Hoogbegaafde kinderen lopen het gevaar om perfectionist te worden. Perfectionisme veroorzaakt weinig voldoening en veel zelfkritiek omdat de resultaten nooit goed genoeg zijn.

Perfectionisme kan leiden tot het halen van heel goede scores óf tot het onderpresteren.

Waar komt perfectionisme vandaan?

  • De druk die kinderen voelen om goed te presteren kan afkomstig zijn van overdreven prijzen die ze van de volwassenen in hun omgeving krijgen.
  • Het kan ook komen van het zien van perfectionistische volwassenen die als rolmodel dienen voor het kind.
  • Het kan ook komen van langdurige succesvolle ervaringen van het kind – dit kan gebeuren als een kind bijvoorbeeld altijd goede cijfers haalt. Hoogbegaafde kinderen kunnen meestal goede resultaten behalen maar in de 9 van de 10 keer hoeven ze zich helemaal niet in te spannen. Daardoor ervaren ze hun prestatie niet als positief. Het gevolg is dat het kind een scheef zelfbeeld ontwikkelt.

Perfectionisme en hoogbegaafdheid

Kinderen hebben faalervaringen nodig, ze moeten oefening hebben in het mislukken. Alleen dan leren ze door te zetten bij moeilijke taken. Het ontbreken aan inspanning roept het perfectionisme op. Wie niet gewend is te mislukken, accepteert op den duur ook geen mislukking meer en zal proberen voor zichzelf de lat steeds hoger te leggen.

Soms gaat het zo ver dat een kind bang is niet perfecte werk af te leveren en doet het dus liever niets. Ze kunnen buikpijn hebben, hoofdpijn en zelfs niet naar school willen.

Perfectionisme beïnvloedt niet alleen perfectionisten zelf maar ook hun omgeving. In hun pogingen perfect te zijn laten ze onbewust anderen minder goed voelen. Broers, zussen of vrienden kunnen boos worden, hoewel ze vaak niet weten waarom. Soms voelen ze zich depressief en ongeschikt omdat ze niet aan hun eisen kunnen voldoen.

Begeleiding bij hoogbegaafde kinderen

Inmiddels heb je vast al ondervonden dat hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen anders zijn dan ‘normale’ kinderen. Je hebt te maken met uitdagingen waar je niet eens aan gedacht had dat ze op je pad zouden komen. Wellicht vindt zelfs de leerkracht het lastig om jouw kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Inmiddels heb ik honderden ouders begeleid met het ontwikkelen van een helder doel in de opvoeding of het onderwijs van hun hoogbegaafde kind(eren). Kun je wel wat hulp en advies gebruiken, schroom dan niet om contact met me op te nemen of bekijk de diensten die wij aanbieden.