Vorig schooljaar is mijn zoon versneld van groep 4 naar groep 5. Vlot na die overgang, mocht hij ook in de plusklas om te gaan leren dat fouten maken mag, dat het geen falen is. Net 8 jaar zit hij nu in groep 6 en al vanaf het begin van het schooljaar kelderen zijn schoolprestaties. In de eerste instantie ging rekenen, zijn lievelingsvak, erg achteruit en nu volgen al zijn andere vakken. Van de 12 vragen waren er 8 fout, dit heeft hij nooit gehad! Thuis vertelt hij weinig over school, verzwijgt slechte toetsresultaten. Ook is hij regelmatig in tranen, prikkelbaar of woedend en hij vindt zichzelf de domste van de klas…. Op zulke momenten is hij onmogelijk op te beuren en te motiveren. Tot hij rekenwerk van de plusklas doet: hij lijkt op te leven en tellen in een zestallig stelsel en rekensommen daarin omzetten gaat prima. Dan laat hij weer wat zien van het leergierige jongetje dat hij altijd was. Want dat sprankelende, nieuwsgierige ventje lijkt verdwenen, hij pakt bijvoorbeeld niet meer uit zichzelf de Bosatlas om door te bladeren, of een dierenboek om feitjes “op te zuigen”. De IB-er gaf toe deze resultaten niet verwacht te hebben, en ik ook niet. Ik heb ook werkelijk geen idee wat er aan de hand is, al zegt een stemmetje in mijn hoofd dat het onderpresteren is. Zou het inderdaad zo zijn? Groetjes.

Antwoord:

Beste S., bedankt voor je vraag. Je schrijft dat je zoon versneld is. Je schrijft echter niet in hoeverre zijn programma in groep 6 is gecompact en hoe hij de instructie krijgt. Hoogbegaafde kinderen hebben korte instructie nodig, zodat ze meteen zelf verder kunnen en hoeven niet te wachten. Daarnaast moet bekeken worden wat je zoon al beheerst en welke herhaling geschrapt moet worden (ongeveer 75%). In de vrijgekomen tijd moet hij zinnig bezig zijn. Dat betekent dat er een evenwicht moet zijn tussen werk waarbij hij bepaalde vaardigheden leert (dit moet vooraf bepaald worden) en zelfgekozen werk, dat gebaseerd is op zijn interesses of onderwerpen die hij wil uitdiepen. Alle vragen moeten gebaseerd zijn op de taxonomie van Bloom, het zijn zgn. hoger-orde-denken vragen. Zie de tabel hieronder:

taxonomy van bloom

 

Bron: Bloom, 1957 (bewerkt)

Het is overigens heel begrijpelijk dat je zoon in deze situatie slecht scoort op de toetsen. Als de stof niet genoeg is gecompact, als de instructie te lang duurt, als hij misschien bepaalde strategieën mist omdat hij niet (meer) oplet of omdat de strategieën niet op zijn denkniveau worden uitgelegd, kan ik mij voorstellen dat hij afhaakt.

De leerkracht zou hem kunnen voortoetsen of zelfs doortoetsen en in kaart brengen wat hij wel of niet beheerst en welke strategieën ontbreken. Daarnaast moet er in samenspraak met je zoon naar passend verrijkingswerk gezocht worden. Hier kan de leerkracht tips vinden.

Met vriendelijke groet, Renata

Wil je ook dat ik je vraag beantwoord? Stuur die in via deze link.