meer uithouden. Dat komt doordat het lesaanbod niet klopt en wat helemaal niet klopt, is dat het ZELF van het kind vergeten wordt. De vraag: waar heeft dit kind werkelijk behoefte aan? is een luxe, waar de meeste leerkrachten geen tijd voor hebben.

Ik ben geen voorstander van thuisonderwijs en ik zeg ook niet dat ieder kind op school hoort. Ik zeg dat ieder kind recht heeft op een eigen ontwikkeling en op het ontdekken wie het is en zijn intellect, zijn natuurlijke intelligentie, gevoel en intuïtie gebruikt om een zo compleet mogelijk mens te zijn. Uitzonderlijk begaafde kinderen kunnen daarom vaak niet voltijds op school zitten. Ze worden daar letterlijk ziek en het beperkt hen in hun natuurlijke ontwikkeling. Omdat reguliere (hoogbegaafden-)leerkrachten simpelweg hiervoor niet zijn toegerust. Voor kinderen, die extreem asynchroon ontwikkelen, is altijd maatwerk nodig, waar thuisonderwijs een deel vanuit kan maken.

Vergeet standaardonderwijs

Als je het woord onderwijs hoort of leest, denk je aan boeken, toetsen, stampen, taal, rekenen, opdrachten maken, vakken als geschiedenis of scheikunde, aan dat soort zaken. Je denkt meestal niet aan kritisch denken, probleemoplossend denken, vanuit je hart leven, voor jezelf kiezen, zelfkennis, zelfsturing en zelfredzaamheid. Terwijl deze punten nog belangrijker zijn dan de eerste opsomming.

Denk er eens over na, wat helpt onze leefwereld om uit de negatieve spiraal van de laatste paar jaar te klimmen? Positieve energie. Ik bedoel niet een alsof positieve energie, ik bedoel oprechte, authentieke voortstuwende energie, die vanuit je kracht en mindset stroomt. Die energie is hard nodig voor het nieuwe normaal (wat ik toch echt anders interpreteer dan die 1,5 meter-samenleving om maar wat te noemen). Ik heb het over het nieuwe normaal waar onvoorwaardelijke liefde en authenticiteit de norm zijn.

Met betrekking tot hoogbegaafde kinderen komt de term thuisonderwijs vaak voorbij. Thuisonderwijs, omdat het reguliere onderwijs niet gelukt zou zijn. Je zit dan thuis, je bent een ‘thuiszitter’ en in Nederland is dat een woord waar iedereen bang voor is. Dus je bent een thuiszitter, hè? Nou, dat wil je niet te horen krijgen, want de bijklank die er tussendoor sijpelt, is niet aanmoedigend. Alsof je mislukt bent, alsof er iets met je aan de hand is.

Thuiszitter is echter helemaal geen negatief woord. Een thuiszitter geeft – misschien niet op een constructieve en opbouwende manier – aan dat hij niet in het bestaande systeem kan functioneren en zich niet in een hokje laat duwen. Dat is waarom hij thuis komt te zitten. Mijn beide kinderen waren vroeg of laat thuiszitters. Kan ik zeggen dat ze er slechter uit zijn gekomen? Zeker niet! Ze zijn er beiden uitgekomen met veel inzichten en zelfkennis, met vaardigheden die ze anders niet hadden geleerd.

Thuisonderwijs is soms een noodzaak

Kun je zeggen dat als het onderwijssysteem goed was er geen thuiszitters waren? Misschien, als je niet diep genoeg nadenkt. Want uitgaande van vrijheid van ontwikkeling om te zijn wie je wilt zijn, vrijheid als bestaansrecht en vrijheid in doen en laten wat je wilt, daar past kinderen in hokjes stoppen en sorteren op leeftijd niet bij. Dat administratieve systeem is verouderd. Het is administratief en heeft niets te maken met pedagogiek en ontwikkeling van een mens. Ik denk dat, voordat we het hebben over de kwaliteit van het onderwijs, we het moeten hebben over veel fundamenteler zaken, die vanzelf leiden tot een betere kwaliteit van het onderwijs waar dan ook, want onderwijs is niet plaatsgebonden. Het gaat tenslotte niet om een klaslokaal maar om de inhoud van wat je leert.

