Mijn dochter scoorde op de WISC aanzienlijk hoger dan de maximale score van 145. Ik begreep van uw site dat er geen Nederlandse testen zijn om dit verder te kwantificeren, maar een aanbeveling om dit verder te testen staat wel in een boek, ook om eventuele problemen te voorkomen. Mijn dochter ontwikkelt zich voorspoedig zowel cognitief als emotioneel, onder andere door overplaatsing naar een school met hoogbegaafden-onderwijs. Zijn er in deze context nog redenen (en testen) om (preventief) de meer precieze IQ score te meten en zo ja, waarom? Welke specifieke problemen zijn te voorzien met uitzonderlijke begaafdheid? Bedankt voor uw antwoord en met vriendelijke groeten, Rob

Antwoord:

Beste Rob, bedankt voor je vraag. Veel ouders vragen zich af of het belangrijk is te weten hoe hoogbegaafd een kind is. Bij uitzonderlijk begaafde mensen is het zo dat de karakteristieken van hoogbegaafdheid veel meer, intenser en duidelijker aanwezig zijn. Zo kan een uitzonderlijk begaafd kind abstracter denken, het kan veel intenser reageren, het kan meer stress en angsten ervaren en de vijf hooggevoeligheden van Dabrowski (diegene die je kind heeft) zijn veel duidelijker aanwezig. Voor de opvoeding en de begeleiding van een uitzonderlijk begaafd kind is het belangrijk dat ouders dit beseffen en het kind leren omgaan met zijn of haar intense emoties en andere aanwezige karakteristieken.

Om dit met een voorbeeld te illustreren: de 6-jarige Rachel leest op niveau 2e klas vwo, hoewel haar begrip “slechts” niveau groep 8 is. Ze kan vermenigvuldigen en delen, begrijpt breuken en decimalen, maar rekent op haar vingers, omdat ze nooit optellen en aftrekken en de tafels heeft leren automatiseren. Haar favoriete bezigheid thuis zijn paleontologie en astronomie; op school zijn haar favoriete interesses lunch en de pauze. Ze verzamelt postzegels en schaakt. Hoewel ze zich uren kan concentreren als ze met haar telescoop bezig is, kan ze niet stil zitten als ze zich verveelt. Ze huilt gemakkelijk, verliest vaak haar geduld, speelt de baas over andere kinderen als ze “het niet goed doen” en ze kan haar spullen niet bij elkaar houden. Ze heeft een verfijnd gevoel voor humor dat volwassenen ontwapent, maar wordt niet begrepen door andere kinderen. Zelfs als een programma voor hoogbegaafde kinderen beschikbaar is, zal dit waarschijnlijk niet aan haar extreme behoeften voldoen. Maatwerk is daarom noodzakelijk.

Je schrijft dat je dochter op dit moment goed in haar vel zit en zich voorspoedig ontwikkelt. Het kan zijn dat ze nu op haar plek zit en dat haar ontwikkeling gevolgd wordt. Het kan ook zijn dat ze zich aanpast – omdat ze sociaal vaardig is – en doet zoals “het hoort”. Ze doet mee met de rest van de klas en onderkent haar eigen behoeften (of kent ze helemaal nog niet). Hoogbegaafde meisjes passen zich veel meer aan dan jongens. Het is misschien de moeite waard om te onderzoeken of jullie dochter inderdaad ten volle uitgedaagd wordt en leert te ontdekken wat haar potentieel is.

Wil je ook dat ik je vraag beantwoord? Stuur die in via deze link.