Ben je al op de hoogte van de belangrijkste kenmerken van hoogbegaafdheid? Op school wordt vaak veel aandacht besteed aan het presteren, hoge cijfers halen, scoren. Maar hoogbegaafde kinderen herken je meestal niet aan hun hoge CITO-scores! Het zijn meestal andere kenmerken waar je op moet letten. Een van deze karakteristieken is hooggevoeligheid.

Om je te helpen herkennen welke hooggevoeligheid (of meerdere) je kind of leerling heeft, kun je hier een lijst downloaden. Het is natuurlijk niet een test, maar een observatielijst. En het geeft aardig weer welke hooggevoeligheden bij je kind horen.

Karakteristieken van hoogbegaafde kinderen kunnen niet los van het kind gezien worden; ze zijn een integrale deel van dat kind. Als deze karakteristieken bekritiseerd worden en afgeschilderd als negatief, zullen hoogbegaafde kinderen leren deze karakteristieken en dus hun hoogbegaafdheid te verbergen. En dat gaat ten koste van het kind. De karakteristieken, die het kind maken voor wat het is, kunnen een reden zijn voor de boodschap: “je moet veranderen, zodat je beter bij de rest past”. Ik hoop, dat dát je boodschap niet is.

Leerkrachten, ouders en hulpverleners moeten beseffen dat hooggevoeligheden niet een aanvulling zijn van de persoonlijkheid van het hoogbegaafde kind maar ze zijn de ESSENTIE ervan.

Met deze lijst kun je kijken welke van de vijf hooggevoeligheden het meest aanwezig zijn bij je kind. En dan kun je gericht kijken hoe je je kind/leerling kunt helpen om te gaan met zijn anders zijn.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wil je meer informatie over een psychologisch onderzoek? Wij hebben veel ervaring in het testen van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen. Klik op het plaatje voor meer info:

psychologisch onderzoek