Over welke fundamentelere zaken gaat het?

  1. Vrijheid van zijn wie je wilt zijn.
  2. Vrijheid van vrije ontwikkeling.
  3. Echte vrijheid van meningsuiting.
  4. Leven zonder angst.
  5. Vaardigheden ontwikkelen om vrij te kunnen denken en dus ook te leven.
  6. Zonder oordeel kunnen zijn wie je bent.
  7. Recht op zelfbeschikking.
  8. De wereld en het universum leren ervaren als een geheel.
  9. Liefde voor je leefomgeving, waarbij de natuur belangrijker is dan materiele zaken.
  10. Leren zien en ervaren als een weg naar ontwikkeling en niet als een middel om te vergelijken of te meten.

Het nieuwe normaal betekent een raamwerk van nieuwe sociale templates creëren, waar angst geen rol speelt, waar mensen met elkaar vergelijken geen rol speelt en waar mensen die het aankunnen zonder oordeel kunnen leven en het anderen leren.

Een utopie? Nee, het is geen utopie. Ik zie in mijn dagelijkse praktijk dat de kinderen, die ik begeleid, eraan toe zijn. Nu de volwassenen nog. Als er mensen zijn die zo intelligent zijn dat ze vanuit hun hart kunnen leven, dan kunnen die mensen een inspiratie en een voorbeeld voor anderen zijn.

Thuisonderwijs prima, als je niet in het standaardsysteem wilt functioneren, als je de vastgeroeste denkpatronen wilt doorbreken en de evolutie van de mensheid vooruit wilt helpen. Dan is thuisonderwijs geen negatief woord, dan is het een woord van bevrijding en vooruitgang.

Ken je Pippi Langkous?

Misschien herinner je je de verhalen nog of zie je de oude afleveringen voor je. Ik wil de vaardigheden van Pippi Langkous gebruiken om te laten zien wat je in het leven nodig hebt. Deze vaardigheden kun je prima gebruiken als leidraad voor de ontwikkeling van je kind en van jou. Astrid Lindgren schreef het verhaal voor haar dochter Karin. Als je je het verhaal een beetje herinnert, weet je misschien nog dat Pippi niet naar school ging. Toen Tommy en Anika over school praatten en alle vakanties opnoemden, zei Pippi: “Ik denk dat ik toch maar naar school ga, want vakantie zal ik hebben.”

Als Pippi op school zit, is het lastig haar te leren rekenen, merkt de lerares. Als ze haar een voorbeeld geeft van de eerste som, begrijpt Pippi niet waarom de juf dat haar vraagt als ze het antwoord al weet en ze zegt: “U weet het immers zelf, waarom vraagt u er dan naar?” Dat doet mij denken aan de ervaringen van veel hoogbegaafde kinderen: wat is het nut van naar school gaan en wat leer ik daar anders dan wat ik al weet of kan opzoeken?

Het liedje van Pippi is ook opmerkelijk en inspirerend. Het begint met:

Twee maal drie is vier
Wiede wiede wie en twee is negen,
Richt de wereld in wiede wiede naar mijn eigen zin
… “

Voor mij is Pippi Langkous een meesterschepper met haar zeer hoge vibratie van speelsheid, vreugde, mededogen en dankbaarheid. Zoals we weten, creëren de vibes die we uitzenden onze realiteit. Haar realiteit is er een van overvloed, liefde en geluk. Zij is deze krachtige vuurtoren en ze inspireert mensen met haar waarheid en levensstijl. Ze probeert niemand te overtuigen en rent niet wanhopig rond om vrienden te vinden.

Oké, nu de vaardigheden van Pippi:

Ze is kinderlijk en speels

Pippi houdt van spelen. Ze verkent onschuldig haar omgeving zonder oordeel. Ze neemt gewoon waar wat er om haar heen gebeurt en geniet van wat ze ervaart. Ze is nieuwsgierig en wil meer te weten komen door alleen maar te observeren. Ze gaat graag op avontuur. Ze bedenkt nieuwe spelletjes, ze houdt van dansen en zingen, alleen en in het openbaar en ze besmet anderen met haar vreugde.

Ze is onverschrokken

Pippi woont alleen in haar Villa Kakelbont. Ze laat de deur open en iedereen die binnen wil komen, kan naar binnen, zelfs de dieven die proberen haar tas met goud te stelen.

Zij is sterk

Ze heeft een ongelooflijke kracht en kan zelfs haar paard zonder problemen optillen. Ze weet haar energie te gebruiken en te kanaliseren in één fysieke actie. Ze misbruikt haar kracht nooit, maar gebruikt die alleen voor het goede doel.

Ze zorgt voor zichzelf en voor anderen

Hoewel ze een alleenstaand kind is, zorgt ze goed voor zichzelf, haar dieren en haar huis. Ze ruimt op, ze weet hoe ze moet koken en bakken en doet dat met veel liefde voor zichzelf en haar dieren. Ze maakt zelfs een kleine kerstboom en een kaasplankje klaar voor de kleine muis die bij haar woont.

Ze is androgyn

Pippi is de perfecte balans tussen mannelijk en vrouwelijk. Ze is evenveel meisje als jongen. Ze is erg kwetsbaar, toont haar gevoelens en is ook heel duidelijk en precies in wat ze wil en doet zonder enige controle nodig te hebben. Ze houdt van zijn en doen.

Ze is medelevend

Pippi ziet het goede in ieder mens. Zelfs bij de dieven die meer dan eens probeerden haar goud te stelen. Ze vergeeft hen en deelt haar overvloed met hen. Ze geeft ze eten en wat van haar goud.

Ze ervaart overvloed en deelt het graag met iedereen

Pippi heeft in alle opzichten overvloed. Liefde, gezondheid en geld. Ze heeft veel vrienden, alle kinderen houden van haar. Het maakt haar absoluut gelukkig om haar overvloed onvoorwaardelijk met iedereen te delen. Ze koopt snoep en speelgoed voor alle kinderen en kerstcadeaus voor iedereen die haar wil zien. Ze vindt het heerlijk om kinderen en volwassenen bij haar thuis te hebben, niet als gasten, maar als leden van haar gemeenschap.

Ze heeft geen verwachtingen

Pippi leeft volledig in het moment en ze verwacht niet dat er iets gebeurt. Ze laat zich elke dag weer verrassen met wat haar te wachten staat. Ze weet dat elke dag spannend zal zijn, zonder de noodzaak om iets te plannen of te controleren.

Ze gaat met de stroom mee

Daarom volgt ze haar hart en intuïtie en heeft ze helemaal geen routines. Ze is zorgeloos en vertrouwt op het leven en de stroom ervan op elk moment. Elke dag is anders en ze houdt van de onvoorspelbaarheid van het leven, omdat ze weet dat elke dag magisch is en vol verrassingen zonder de noodzaak van controle, verwachtingen of interpretaties.

Zij is creatief

Pippi is erg creatief. Ze houdt van tekenen, grappige kerstkoekjes bakken, cadeautjes in de boom hangen, nieuwe spelletjes bedenken, haar eigen schaatsen maken van een ijzeren pook. Ze repareert een oude boot die ze in de rivier vond, vindt nieuwe woorden uit, ze maakt de vloer schoon door schrobborstels onder haar voeten te leggen… en nog veel meer.

Ze houdt van zichzelf

Pippi is erg zelfverzekerd en zet zichzelf altijd op de eerste plaats. Ze houdt van haar rode haar en haar sproeten. Als ze een reclamebord van de apotheek ziet, hoe je van sproeten afkomt, gaat ze naar binnen om de winkeleigenaar te vertellen dat ze geen last heeft van sproeten, maar dat ze prachtig zijn en dat ze er dol op is.

Ze is authentiek

Pippi is absoluut trouw aan zichzelf. Ze handelt niet en probeert de verwachtingen van anderen niet te vervullen. Het kan haar niet schelen wat anderen van haar denken, ze doet gewoon haar ding. Of het nu gaat om dansen op straat, dragen van veel te grote schoenen, dragen van kousen met elk een andere kleur of het steken van haar vinger en later haar hoofd in de taart bij een koffieparty.

Ze is helemaal vrij

Pippi gaat niet naar school, omdat zij en haar vader geen zin hebben in de dingen die ze op school krijgen onderwezen. Ze bezit spullen, zoals het huis en haar tas vol goud, maar ze is er niet aan gehecht. Ze geniet ervan zolang ze het beschikbaar heeft. Ze erkent dat overvloed niet om geld gaat: “Nee, pap, ik heb niet meer goud nodig, ik kan wel zonder. Geld maakt de zaken alleen maar ingewikkelder.” Ze heeft geen bindingen met het systeem en is van niemand afhankelijk. Ze is niemand iets verschuldigd. Ze is volledig vrij en kan doen wat ze wil. Ze maakt geen deel uit van het systeem, maar observeert het alleen, niet echt begrijpend waarom mensen zo leven.

Ze is erg verbonden met de aarde en de natuur

Pippi voelt zich erg verbonden met de aarde en de natuur. Ze brengt veel tijd buiten door en behandelt bomen, planten en dieren met haar diepste respect.

Ze heeft onvoorwaardelijk lief en oordeelt niet

Pippi ziet het goede in iedereen. Ze veroordeelt niemand voor wat ze hebben gedaan. Noch de directeur van het kindertehuis die probeerde haar onder controle te krijgen, noch de dieven die haar goud probeerden te bemachtigen. Door ze niet te veroordelen, inspireert ze hen om te veranderen en keert ze hen om.

Ze houdt onvoorwaardelijk van haar vader en moeder zonder enige verplichtingen. Haar moeder is in de hemel en haar vader in de Zuidzee. Ze weet dat haar moeder er nog steeds voor haar is en praat veel met haar. En als haar vader op bezoek komt, laat ze hem weer vertrekken zonder enig verdriet, omdat ze weet dat zijn liefde er altijd zal zijn en hij op een gegeven moment terug zal komen voor haar.

Ze geniet net zoveel van alleen zijn als van gezelschap

Pippi heeft er geen probleem mee om alleen te zijn. Ze vindt het net zo leuk om alleen te spelen en te creëren als om dit te doen met anderen.

Vertaling naar je eigen leven

Als je deze vaardigheden leest, kun je praktische toepassingen bedenken voor je eigen leven. Natuurlijk neem je de ervaringen van Pippi niet letterlijk over. Je leest tussen de regels door en voelt wat de bedoeling is. Wat bedoel ik bijvoorbeeld met helemaal vrij zijn? Pippi gaat niet naar school. Je kind gaat misschien wel naar school. Hoe kun je in je bestaande situatie of in die van je kind zo’n mindset ontwikkelen dat je vanuit je vrije wil gebruik maakt van wat beschikbaar is maar je bij je authentieke ik blijft? Met andere woorden: wat heeft je kind nodig of wat heb jij nodig om in een klas of werkomgeving te kunnen functioneren (al dan niet full-time) en jezelf blijven?

Het vergt creativiteit en probleemoplossend denken om in de huidige maatschappij de vaardigheden van Pippi Langkous toe te passen. Dat het soms moeilijk zal zijn, dat weet ik zeker. Ik loop het pad van vrij denken en vrij zijn en weet dat er veel obstakels komen. Dit mag geen reden zijn om het niet te doen, het mag geen reden zijn om onze kinderen het echte leren te ontzeggen en alleen het administratieve systeem van de onderwijsinrichting te laten opvolgen. Dat systeem is verouderd en past niet meer bij het leven van nu. Je kind heeft er recht op om te ontdekken wie het is en te leren vanuit authenticiteit en vanuit kracht te leven.

En op welke plek dat gebeurt, is niet relevant. De inhoud en het doel, de eigen weg leren volgen en in vrijheid leven, dat telt.

 

Als je meer inspiratie wilt, kom naar een van de live dagen!